Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az tolna.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
További információ
Elfogadom
Nem fogadom el
no image

Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának pályázati felhívása

2020. augusztus 5.

A támogatás a tolnai német nemzetiség önazonosságának megőrzését, anyanyelvének, zenei – tánc és egyéb hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékeinek ápolását szolgáló célokra nyújtható.

Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nektv.) 115. § f.) és g.) pontjában foglaltakra, miszerint a nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása, a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése.
Ezen feladatát szem előtt tartva kíván együttműködni olyan programok szervezésében, amelyek a német nemzetiség kultúrájának és hagyományainak megőrzését, átadását, közkinccsé tételét, a német nyelv ápolását és fejlesztését szolgálják.

A fentiekre tekintettel Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: Támogató) közzéteszi az alábbi pályázatot:

I. A pályázat célja
A támogatás a tolnai német nemzetiség önazonosságának megőrzését, anyanyelvének, zenei – tánc és egyéb hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékeinek ápolását szolgáló célokra nyújtható.

II. A rendelkezésre álló keretösszeg
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke 2020. évben 600.000 Forint.

III. A pályázattal igényelhető támogatás formája, módja, összege
A pályázó egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesül. A támogatás folyósítására utófinanszírozás formájában, egy összegben, banki átutalással kerül sor. 

A pályázatban igényelhető támogatási összeg felső határa: 100. 000 forint
A támogatás felhasználásának időtartama: 2020. október 1. napjától 2021. április 30. napjáig terjedő időszak.
   
IV. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat kizárólag pályázati adatlapon, papíralapon, magyar nyelven nyújtható be egy eredeti példányban. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati adatlap minden kérdésére választ adva és a kötelező mellékletek csatolásával kell benyújtani.
 
A pályázat beadási határideje: 2020. szeptember 15.

A pályázatot (adatlap + mellékletek) postai úton zárt borítékban, vagy személyesen kell benyújtani az alábbi címre:

Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: 7130 Tolna, Hősök tere 1.

A pályázati kiírás és az adatlap Tolna Város honlapjáról (www.tolna.hu) letölthető, illetve személyesen a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal Titkársági Osztályán kérhető.

V. Kötelezően csatolandó mellékletek:
Az adatlaphoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
 

 1. Az igényelt támogatási összeg felhasználásának részletes költségvetését;
 2. A pályázó tervezett programjának ismertetését;
 3. Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról. (1. számú melléklet);
 4. A pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez, valamint Tolna város hivatalos weblapján történő közzétételéhez hozzájárul. (1. számú melléklet);
 5. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó köztartozással, illetve a Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzata felé tartozással nem rendelkezik, valamint az önkormányzattól korábban kapott támogatással elszámolt. (1. számú melléklet);
 6. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat (2. sz. melléklet);
 7. Átláthatósági nyilatkozat – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontjában meghatározott átlátható szervezet részére (3. sz. melléklet).


VI. A pályázat érvényességének vizsgálata
A pályázat érvénytelen, ha

 • nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott formai és/vagy tartalmi követelményeknek,
 • a V. pont szerinti teljes körű és valós adattartalmú, dokumentumok, nyilatkozatok bármelyikét nem tartalmazza,
 • a pályázat határidőn túl érkezett,
 • a pályázó nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be pályázatát.

A határidőre beérkező pályázatokat a Támogató formai bírálatnak veti alá, mely során vizsgálja a pályázat érvényességét az alábbi szempontok szerint:

 • a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultságát (kizáró okok vizsgálata),
 • a pályázat kitöltöttségét, megfelelőségét,
 • megfelelő formában és módon csatolt kötelező mellékletek meglétét.


Amennyiben a pályázat formai bírálata során megállapítható, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek, úgy a pályázatot elutasítja.
 
A pályázó által történő hiánypótlásra, adatmódosításra kizárólag a benyújtásra nyitva álló határidőben kerülhet sor.
 
Az érvénytelen pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
 
VII. A pályázat tartalmi elbírálása
Az elbírálás határideje: a pályázat beadási határidejét követő 30 nap
A döntéshozatal időpontjainak változtatási jogát a Támogató fenntartja.
A pályázat elbírálásáról a Támogató a döntés meghozatalától számított 30 napon belül írásban értesíti a pályázót.
 
VIII. Szerződéskötés
A támogató a pályázóval (a továbbiakban: kedvezményezett) a támogatás felhasználásáról írásbeli támogatási szerződésben állapodik meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a támogatás megítéléséről szóló értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül a pályázónak felróható okból nem jön létre a szerződés.

IX. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósításának feltétele az érvényes és hatályos támogatási szerződés.
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határidejét és tartalmi követelményeit a támogatási szerződés tartalmazza.

Tolna, 2020. július 27.
 
Fülöp Mónika
elnök

sárga pöttyök
Rendezvénynaptár
Közelgő rendezvények
A május 26-i testületi döntést követően, Frankovszkyné Komlósi Ritát üdvözölhetjük a Humán Bizottság új tagjaként. Gratulálunk a kinevezéshez, munkájához sok sikert kívánunk!

2022. május 27.

Egyéni gazdaságok összeírása 2022. május 13-június 15.

2022. május 11.

Tolna Város Forgalomszabályozási Munkacsoportja LAKOSSÁGI FÓRUMOT TART 2022. MÁJUS 12-ÉN 18 .00 ÓRAKOR TOLNÁN, A MAG-HÁZBAN. Téma: A 2021. év augusztusától bevezetett forgalmi rend- változtatások felülvizsgálata

2022. április 25.

Szechenyi 2022