Tolna Városi Értéktár

A helyi érték felvételét bárki kezdeményezheti egy nyomtatvány kitöltésével.

 • A pályázat benyújtása postai úton: Polgármesteri Hivatal Tolna, Hősök tere 1.
  Titkárság (Steinbach Zsolt részére).
 • Elektronikusan: steinbachzs@gmail.com
  A javaslatok benyújtása folyamatosan történik.
 • A nyomtatvány személyesen átvehető, vagy letölthető a Felhívás / űrlap menü alól.

Tolna Megyei Értéktár - Magyar Értéktár - Hungarikumok Gyűjteménye

Felhívás / űrlap

Felhívás / űrlap

Felhívás a tolnai nemzeti értékeket érintő javaslatokra!

Tolna Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben foglaltak alapján kinyilvánítja, hogy létre kívánja hozni a Tolna Városi Értéktárat. Ennek érdekében megalakította a Tolna Városi Értéktár Bizottságot.

A Tolna Városi Értéktár Bizottság az alábbi felhívás közzétételével kéri a tolnaiakat, helyi civilszervezeteket, hogy a helyi értéktárba felvételre érdemes nemzeti értékekre vonatkozó javaslataikat terjesszék a Bizottság elé. A szakmai testület örömmel fogad minden ötletet, és köszönettel fogadja a tolnai lakosság támogató együttműködését.

Az Értéktár Bizottság szervezi a Tolna város területén fellehető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen lévő nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és annak adatait elküldi a megyei értéktárba.

A feltáró munka országos, megyei és helyi szinten is szerveződik. A települési értéktárak a nemzeti értékpiramis első lépcsőfokát alkotják. A település helyi jelentőséget meghaladó értékei a megyei értéktárakba, majd a Magyar Értéktárba juthatnak el. A Magyar Értéktárban nyilvántartott országos, vagy nemzetközi jelentőségű, a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményének számító nemzeti értékekből a Hungarikum Bizottság választja ki a hungarikumokat, melyek a Hungarikumok Gyűjteményébe kerülnek.

Űrlap

Microsoft Word document, 35.0 KB | 2014. március 3. hétfő

Javaslat az értéktárba történő felvételéhez

Űrlap

Szakterületenkénti kategóriák

Szakterületenkénti kategóriák

 1. agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták.
 2. egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra.
 3. épített környezet: a környezettudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja, valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek.
 4. ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézművességet is - szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás.
 5. kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek.
 6. sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények.
 7. természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek.
 8. turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel és italkészítési eljárásokat.

Értéktár Bizottság

Agrár- és élelmiszergazdaság

Agrár- és élelmiszergazdaság

Az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták.

Épített környezet

Épített környezet

A környezettudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja, valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek.

Javaslat

Adobe PDF file, 137.2 KB | 2014. május 22. csütörtök

Tolna Város Értékkatasztere: az érvényes településrendezési terv értékvizsgálati munkarésze

Javaslat

Lista

Adobe PDF file, 605.5 KB | 2014. május 22. csütörtök

Tolna Város Értékkatasztere: az érvényes településrendezési terv értékvizsgálati munkarésze

Lista

Ipari és műszaki megoldások

Ipari és műszaki megoldások

Az ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézművességet is - szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás.

Javaslat

Adobe PDF file, 61.8 KB | 2016. október 11. kedd

A Pamuttextilművek Tolnai Gyárának története.

Javaslat

Javaslat

Adobe PDF file, 90.2 KB | 2014. május 22. csütörtök

Bezerédj Pál az Újkori Országos Selyemtenyésztési Felügyelőség megalapítója

Javaslat

Tanulmány

Adobe PDF file, 460.5 KB | 2014. május 22. csütörtök

Bezerédj Pál az Újkori Országos Selyemtenyésztési Felügyelőség megalapítója

Tanulmány

Javaslat

Adobe PDF file, 81.9 KB | 2014. május 22. csütörtök

Bezerédj Pál a selyemkultúra megteremtője

Javaslat

Tanulmány

Adobe PDF file, 122.7 KB | 2014. május 22. csütörtök

Bezerédj Pál a selyemkultúra megteremtője

Tanulmány

Kulturális örökség

Kulturális örökség

A kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek.

Javaslat

Adobe PDF file, 131.3 KB | 2014. május 22. csütörtök

Habán kultúra, habán fazekasság. Fehér, kék és sárga habán

Javaslat

Fotók

Microsoft Word document, 240.0 KB | 2014. május 22. csütörtök

Habán kultúra, habán fazekasság. Fehér, kék és sárga habán

Fotók

Javaslat

Adobe PDF file, 112.0 KB | 2014. május 23. péntek

Helytörténeti kiállítás Tolna

Javaslat

Ajánlás

Adobe PDF file, 64.0 KB | 2015. január 30. péntek

Rosmayer Ferenc élete és munkássága

Ajánlás

Tanulmány

Adobe PDF file, 123.8 KB | 2015. január 30. péntek

Rosmayer Ferenc élete és munkássága

Tanulmány

Turizmus és vendéglátás

Turizmus és vendéglátás

A turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel és italkészítési eljárásokat.

Ajánlás

Adobe PDF file, 92.2 KB | 2015. január 30. péntek

Minden ízében tolnai
33 plusz 3 és egy ráadás recept a sárgalábúak városából

Ajánlás

Ajánlás

Adobe PDF file, 85.0 KB | 2015. január 30. péntek

Halételek és a krumplinokli elkészítése Tolnán, Marosi Józsefné receptje szerint

Ajánlás

Leírás

Adobe PDF file, 68.7 KB | 2015. január 30. péntek

Halételek és a krumplinokli elkészítése Tolnán, Marosi Józsefné receptje szerint

Leírás
VárosunkrólJelképekA város történeteMűemlékeink
Városi értéktár
Környezetvédelmi programFenntartható fejlődésDíjazottakTestvérvárosokKiadványok városunkrólTolnai Hírlap