Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az tolna.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
További információ
Elfogadom
Nem fogadom el
Német Nemzetiségi Önkormányzat PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Német Nemzetiségi Önkormányzat PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

2023. augusztus 1.

Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: Támogató) közzéteszi az alábbi pályázatot:

Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nektv.) 115. § f.) és g.) pontjában foglaltakra, miszerint a nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása, a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése.

Ezen feladatát szem előtt tartva kíván együttműködni olyan programok szervezésében, amelyek a német nemzetiség kultúrájának és hagyományainak megőrzését, átadását, közkinccsé tételét, a német nyelv ápolását és fejlesztését szolgálják.

I. A pályázat célja

A támogatás a tolnai német nemzetiség önazonosságának megőrzését, anyanyelvének, zenei – tánc és egyéb hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékeinek ápolását szolgáló célokra nyújtható.

 

II. A rendelkezésre álló keretösszeg

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke 2023. évben 600.000 Forint.

 

III. A pályázattal igényelhető támogatás formája, módja, összege

A pályázó egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesül. A támogatás folyósítására utófinanszírozás formájában, egy összegben, banki átutalással kerül sor.

 

A pályázatban igényelhető támogatási összeg: felső határa: 100. 000 forint, továbbá az elnyert összeg maximum 10 %-a fordítható étkezésre.

A támogatás felhasználásának időtartama: 2023. október 16. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő időszak.

 

IV. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázat kizárólag pályázati adatlapon, papíralapon, magyar nyelven nyújtható be egy eredeti példányban. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati adatlap minden kérdésére választ adva és a kötelező mellékletek csatolásával kell benyújtani.

 

A pályázat beadási határideje: 2023. szeptember 30.

 

A pályázatot postai úton zárt borítékban, vagy személyesen kell benyújtani az alábbi címre:

 

Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal

Cím: 7130 Tolna, Hősök tere 1.

 

A pályázati kiírás és az adatlap Tolna Város honlapjáról (www.tolna.hu) letölthető, illetve személyesen a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal Titkársági Osztályán kérhető.

 

V. A pályázat érvényességének vizsgálata

A pályázat érvénytelen, ha

  • nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott formai és/vagy tartalmi követelményeknek,
  • a pályázat határidőn túl érkezett,
  • a pályázó nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be pályázatát.

 

A határidőre beérkező pályázatokat a Támogató formai bírálatnak veti alá, mely során vizsgálja a pályázat érvényességét az alábbi szempontok szerint:

  • a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultságát (kizáró okok vizsgálata),
  • a pályázat kitöltöttségét, megfelelőségét.

 

Amennyiben a pályázat formai bírálata során megállapítható, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek, úgy a pályázatot elutasítja.

 

A pályázó által történő hiánypótlásra, adatmódosításra kizárólag a benyújtásra nyitva álló határidőben kerülhet sor.

 

Az érvénytelen pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

 

VI. A pályázat tartalmi elbírálása

Az elbírálás határideje: a pályázat beadási határidejét követő 30 nap

A döntéshozatal időpontjainak változtatási jogát a Támogató fenntartja.

A pályázat elbírálásáról a Támogató a döntés meghozatalától számított 30 napon belül írásban értesíti a pályázót.

 

VII. Szerződéskötés

A támogató a pályázóval (a továbbiakban: kedvezményezett) a támogatás felhasználásáról írásbeli együttműködési megállapodásban állapodik meg.

Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a támogatás megítéléséről szóló értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül a pályázónak felróható okból nem jön létre a szerződés.

 

VIII. A támogatás folyósítása

A támogatás folyósításának feltétele az érvényes és hatályos együttműködési megállapodás.

A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határidejét és tartalmi követelményeit az együttműködési megállapodás tartalmazza.

 

IX. Elszámolás

Az igénybe vett támogatással a támogatott szervezet 2024. július 31. napjáig köteles elszámolni.

A vonatkozó számlát Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzata nevére kell kiállítani, és a támogatott szervezet adatainak megadása mellett zárt borítékban kell leadni Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzata részére.

 

Tolna, 2023. július 12.

 

 

 

                                                                                       Fülöp Mónika s.k.

                                                                                                 elnök

 

sárga pöttyök
Rendezvénynaptár
Közelgő rendezvények
A május 26-i testületi döntést követően, Frankovszkyné Komlósi Ritát üdvözölhetjük a Humán Bizottság új tagjaként. Gratulálunk a kinevezéshez, munkájához sok sikert kívánunk!

2022. május 27.

Egyéni gazdaságok összeírása 2022. május 13-június 15.

2022. május 11.

Tolna Város Forgalomszabályozási Munkacsoportja LAKOSSÁGI FÓRUMOT TART 2022. MÁJUS 12-ÉN 18 .00 ÓRAKOR TOLNÁN, A MAG-HÁZBAN. Téma: A 2021. év augusztusától bevezetett forgalmi rend- változtatások felülvizsgálata

2022. április 25.

Szechenyi 2022