Nemzetiségi Önkormányzatok

(1) Tolna Város Képviselőtestülete biztosítani kívánja a nemzetiségi jogok érvényesülését. Ennek érdekében együttműködik a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal.

Fülöp Mónika, Koleszár Krisztina, Koncz Jánosné, Stadler Tibor és Tolnainé Sipos Krisztina.
Fülöp Mónika, Koleszár Krisztina, Koncz Jánosné, Stadler Tibor és Tolnainé Sipos Krisztina.

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Név Lakcím Telefon
Fülöp Mónika elnök    
Koleszár Krisztina elnökhelyettes     
Koncz Jánosné Tolna, Mözs, Szent István u. 72.  
Stadler Tibor    
Tolnainé Sipos Krisztina    
Fülöp Mónika, Koleszár Krisztina, Koncz Jánosné, Stadler Tibor és Tolnainé Sipos Krisztina.

A helyi Nemzetiségi Önkormányzatok működése

(2) Tolna Városban az alábbi helyi nemzetiségi önkormányzat (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) működik:

  • Német Nemzetiségi Önkormányzat

(3) A nemzetiségi önkormányzatok által gyakorolandó - átruházott - hatásköröket a nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére a képviselőtestület határozza meg. Az átruházott hatáskörök jegyzékét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

54. §

A nemzetiségi önkormányzat egyetértési joga

(1) A helyi közoktatás, a helyi média, a helyi hagyományápolás és kultúra, valamint a kollektív nyelvhasználat kérdéskörében a nemzetiségi lakosságot e minőségében érintő önkormányzati rendelet megalkotása csak az adott nemzetiségi önkormányzatának egyetértésével lehet.

(2) A nemzetiségi intézmények vezetőinek kinevezéséhez, illetőleg a nemzetiséghez tartozók képzésére is kiterjedő testületi döntéshez az érintett nemzetiségi önkormányzat egyetértése szükséges.

(3) Az egyetértési jogot az erre irányuló megkeresés kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet gyakorolni.

55. §

A nemzetiségi önkormányzatok vagyona és gazdálkodása

(1) A nemzetiségi önkormányzatok költségvetése, zárszámadása Tolna Város éves költségvetésének, illetőleg zárszámadásának részét képezi. Ennek előkészítéséről - a nemzetiségi önkormányzatokkal való egyeztetés alapján - a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

(2) A nemzetiségi önkormányzatok bevételeit és kiadásait költségvetési szakfeladatként kell tervezni.

Akadálymentesített változat
ÖnkormányzatTestületA város vezetőiBizottságok
Nemzetiségi Önkormányzatok
Polgármesteri HivatalVálasztásokKözszolgáltatásokRendeletekPályázatokKözzétételKözbeszerzésKözérdekű adatok