Testületi ülés
2016. május 26. 15.00 óra

2016.05.19.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1105-8/2016.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2016. május 26. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról (118. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. Javaslat a Re-víz Duna menti Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadására
(119. sz. előterjesztés)
Előadó: dr. Fenyőházi Elemér, a Re-víz Duna menti Kft.
ügyvezetője
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

III. Javaslat a Víz-és Csatornamű Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadására
(120. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva végelszámoló
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IV. Beszámoló a Családsegítő Központ 2015. évi tevékenységéről (121. sz.
előterjesztés)
Előadó: Pástiné Szentendrei Mária CSSK vezető
Véleményezi: valamennyi bizottság

V. A Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2015. évi beszámolója (122. sz.
előterjesztés)
Előadó: Huszár Tibor, a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. ügyvezető
igazgatója
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VI. A THELENA Városi Szolgáltató Kft. 2015. évi beszámolója (123. sz.
előterjesztés)
Előadó: Klein Antal, a Thelena Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VII. Döntés a Tolnai Horgász Egyesület kérelméről (124. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VIII. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló
3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása (125. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

IX. Az önkormányzat 2015. évi zárszámadása (126. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

X. Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól (127. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI. Döntés a 2016/2017-es nevelési év indításáról (128. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Sterczné Asztalos Zsuzsanna, a Wosinsky Mór Óvoda
intézményvezetője
Véleményezi: valamennyi bizottság

XII. Döntés a mözsi IV. sz. háziorvosi körzet pályázati határidejének módosításáról
(129. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIII. Döntés az egyházzal kötendő megállapodásról (130. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. Döntés a TOP-7.1.1-16 kódszámú, kulturális és közösségi terek
infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a város helyi
fejlesztési stratégiához kapcsolódva tárgyú felhívásra benyújtandó pályázatról
(131. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XV. Döntés a KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok tárgyú felhívásra
benyújtandó pályázatról (132. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVI. Döntés gázüzemű berendezések karbantartása és ellenőrzése tárgyában
kötendő szerződésről (133. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVII. Döntés a Folyószámla-hitelkeret szerződés megkötéséről (134. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVIII. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
(135. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIX. Javaslat a közművelődési pályázatok elbírálására (136. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XX. Döntés szennyvízcsatorna közműfejlesztések hozzájárulási díjának
megállapításáról (137. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXI. Döntés bölcsődei szolgáltatás kötelező biztosításáról (138. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XXII. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról (139. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XXIII. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
intézkedésekről (140. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XXIV. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Tolna, 2016. május 10.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2016.11.09.

Testületi döntések
az október 27-i ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
az október 27-i ülésen
2016.11.17.

Testületi ülés 2016.
november 24. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2016.
november 24. 15.00 óra
2016.12.08.

Testületi ülés 2016.
december 15. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2016.
december 15. 15.00 óra
2016.12.15.

Testületi döntések
a november 24-i ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a november 24-i ülésen
2016.12.30.

Közösségi együttélés szabályozása

Önkormányzat
Közösségi együttélés szabályozása
2017.01.13.

Fúrt kút engedélyezése, területi határok

Önkormányzat
Fúrt kút engedélyezése, területi határok
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár