Testületi ülés 2019.
január 31. 15.00 óra

2019.01.24.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/33-3/2019

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja:   2019. január 31. (csütörtök) 15.00 óra
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)  I. em. Tárgyaló
 
Napirend:   
 
I.  Beszámoló  a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról,  az  átruházott
 hatáskörök gyakorlásáról (8. sz. előterjesztés)  
  Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester,
    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
 
II.  A Képviselő-testület 2018. évi végre nem hajtott határozatainak áttekintése (9.
sz. előterjesztés)  
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
III.  A  Tolnai  Önkormányzati  Tűzoltóság  2018.  évi  szakmai  és  pénzügyi
beszámolója, valamint 2019. évi támogatási kérelme (10. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes elnök
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
IV.  A  nemzetiségi  önkormányzatokkal  kötött  együttműködési  megállapodás
felülvizsgálata (11. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
V.  Beszámoló a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 2018. évi munkájáról
(12. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Guld Csaba, a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
elnöke
  Véleményezi:   Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
VI.  Beszámoló a Humán Bizottság 2018. évi munkájáról (13. sz. előterjesztés)
 Előadó:     Baksainé Kenessei Éva, a Humán Bizottság elnöke
Véleményezi:  Humán Bizottság
 
VII.  Döntés a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról (14. sz.
előterjesztés)  
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
        Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
VIII.  Döntés közterület elnevezéséről (15. sz. előterjesztés)  
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
IX.  Döntés közvilágítási lámpatest felszereléséről, a Thelena Városi Szolgáltató
Kft.-vel való szerződéskötésről (16. sz. előterjesztés)  
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
X.  Döntés Csernyánszy Gábor beadványáról (17. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XI.  A Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi
Tanácsába új önkormányzati tag delegálása (18. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:   Humán Bizottság
 
XII.  Javaslat a Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 126. sz. alatti ingatlan értékesítésére (19.
sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester   
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIII.  Döntés a  TOP-3.1.1.-15-TL1-2016-00003  kódszámú projekt megvalósítása
érdekében tervező kiválasztása tárgyában beérkezett árajánlatok elbírálásáról
(20. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIV.  Döntés  a  TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001  kódszámú,  „Játszóház  és
szabadidőpark  kialakítása  Tolna  városában”  tárgyú  projekt  megvalósítása
érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatásáról (21. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XV.  Döntés a Fadd és Környéke Gyepmesteri Társuláshoz történő csatlakozásról
(22. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XVI.  Döntés  a Jövőnk Energiája  Térségfejlesztési  Alapítványhoz  benyújtandó
pályázatokról (23. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XVIII. Döntés a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos beszerzési eljárás lefolytatása
tárgyában  beérkezett  ajánlatok  elbírálásáról  (24.  sz.  előterjesztés)  Az
előterjesztés az ajánlatok beérkezését követően kerül kiküldésre
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIX.  Döntés  Tolna  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Szervezeti  és
Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendeletének
módosításáról (25. sz. előterjesztés)  
Előadó:     Ezerné dr. Huber Éva jegyző
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XX.  Döntés  Tolna  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a
településfejlesztéssel  és  településrendezéssel  összefüggő  partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (III. 31.) önkormányzati rendeletének
módosításáról (26. sz. előterjesztés)
Előadó:    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményező:  valamennyi bizottság
 
XXI.  A  Gazdasági  és  Településfejlesztési  Bizottság  beszámolója  az  átruházott
hatáskörben hozott határozatokról (27. sz. előterjesztés)
Előadó:   Guld Csaba, a bizottság elnöke
Véleményezi:   Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XXII.  A  Humán  Bizottság  beszámolója  az  átruházott  hatáskörben  hozott
határozatokról (28. sz. előterjesztés)
  Előadó:    Baksainé Kenessei Éva bizottsági elnök  
  Véleményezi:  Humán Bizottság  
 
XXIII. A polgármester  tájékoztatója  a  két  ülés  közötti  fontosabb  eseményekről,
intézkedésekről (29. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
 
XXIV. Bejelentések, interpellációk, kérdések
 
Tolna, 2019. január 24.

Appelshoffer Ágnes sk.
  polgármester
 
A kiadmány hiteléül:

Ezerné dr. Huber Éva
          jegyző

 

Önkormányzat
2019.09.10.

Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen
2019.09.11.

Rendkívüli testületi ülés
2019. szeptember 12.

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2019. szeptember 12.
2019.09.20.

Testületi ülés 2019.
szeptember 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
szeptember 26. 15.00 óra
2019.10.09.

Döntések a szeptemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a szeptemberi testületi ülésen
2019.10.16.

Szoros volt a verseny az önkormányzati választásokon

Önkormányzat
Szoros volt a verseny az önkormányzati választásokon
2019.10.29.

Alakuló ülés: közös munka a siker kulcsa

Önkormányzat
Alakuló ülés: közös munka a siker kulcsa
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár