Testületi ülés 2019.
január 31. 15.00 óra

2019.01.24.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/33-3/2019

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja:   2019. január 31. (csütörtök) 15.00 óra
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)  I. em. Tárgyaló
 
Napirend:   
 
I.  Beszámoló  a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról,  az  átruházott
 hatáskörök gyakorlásáról (8. sz. előterjesztés)  
  Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester,
    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
 
II.  A Képviselő-testület 2018. évi végre nem hajtott határozatainak áttekintése (9.
sz. előterjesztés)  
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
III.  A  Tolnai  Önkormányzati  Tűzoltóság  2018.  évi  szakmai  és  pénzügyi
beszámolója, valamint 2019. évi támogatási kérelme (10. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes elnök
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
IV.  A  nemzetiségi  önkormányzatokkal  kötött  együttműködési  megállapodás
felülvizsgálata (11. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
V.  Beszámoló a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 2018. évi munkájáról
(12. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Guld Csaba, a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
elnöke
  Véleményezi:   Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
VI.  Beszámoló a Humán Bizottság 2018. évi munkájáról (13. sz. előterjesztés)
 Előadó:     Baksainé Kenessei Éva, a Humán Bizottság elnöke
Véleményezi:  Humán Bizottság
 
VII.  Döntés a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról (14. sz.
előterjesztés)  
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
        Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
VIII.  Döntés közterület elnevezéséről (15. sz. előterjesztés)  
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
IX.  Döntés közvilágítási lámpatest felszereléséről, a Thelena Városi Szolgáltató
Kft.-vel való szerződéskötésről (16. sz. előterjesztés)  
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
X.  Döntés Csernyánszy Gábor beadványáról (17. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XI.  A Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi
Tanácsába új önkormányzati tag delegálása (18. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:   Humán Bizottság
 
XII.  Javaslat a Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 126. sz. alatti ingatlan értékesítésére (19.
sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester   
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIII.  Döntés a  TOP-3.1.1.-15-TL1-2016-00003  kódszámú projekt megvalósítása
érdekében tervező kiválasztása tárgyában beérkezett árajánlatok elbírálásáról
(20. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIV.  Döntés  a  TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001  kódszámú,  „Játszóház  és
szabadidőpark  kialakítása  Tolna  városában”  tárgyú  projekt  megvalósítása
érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatásáról (21. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XV.  Döntés a Fadd és Környéke Gyepmesteri Társuláshoz történő csatlakozásról
(22. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XVI.  Döntés  a Jövőnk Energiája  Térségfejlesztési  Alapítványhoz  benyújtandó
pályázatokról (23. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XVIII. Döntés a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos beszerzési eljárás lefolytatása
tárgyában  beérkezett  ajánlatok  elbírálásáról  (24.  sz.  előterjesztés)  Az
előterjesztés az ajánlatok beérkezését követően kerül kiküldésre
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIX.  Döntés  Tolna  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Szervezeti  és
Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendeletének
módosításáról (25. sz. előterjesztés)  
Előadó:     Ezerné dr. Huber Éva jegyző
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XX.  Döntés  Tolna  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a
településfejlesztéssel  és  településrendezéssel  összefüggő  partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (III. 31.) önkormányzati rendeletének
módosításáról (26. sz. előterjesztés)
Előadó:    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményező:  valamennyi bizottság
 
XXI.  A  Gazdasági  és  Településfejlesztési  Bizottság  beszámolója  az  átruházott
hatáskörben hozott határozatokról (27. sz. előterjesztés)
Előadó:   Guld Csaba, a bizottság elnöke
Véleményezi:   Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XXII.  A  Humán  Bizottság  beszámolója  az  átruházott  hatáskörben  hozott
határozatokról (28. sz. előterjesztés)
  Előadó:    Baksainé Kenessei Éva bizottsági elnök  
  Véleményezi:  Humán Bizottság  
 
XXIII. A polgármester  tájékoztatója  a  két  ülés  közötti  fontosabb  eseményekről,
intézkedésekről (29. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
 
XXIV. Bejelentések, interpellációk, kérdések
 
Tolna, 2019. január 24.

Appelshoffer Ágnes sk.
  polgármester
 
A kiadmány hiteléül:

Ezerné dr. Huber Éva
          jegyző

 

Önkormányzat
2018.02.22.

Az idei, az építkezés költségvetése lesz

Önkormányzat
Az idei, az építkezés költségvetése lesz
2018.03.14.

Testületi döntések
a február 22-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a február 22-ei ülésen
2018.03.23.

Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra
2018.04.06.

Értékvédelmi pályázat kiírása - 2018

Önkormányzat
Értékvédelmi pályázat kiírása - 2018
2018.04.16.

Döntések a márciusi testületi- és rendkívüli ülésen

Önkormányzat
Döntések a márciusi testületi- és rendkívüli ülésen
2018.04.19.

Testületi ülés 2018.
április 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
április 26. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár