Testületi ülés
2016. május 26. 15.00 óra

2016.05.19.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1105-8/2016.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2016. május 26. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról (118. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. Javaslat a Re-víz Duna menti Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadására
(119. sz. előterjesztés)
Előadó: dr. Fenyőházi Elemér, a Re-víz Duna menti Kft.
ügyvezetője
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

III. Javaslat a Víz-és Csatornamű Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadására
(120. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva végelszámoló
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IV. Beszámoló a Családsegítő Központ 2015. évi tevékenységéről (121. sz.
előterjesztés)
Előadó: Pástiné Szentendrei Mária CSSK vezető
Véleményezi: valamennyi bizottság

V. A Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2015. évi beszámolója (122. sz.
előterjesztés)
Előadó: Huszár Tibor, a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. ügyvezető
igazgatója
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VI. A THELENA Városi Szolgáltató Kft. 2015. évi beszámolója (123. sz.
előterjesztés)
Előadó: Klein Antal, a Thelena Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VII. Döntés a Tolnai Horgász Egyesület kérelméről (124. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VIII. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló
3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása (125. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

IX. Az önkormányzat 2015. évi zárszámadása (126. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

X. Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól (127. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI. Döntés a 2016/2017-es nevelési év indításáról (128. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Sterczné Asztalos Zsuzsanna, a Wosinsky Mór Óvoda
intézményvezetője
Véleményezi: valamennyi bizottság

XII. Döntés a mözsi IV. sz. háziorvosi körzet pályázati határidejének módosításáról
(129. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIII. Döntés az egyházzal kötendő megállapodásról (130. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. Döntés a TOP-7.1.1-16 kódszámú, kulturális és közösségi terek
infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a város helyi
fejlesztési stratégiához kapcsolódva tárgyú felhívásra benyújtandó pályázatról
(131. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XV. Döntés a KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok tárgyú felhívásra
benyújtandó pályázatról (132. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVI. Döntés gázüzemű berendezések karbantartása és ellenőrzése tárgyában
kötendő szerződésről (133. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVII. Döntés a Folyószámla-hitelkeret szerződés megkötéséről (134. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVIII. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
(135. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIX. Javaslat a közművelődési pályázatok elbírálására (136. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XX. Döntés szennyvízcsatorna közműfejlesztések hozzájárulási díjának
megállapításáról (137. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXI. Döntés bölcsődei szolgáltatás kötelező biztosításáról (138. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XXII. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról (139. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XXIII. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
intézkedésekről (140. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XXIV. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Tolna, 2016. május 10.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2017.06.22.

Testületi ülés 2017.
június 29. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
június 29. 15.00 óra
2017.06.30.

Tájékoztató TOP-os nyertes pályázatokról

Önkormányzat
Tájékoztató TOP-os nyertes pályázatokról
2017.07.13.

Testületi döntések
a június 29-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a június 29-ei ülésen
2017.08.09.

Testületi döntések
a július 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a július 26-ai ülésen
2017.09.22.

Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra
2017.10.11.

Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár