Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal

A képviselő-testület döntéseinek végrehajtására, valamint a közigazgatási ügyek intézésének céljából Polgármesteri Hivatal működik.

Cím: 7130 Tolna, Hősök tere 1.
Telefon: 74/540-800
E-mail: tolna@tolna.hu
Fax: 74/443-805
Website: http://www.tolna.hu/

A hivatal szakmai szervezet, a dolgozói köztisztviselők. A hivatalt a jegyző vezeti.

A szakmai munka osztálykeretben és egyéb szervezeti formában működik. Titkársági Osztály, Igazgatási Osztály, Építési és Városfenntartási Osztály, Pénzügyi Osztály, adócsoport.

Építési és Városfenntartási Osztály ügyfélfogadása

Telefon: 74/540-800

kedd8.00-12.00 és 13.00-16.00
péntek8.00-12.00
Mayer Antal

osztalyvezeto
127-as mellék
mayer@tolna.hu

Honti Máté

környezetvédelmi ügyintéző
142-es mellék
honti@tolna.hu

Máté Levente

közterület-felügyelő
128-as mellék
mate.levente@tolna.hu

Papp Attila

közterület-felügyelő
142-es mellék
papp@tolna.hu

A hivatal szakmai szervezet, dolgozói köztisztviselők. A hivatalt a jegyző vezeti.

A szakmai munka osztálykeretben és egyéb szervezeti formában működik. Titkársági Osztály, Igazgatási Osztály, Építési és Városfenntartási Osztály, Pénzügyi Osztály, adócsoport.

Építési és Városfenntartási Osztály

Főbb feladatai:

 • ellátja az építészeti, műszaki hatósági feladatokat,
 • intézi a városüzemeltetéssel, fenntartással, kommunális igazgatással, árszakmai kérdésekkel, közlekedési, hírközlési, vízügyi, energiaügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja a lakossági társulások és társulati formákban megvalósuló kommunális beruházásokból az önkormányzatra háruló feladatokat,
 • részt vesz a beruházások átadás-átvételében,
 • működteti a közterület felügyeletet, amelynek keretében gondoskodik a közterületek használatáról, a köztisztaságról, a környezetvédelemről és közegészségügyről, valamint a piac és vásárok tartásáról szóló jogszabályok végrehajtásáról,
 • együttműködik az ebtartásról szóló előírások végrehajtása során az Igazgatási Osztállyal,
 • ellátja az önkormányzat kezelésében lévő utak, hidak és a saját használatú utak igazgatását,
 • megszervezi a helyi vízrendezési és vízkár elhárítási feladatokat az ár és belvíz elleni védekezést,
 • ellátja a tűzvédelmi feladatokat,
 • üzemelteti a hivatali személygépkocsit,
 • figyelemmel kíséri a Kommunális Kft. városfenntartási tevékenységét, rendszeres kapcsolatot tart közte és az önkormányzat szervei között.
 • Munkája során együttműködik a városi főépítésszel, aki:
 • irányítja a településfejlesztéssel és település-rendezéssel kapcsolatosan a város fejlesztési irányainak meghatározását, előkészítő eljárásokat, irányítja a rendezési tervek készítését, felülvizsgálatát, módosítását,
 • lebonyolítja a tervkészítés során szükséges szakhatósági egyeztetéseket lakossági és önkormányzati fórumokat,
 • véleményezi az épületek, építmények, létesítmények építészeti kialakítását,
 • segíti a műemlékvédelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatokat,
 • ellenőrzi a város közterületeinek arculatát,
 • javaslatot tesz az infrastrukturális fejlesztés irányára, a településfejlesztés feladataira,
 • állásfoglalást ad ki a köztéri szobrok, képző és iparművészeti alkotások elhelyezésére,
 • tanácsaival segíti az önkormányzat saját beruházásainak előkészítését.
 • A vagyongazdálkodással és a beruházásokkal kapcsolatos főbb feladatai:
 • közreműködik az ágazati beruházások előkészítésében és lebonyolításában,
 • részt vesz a beruházások átadás-átvételében,
 • vezeti a földkönyveket,
 • ellátja az önkormányzati vagyonkataszterrel kapcsolatos feladatokat és kezeli az önkormányzati vagyont,
 • előkészíti az építési telkek értékesítését,
 • végzi a helyiséggazdálkodási feladatokat,
 • előkészíti a vagyonhasznosítási, befektetési javaslatokat,
 • előkészíti a vagyonhasznosítással kapcsolatos szerződéseket,
 • iinformációt gyűjt a vagyonhasznosítás lehetőségeiről,
 • gondoskodik az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok érvényesítéséről,
 • együttműködik a vagyon hasznosítása, kezelése érdekében az Igazgatási Osztállyal, a városi főépítésszel és a Kommunális Kft-vel.

Az egyes osztályok feladatait, működési rendjét teljes részletességgel az SZMSZ-ben megfogalmazottak határozzák meg. Megtekinthető a Rendeletek rovatban.

Akadálymentesített változat
Polgármesteri HivatalTitkársági OsztályIgazgatási Osztály
Építési és Városfenntartási Osztály
Pénzügyi Osztály