Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal

A képviselő-testület döntéseinek végrehajtására, valamint a közigazgatási ügyek intézésének céljából Polgármesteri Hivatal működik.

Cím: 7130 Tolna, Hősök tere 1.
Telefon: 74/540-800
E-mail: tolna@tolna.hu
Fax: 74/443-805
Website: http://www.tolna.hu/

A hivatal szakmai szervezet, a dolgozói köztisztviselők. A hivatalt a jegyző vezeti.

A szakmai munka osztálykeretben és egyéb szervezeti formában működik. Titkársági Osztály, Igazgatási Osztály, Építési és Városfenntartási Osztály, Pénzügyi Osztály, adócsoport.

Pénzügyi Osztály és Adócsoport ügyfélfogadása

Telefon: 74/540-800

kedd8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, Pénztár: 13.00 - 15.00
péntek8.00 - 12.00, Pénztár: 8.00 - 11.00
Bogdán Sándor

osztályvezető
113-as mellék
bogdan.sandor@tolna.hu

Pipó Sarolta

ügykezelő
133-as mellék

Tálos Etelka

adóügyi ügyintéző
133-as mellék
talos.etelka@tolna.hu

Szuprics Szilvia

adóügyi ügyintéző
114-es mellék
szuprics.szilvia@tolna.hu

Wiedemann Éva

pénzügyi ügyintéző
112-es mellék
wiedemann.eva@tolna.hu

Szűcs Gáborné

pénzügyi ügyintéző
szucs.gaborne@tolna.hu

Stercz Mária

pénzügyi ügyintéző
114-es mellék
stercz.maria@tolna.hu

A hivatal szakmai szervezet, dolgozói köztisztviselők. A hivatalt a jegyző vezeti.

A szakmai munka osztálykeretben és egyéb szervezeti formában működik. Titkársági Osztály, Igazgatási Osztály, Építési és Városfenntartási Osztály, Pénzügyi Osztály, adócsoport.

Pénzügyi Osztály

Főbb feladatai:

 • elkészíti a gazdálkodással, költségvetéssel, pénzügyi feladatokkal kapcsolatos testületi előterjesztéseket, rendelet-tervezeteket,
 • elkészíti a törvényben előírt éves és évközi zárszámadási rendeleteket,
 • közreműködik a költségvetés végrehajtásában,
 • előkészíti a testület, a bizottságok, a polgármester, a jegyző hatáskörébe tartozó döntéseket, intézkedéseket,
 • segíti az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési intézmények gazdasági-, pénzügyi tevékenységét,
 • javaslatot tesz a gazdálkodás szervezeti kereteire, a bérgazdálkodási jogkörökre,
 • közreműködik a helyi adókra vonatkozó rendeletek kidolgozásában,
 • javaslatot készít a hitelfelvételre,
 • koordinálja az intézmények műszaki-beruházási, gazdasági feladatait,
 • közreműködik a jegyző pénzügyi- gazdálkodási feladatainak ellátásában,
 • ellátja a polgármesteri hivatal gazdálkodással kapcsolatos ügyviteli feladatait,
 • biztosítja a pénzügyi fegyelem betartását,
 • elkészíti a pénzügyi, gazdálkodási, leltározási szabályzatokat,
 • ellenőrzi az önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági tevékenységét,
 • javaslatot tesz a vizsgálat megállapításai alapján a teendő intézkedésekre,
 • utóvizsgálatot tart az ellenőrzött egységeknél,
 • gondoskodik az államháztartási és egyéb pénzügyi törvények és azok végrehajtási rendeletei helyi alkalmazásáról, érvényesítéséről,
 • ellátja a hivatal gondnoksági feladatait,
 • vezeti az önkormányzat és a hivatal állóeszköz nyilvántartását,
 • elvégzi a hivatal leltározásait,
 • analitikus nyilvántartást vezet,
 • anyagbeszerzési feladatokat lát el,
 • kezeli a házi pénztárt,
 • kifizeti a munkabéreket, segélyeket,
 • működteti a hivatal sokszorosító gépét, meghatározza az igénybevétel feltételeit,
 • biztosítja a központi és helyi adójogszabályok érvényesítését, kiállítja és megküldi az adó- és értékbizonyítványokat, intézi az I. fokú adóhatósági ügyeket, gondoskodik az adók kivetéséről, nyilvántartásáról, behajtásáról.

Az egyes osztályok feladatait, működési rendjét teljes részletességgel az SZMSZ-ben megfogalmazottak határozzák meg. Megtekinthető a Rendeletek rovatban.

Akadálymentesített változat
Polgármesteri HivatalTitkársági OsztályIgazgatási OsztályÉpítési és Városfenntartási Osztály
Pénzügyi Osztály