Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal

A képviselő-testület döntéseinek végrehajtására, valamint a közigazgatási ügyek intézésének céljából Polgármesteri Hivatal működik.

Cím: 7130 Tolna, Hősök tere 1.
Telefon: 74/540-800
E-mail: tolna@tolna.hu
Fax: 74/443-805
Website: http://www.tolna.hu/

A hivatal szakmai szervezet, a dolgozói köztisztviselők. A hivatalt a jegyző vezeti.

A szakmai munka osztálykeretben és egyéb szervezeti formában működik. Titkársági Osztály, Igazgatási Osztály, Építési és Városfenntartási Osztály, Pénzügyi Osztály, adócsoport.

Titkársági Osztály ügyfélfogadása

Telefon: 74/540-800

kedd8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
péntek8.00 - 12.00
Appelshoffer Ágnes

polgármester
120-as mellék
polgarmester@tolna.hu

Berta Zoltán

alpolgármester
118-as mellék
alpolgarmester@tolna.hu

Ezerné dr. Huber Éva

jegyző
116-os mellék
jegyzo@tolna.hu

Ács Áronné

titkársági ügyintéző
acsne@tolna.hu

Pörzse - Bucher Boglárka

titkársági ügyintéző
150-es mellék
bucher.bogi@tolna.hu

Guldné Kiss Erzsébet

iktató
144-es mellék

Dr. Kern Emőke

titkársági ügyintéző
150-es mellék
kern.emoke@tolna.hu

Pakulár Erika

titkársági referens
301-es mellék
pakular@tolna.hu

Pruzsina Erika

titkársági ügyintéző
117-es mellék
tolna@tolna.hu

Smid Melinda

munkaügyi ügyintéző
136-os mellék
smid.melinda@tolna.hu

Steinbach Zsolt

titkársági ügyintéző
155-ös mellék
steinbach.zsolt@tolna.hu

Vastag Ákos

informatikus
vastaga@tolna.hu

A hivatal szakmai szervezet, dolgozói köztisztviselők. A hivatalt a jegyző vezeti.

A szakmai munka osztálykeretben és egyéb szervezeti formában működik. Titkársági Osztály, Igazgatási Osztály, Építési és Városfenntartási Osztály, Pénzügyi Osztály, adócsoport.

Titkársági Osztály

Főbb feladatai:

 • közreműködik a tisztségviselők, a testület, a bizottságok, a tanácsnok, a kisebbségi önkormányzatok, a településrészi önkormányzat, a jegyző munkájának szervezésében, munkafeltételeinek biztosításában,
 • gondoskodik a testület, a bizottságok elnökeinek felkérése alapján a bizottságok elé kerülő testületi anyagok, előterjesztések előkészítéséről, postázásáról, a testületi ülések éves munkatervének, az egyes ülések napirendjének összeállításáról, kiküldéséről,
 • ellátja a bizottságok ügyviteli teendőit,
 • nyilvántartja a testületi döntéseket, megszervezi a hozott határozatok végrehajtását,
 • elkészíti és a törvényes határidőben felterjeszti a testületi ülés jegyzőkönyvét a Megyei Közigazgatási Hivatalhoz,
 • gondoskodik a testület által hozott rendeletek és határozatok kihirdetéséről, vezeti a határozatok, és hatályos rendeletek nyilvántartását,
 • kapcsolatot tart a pártok frakcióvezetőivel,
 • előkészíti és figyelemmel kíséri a sajtóval és egyéb tömegkommunikációs eszközök vezetőivel a rendszeres kapcsolattartást,
 • figyelemmel kíséri és gyűjti az önkormányzatot érintő sajtóközleményeket,
 • szervezi a lakosság és a polgármesteri hivatal kapcsolattartását,
 • ellátja a polgármester és az alpolgármester napi munkavégzését elősegítő elsősorban a város és az önkormányzat kapcsolatrendszerébe tartozó rendezvények, személyes találkozások előkészítését,
 • elvégzi a tisztségviselők által meghatározott szervezési, protokolláris feladatokat,
 • ellátja az önkormányzat nemzetközi kapcsolataiból adódó szervezési, előkészítő tevékenységet,
 • bonyolítja az önkormányzathoz érkező külföldi vendégek fogadásának előkészítését, programjuk szervezését, a nemzetközi protokoll szabályai szerint,
 • megbízás alapján ellátja az önkormányzat jogi képviseletét,
 • ellátja a hivatal postai, iktatási, ügyirat-kezelési és irattározási feladatait,
 • havonta ellenőrzi az ügyintézési határidők betartását, erről a jegyzőt tájékoztatja,
 • ellátja a testület, a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos előkészítő tevékenységet,
 • nyilvántartja a dolgozók személyi anyagát,
 • végzi az oktatási- nevelési intézményekkel kapcsolatban a jogszabályok által a jegyzőre ruházott feladatok végrehajtását,
 • elősegíti a város közművelődési, egészségnevelési, tömegsport és egyesületi életének megszervezését,
 • ellátja a hivatal fénymásoló- és stencil sokszorosítási feladatait,
 • végzi a polgármester és a jegyző honvédelmi és polgári védelmi feladatait,
 • szervezi és bonyolítja a választásokat (országgyűlési, képviselői, önkormányzati, társadalombiztosítási, stb.) amelyeket jogszabály önkormányzati hatáskörbe utal,
 • nyilvántartja a szabályzatokat, alapító okiratokat, az osztályon készülő szerződéseket,
 • gondoskodik a munkavédelmi feladatok ellátásáról.

Az egyes osztályok feladatait, működési rendjét teljes részletességgel az SZMSZ-ben megfogalmazottak határozzák meg. Megtekinthető a Rendeletek rovatban.

Akadálymentesített változat
Polgármesteri Hivatal
Titkársági Osztály
Igazgatási OsztályÉpítési és Városfenntartási OsztályPénzügyi Osztály