Döntések a novemberi testületi ülésen

2019.12.10.

Testületi ülés / Új tagok a szervezetek vezetésében

Több személyi kérdésben is döntött első rendes ülésén, november 7-én az új képviselő-testület.
   
Újra napirendre került a háziorvosi ügyeletet ellátó Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2018. évi beszámolója. Mint azt megírtuk, a beszámolót áprilisban nem fogadta el a testület, mert a képviselők nem kaptak megfelelő választ a felvetett kérdésekre. Eredetileg szeptemberben tárgyalták volna újra a témát, de időközben a kft-nek új ügyvezetője lett, az ő kérésére – hogy megfelelően fel tudjon készülni – halasztották novemberre a beszámoló újratárgyalását.
Az ülésen Baksainé Kenessei Éva, a humán bizottság elnöke jelezte, hogy a bizottsági ülésen jelen volt az új ügyvezető, aki ígéretet tett arra, hogy a cég partner lesz az ügyeleti helyzet javításában.
Dr. Barna Györgyi, vezető háziorvos elmondta, hogy a kft. ügyvezető-váltása után pozitív változások történtek. Ettől függetlenül továbbra is kevés az orvos az ügyeleti ellátásban is, de az asszisztensek (ápolók) hiánya talán még nagyobb probléma. Mindazonáltal úgy nyilatkozott, hogy továbbra is meg fogják oldani a város orvosi ügyeleti ellátását. Kérte, hogy az ügyelettel kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal őt keressék meg.

Elfogadták a városi tulajdonú szennyvízrendszer 2020. évi gördülő fejlesztési tervét. E szerint a szolgáltató, az ERÖV Zrt. a 2020-ban esedékes munkálatok költségét az önkormányzat a közmű használati díj terhére biztosítja. A cég vezérigazgatója, Artim Andrásné az ülésen elmondta, hogy a fejlesztéseket, felújításokat a szolgáltatott köbméterenkénti 5 forintból, illetve ezen felül pályázati forrásból tudják megvalósítani. Jelentős összegeket fordítottak – pluszban – a tolnai Kossuth utcai ivóvíz bekötő vezetékek cseréjére, valamint a szennyvíztelep hibáinak javítására is.
A 2013-18 évi gördülő fejlesztési tervek felülvizsgálata nyomán kiderült, hogy az önkormányzat fel nem használt forrásokkal rendelkezik, a szennyvízágazat terén mintegy 900 ezer forint, az ivóvíz ágazat esetén mintegy 3,3 millió forint értékben. A testület úgy döntött, hogy ezeket az összegeket a volt laktanyai terület ivóvízhálózatának rekonstrukciójára, illetve a mözsi Szent István utca 91. szám alatti ingatlan szennyvízbekötésének helyreállítására fordítja.

Elfogadták a városi értéktár bizottság beszámolóját. Idén eddig 7 értéket vettek fel a tolnai értéktárba, ahol immár 44 érték szerepel. Idén két újabb tolnai érték került be a megyei értéktárba, illetve egy tolnai érték Tolnaikum címet kapott. Appelshoffer Ágnes polgármester úgy fogalmazott, hogy jó döntés volt annak idején a Tolnai Városszépítő Alapítványt megbízni az értéktári feladatok ellátásával, fontos munkájukért köszönetet mondott.

Elfogadták a város Településrendezési Tervének 7. számú módosítását.  Ez alapján megtörténik a tervezett Bartók utcai bölcsőde felépítéséhez, illetve az Alkotmány utcai CBA bővítéséhez, illetve egy Napraforgó utca menti zöldterület kijelöléséhez szükséges területek átsorolása.

Megválasztották az önkormányzati tulajdonú Thelena Kft. új felügyelő bizottságát, miután a korábbi tagok öt éves mandátuma lejárt. A bizottság korábban képviselőkből állt. Az új tagok az önkormányzatnál dolgozó szakemberek: Bogdán Sándor, Neidhart Zita és Bauer József.

Idén is a THELENA Kft-vel szerződik az önkormányzat a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkák elvégzésére. Idén a tavalyinál mintegy félmillió forinttal magasabb, bruttó 5,08 millió forint összegben kötnek szerződést. Ez egy keretösszeg, erre a célra ténylegesen annyit fognak költeni, amennyire az időjárás miatt szükség lesz.

