Tájékoztató tolna város településrendezési eszközeinek módosításáról

2020.02.11.

 

TÁJÉKOZTATÓ TOLNA VÁROS

 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Tolna Város Képviselő-testülete a 142/2017. (V. 25.) önkormányzati határozatában, majd azt módosítván a 226/2019. (IX. 26.) önkormányzati határozatával, döntött a város 283/2010. (XI. 25.) önkormányzati határozatával elfogadott Településszerkezeti Terve, továbbá a város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 26/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

A Településrendezési Terv módosításával kapcsolatban a lakosság tájékoztatására, 2019. június 24-én lakossági fórum keretében került sor. Az elmúlt időszakban folytatódott a tervezési szakasz, mely során 6 pontban módosult a tervezet, az alábbiak szerint:

  1. A 2. pontból a 021/5 és 021/6 hrsz-ú ingatlanok törölve lettek.
  2. A 6. pontban helyrajzi szám pontosítás történt.
  3. A 7. pont kiegészítésre került, a területen inert hulladék lerakását biztosító szabályozással.
  4. A 13. pont törlésre került.
  5. A 14. pont törlésre került, mivel a módosításra külön eljárás keretében került sor.
  6. A 17. pontban helyrajzi szám pontosítás történt.

Fentiekre tekintettel, Tolna Város Önkormányzata ismételt lakossági tájékoztatót tart, melynek

témája: a 2019. június 24-ei véleményezési anyagot érintő módosítások

időpontja: 2020. február 24. - 16:00 óra

helyszíne: Tolna Város Polgármesteri Hivatal 1. emeleti tárgyaló terme

A módosítandó dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeiket, Tolna Város Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete szerinti partneri adatlap kitöltésével, a lakossági fórumot követő 8. nappal bezárólag, azaz 2020. március 3-ig juttathatják el,

  1. papír alapon a polgármesternek címezve, az önkormányzat címére -7130 Tolna, Hősök tere 1., vagy
  2. elektronikus levélben a foepitesz@gmail.com e-mail címre történő megküldéssel.

A módosított véleményezési anyag megtalálható a város honlapján.

Önkormányzat
2020.02.04.

Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga

Önkormányzat
Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga
2020.02.10.

Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h

Önkormányzat
Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h
2020.02.10.

Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen

Önkormányzat
Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen
2020.02.11.

Tájékoztató tolna város településrendezési eszközeinek módosításáról

Önkormányzat
Tájékoztató tolna város településrendezési eszközeinek módosításáról
2020.02.21.

Testületi ülés
2020. február 27. 13.30h

Önkormányzat
Testületi ülés
2020. február 27. 13.30h
2020.03.02.

A legnagyobb tétel a bölcsőde építése

Önkormányzat
A legnagyobb tétel a bölcsőde építése
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár