Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az tolna.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
További információ
Elfogadom
Nem fogadom el
no image

Óvodai beíratás 2021/2022

2021. április 8.

Hirdetmény az óvodai beíratás rendjéről

H I R D E T M É N Y

Ó V O D A I   B E Í R A T Á S

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a harmadik életévüket 2021. augusztus 31-ig betöltő gyermekek 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beíratásának, valamint a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. között született gyermekek felvételi előjegyzésének időpontjai a következők:

2021. május 10. (hétfő) 8.00-17.00 (Pitypang Óvodába iratkozók)

2021. május 11. (kedd) 8.00-17.00 (Zöldkert Óvodába iratkozók)

2021.május 12. (szerda) 8.00-17.00 ( Aprajafalva Óvodába iratkozók)

2021.május 13. (csütörtök) 8.00-17.00 (Gesztenyéskert Óvodába iratkozók)

2021.május 14. (péntek) 8.00-17.00 (Selyem Óvodába iratkozók)

 

A BEÍRATÁS HELYSZÍNE:

WOSINSKY MÓR ÓVODA PITYPANG ÓVODÁJA (VEZETŐI IRODA)

7130 TOLNA, BARTÓK B. U. 41.

 

A járványügyi helyzetre való tekintettel az idei évben a beiratkozás online formában is lehetséges, az online beiratkozáshoz nyomtatvány igényelhető a wosiovitolna@gmail.com email címen.

 

Beiratkozással kapcsolatos tudnivalók:

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek TAJ-kártyája
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 

2015. szeptember 1-jétől a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 8.§ (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A felmentést engedélyező szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.

A 2018. szeptember 1. után született gyerekek a következő (2022/2023-as) nevelési évben válnak óvodakötelessé.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a hivatalt.

Amennyiben a szülők beíratási kötelezettségüknek nem tesznek eleget, úgy az óvodavezető hivatalból értesíti az óvodai nevelésben részvételre kötelezetteket nyilvántartó Oktatási Hivatalt.

A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, a felvételi döntésről a szülők 2021.06.10-ig írásbeli határozatot kapnak.

Német nemzetiségi óvodai nevelés az alábbi feladatellátási helyeken vehető igénybe:

  • Selyem Óvoda: Tolna 7130 Selyemgyár u.5.
  • Gesztenyéskert Óvoda: 7130 Tolna, Festetich u. 131.
  • Pitypang Óvoda: 7130 Tolna, Bartók B.u.41.
  • Zöldkert Óvoda: 7130 Tolna-Mözs, Szent I. u. 38.

 

A Wosinsky Mór Óvoda minden telephelye ellátja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek óvodai nevelését.

A jogorvoslati eljárás szabályai:

A felvételi kérelmet elutasító óvodavezetői határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül a szülő fellebbezést nyújthat be a Tolnai Önkormányzati Közös Hivatal Jegyzőjéhez, aki másodfokon hoz döntést. A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé. Az óvodavezetői döntés jogerős, amennyiben a fenti határidőn belül nem nyújtottak be fellebbezést, vagy fellebbezési jogukról lemondtak.

 

Tolna, 2021.április 7.

 

Ezerné dr. Huber Éva

jegyző

sárga pöttyök
Rendezvénynaptár
Közelgő rendezvények
Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy Tolna város területén 2021. június 14-én földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

2021. június 10.

A nemzeti összetartozás napja alkalmából koszorúzást tartottak Tolnán, a Hősök terén. Az emlékezés koszorúját Appelshoffer Ágnes, Tolna város polgármestere és Ezerné dr. Huber Éva jegyző helyezte el a trianoni emléktáblánál.

2021. június 4.

Fenntartható települési közlekedés fejlesztése, kerékpárút-építés Tolna és Fadd településen.

2021. május 17.