További öt évre Bauer Józsefet bízták meg a Tolnai Intézményműködtető Központ vezetésével. A város által meghirdetett pályázatra három ajánlat érkezett, ebből egy érvénytelen volt. Bauer József elmúlt öt évi munkájával elégedett volt a város vezetése. A polgármester szerint Berta Zoltán, korábbi TIK vezető magasra tette a lécet, de azt Bauer József úgymond megugrotta. Új megbízatása 2024. december végéig szól.

Megválasztották több önkormányzati szervezet új vezetőit. A Nemzetközi Munkacsoport elnöke változatlanul Heilmann Józsefné, tagjai Bernáthné Koch Erika, Fülöp Mónika és Baksainé Kenessei Éva.
A Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (WMÁI) Intézményi Tanácsába új tagként Berta Zoltán alpolgármestert delegálta a testület.
A Tolnai Önkormányzati Tűzoltóság közgyűlésébe Appelshoffer Ágnes polgármesteren kívül Berta Zoltánt és Guld Csabát delegálták.
Az önkormányzati társulási tanácsokban továbbra is a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester képviseli a várost.

Munkacsoportot hozott létre a képviselő-testület a város közúti forgalomszabályozásának felülvizsgálatára. A városon áthaladó főbb utak állami kezelésben vannak, a többi utcában azonban az önkormányzat jogosult szabályozni a forgalmi rendet. Ennek során a közlekedés biztonsága és zavartalansága az elsődleges szempontok közé tartozik. Az ülésen ugyanakkor a polgármester arra is utalt, hogy az utak fizikai állapota romlásának megelőzési lehetőségeit is keresni fogják a felülvizsgálat során.
A munkacsoport elnökévé Berta Zoltánt választották, tagjai Guld Csaba és Dömény Zsuzsanna képviselők, Wiesner Csaba rendőrőrs parancsnok, Schuck Dezső, a helyi polgárőrség képviselője, Honti Máté és Papp Attila a polgármesteri hivatal szakemberei. A munkacsoport jövő év március végéig dolgozza ki a javaslatait.

Elbírálták a „Tolnai Tudásért” felsőoktatási ösztöndíj pályázatra beérkezett kérelmeket. Az önkormányzat a város által elnyert EFOP-támogatás révén indította a projektet, amely a hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult, vagy fogyatékkal élő tolnai, nappali tagozatos egyetemi hallgatók támogatását célozza.
Az eredeti elképzelések szerint 2018-ban és 2019-ben 1-1 millió forint állt rendelkezésre a kifizetésekre. A tavaly ősszel, első ízben meghirdetett pályázatra azonban mindössze négy hallgató jelentkezett. Az ő támogatásuk korántsem érte el az egymilliós keretet, ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy 2019-ben kétszer, tavasszal és ősszel is meghirdeti a pályázatot.
Az idén tavasszal lebonyolított pályázat során 14 hallgató kapott ösztöndíjat. A mostani, harmadik pályázati körre 13-an jelentkeztek. A testület döntése alapján mindegyik pályázó diák kap egyösszegű támogatást, mindösszesen mintegy 850 ezer forint összegben.

Két újabb kérelem érkezett – a tolnai Garay utcából és a mözsi Szent István utcából – szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulásának megállapítására. Mindkét ingatlan esetében már korábban megtörtént a gerincvezetékre történő csatlakozás, így a közműfejlesztési hozzájárulás 120 ezer forint.

A képviselő-testület tagjai minden tolnai és mözsi családnak boldog karácsonyt és eredményekben gazdag új évet kívánnak.

Önkormányzat
2019.12.10.

Döntések a novemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a novemberi testületi ülésen
2020.01.11.

Önkormányzat | Döntések a decemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Önkormányzat | Döntések a decemberi testületi ülésen
2020.01.17.

Pályázati felhívás házi gyermekorvosi munkakörre

Önkormányzat
Pályázati felhívás házi gyermekorvosi munkakörre
2020.02.04.

Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga

Önkormányzat
Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga
2020.02.10.

Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h

Önkormányzat
Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h
2020.02.10.

Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen

Önkormányzat
Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár