Testületi ülés 2019.
november 7. 13.30 óra

2019.11.06.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/33-20/2019

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja:        2019. november 7. (csütörtök) 13.30 óra

Az ülés helye:    Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
I. em. Tárgyaló

Napirend:
    
I.    Bizottsági tagok eskütétele (Tornóczkiné dr. Turay Zsuzsanna, Sziráki János)
Előadó:         Appelshoffer Ágnes polgármester

II.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott    hatáskörök gyakorlásáról (228. sz. előterjesztés)
    Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester,
            Ezerné dr. Huber Éva jegyző

III.    Az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója a Tolnai Központi ügyelet 2018. évi munkájáról (229. sz. előterjesztés)
    Előadó:         Appelshoffer Ágnes polgármester,
    dr. Rus János, az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetője
Véleményezi:    Humán Bizottság

IV.    Döntés Tolna Város tulajdonában lévő szennyvíz víziközmű-rendszer 2020. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról (230. sz. előterjesztés)
Előadó:        Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:    Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
Jogi Bizottság


V.    Döntés az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt-vel kötendő szerződésekről (231. sz. előterjesztés)
Előadó:        Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:    Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
Jogi Bizottság

VI.    Tájékoztató a Tolna Városi Értéktár Bizottság működéséről (232. sz. előterjesztés)
Előadó:         Reiter Antalné, a Tolna Városi Értéktár Bizottság elnöke
Véleményezi:    valamennyi bizottság

VII.    Döntés a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt.-vel kötendő szerződésről (233. sz. előterjesztés)
Előadó:        Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:    Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
Jogi Bizottság

VIII.     Döntés Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról (234. sz. előterjesztés)
Előadó:        Appelshoffer Ágnes polgármester    
Véleményezi:    Jogi Bizottság

IX.    Döntés a város Településrendezési Tervének 7. számú módosítása elfogadásáról (235. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester, Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi:    Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
Jogi Bizottság

X.    Javaslat a Thelena Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására (236. sz. előterjesztés)
Előadó:        Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:    Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
Jogi Bizottság

XI.    Döntés az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról (237. sz. előterjesztés)
Előadó:    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi:    Jogi Bizottság

XII.    Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft.-vel hóeltakarítás és     síkosságmentesítés tárgyában kötendő szerződésről (238. sz. előterjesztés)
    Előadó:         Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:    Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
Jogi Bizottság

XIII.    Javaslat a Nemzetközi Munkacsoport, a Tolnai Önkormányzati Tűzoltóság, a WMÁI és AMI Intézményi Tanács, valamint a Társulási Tanácsok tagjainak megválasztására (239. sz. előterjesztés)
Előadó:        Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:    Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
Jogi Bizottság
XIV.    Javaslat a Tolnai Intézményműködtető Központ intézményvezetői pályázatainak elbírálására (240. sz. előterjesztés)
Előadó:          Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:    Jogi Bizottság

XV.    Javaslat a város forgalom szabályozásának felülvizsgálatára (241. sz. előterjesztés)
Előadó:          Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:    Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
Jogi Bizottság

XVI.    Döntés a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról (242. sz. előterjesztés)
Előadó:          Ezerné dr. Huber Éva jegyző

XVII.    Döntés szennyvízcsatorna közműfejlesztések hozzájárulási díjának     megállapításáról (243. sz. előterjesztés)
Előadó:         Appelshoffer Ágnes polgármester
    Véleményezi:    Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVIII.    A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (244. sz. előterjesztés)
    Előadó:        Baksainé Kenessei Éva bizottsági elnök
    Véleményezi:    Humán Bizottság

XIX.    A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről (245. sz. előterjesztés)
Előadó:        Appelshoffer Ágnes polgármester

XX.    Bejelentések, interpellációk, kérdések

Zárt ülés:

XXI.    Fellebbezés elbírálása (246. sz. előterjesztés)
Előadó:        Appelshoffer Ágnes polgármester

XXII.    Döntés a „Tolnai Tudásért” ösztöndíj pályázat elbírálásáról (247.sz.     előterjesztés)
    Előadó:         Appelshoffer Ágnes polgármester

Tolna, 2019. október 31.
  

Appelshoffer Ágnes sk.
    polgármester

A kiadmány hiteléül:

Ezerné dr. Huber Éva
                    jegyző

 

Önkormányzat
2019.12.10.

Döntések a novemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a novemberi testületi ülésen
2020.01.11.

Önkormányzat | Döntések a decemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Önkormányzat | Döntések a decemberi testületi ülésen
2020.01.17.

Pályázati felhívás házi gyermekorvosi munkakörre

Önkormányzat
Pályázati felhívás házi gyermekorvosi munkakörre
2020.02.04.

Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga

Önkormányzat
Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga
2020.02.10.

Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h

Önkormányzat
Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h
2020.02.10.

Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen

Önkormányzat
Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár