Tájékoztató tolna város településrendezési eszközeinek módosításáról

2020.02.11.

 

TÁJÉKOZTATÓ TOLNA VÁROS

 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Tolna Város Képviselő-testülete a 142/2017. (V. 25.) önkormányzati határozatában, majd azt módosítván a 226/2019. (IX. 26.) önkormányzati határozatával, döntött a város 283/2010. (XI. 25.) önkormányzati határozatával elfogadott Településszerkezeti Terve, továbbá a város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 26/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

A Településrendezési Terv módosításával kapcsolatban a lakosság tájékoztatására, 2019. június 24-én lakossági fórum keretében került sor. Az elmúlt időszakban folytatódott a tervezési szakasz, mely során 6 pontban módosult a tervezet, az alábbiak szerint:

  1. A 2. pontból a 021/5 és 021/6 hrsz-ú ingatlanok törölve lettek.
  2. A 6. pontban helyrajzi szám pontosítás történt.
  3. A 7. pont kiegészítésre került, a területen inert hulladék lerakását biztosító szabályozással.
  4. A 13. pont törlésre került.
  5. A 14. pont törlésre került, mivel a módosításra külön eljárás keretében került sor.
  6. A 17. pontban helyrajzi szám pontosítás történt.

Fentiekre tekintettel, Tolna Város Önkormányzata ismételt lakossági tájékoztatót tart, melynek

témája: a 2019. június 24-ei véleményezési anyagot érintő módosítások

időpontja: 2020. február 24. - 16:00 óra

helyszíne: Tolna Város Polgármesteri Hivatal 1. emeleti tárgyaló terme

A módosítandó dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeiket, Tolna Város Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete szerinti partneri adatlap kitöltésével, a lakossági fórumot követő 8. nappal bezárólag, azaz 2020. március 3-ig juttathatják el,

  1. papír alapon a polgármesternek címezve, az önkormányzat címére -7130 Tolna, Hősök tere 1., vagy
  2. elektronikus levélben a foepitesz@gmail.com e-mail címre történő megküldéssel.

A módosított véleményezési anyag megtalálható a város honlapján.

Önkormányzat
2019.07.12.

Döntések a júniusi testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a júniusi testületi üléseken
2019.07.26.

Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra
2019.08.09.

Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen
2019.09.10.

Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen
2019.09.11.

Rendkívüli testületi ülés
2019. szeptember 12.

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2019. szeptember 12.
2019.09.20.

Testületi ülés 2019.
szeptember 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
szeptember 26. 15.00 óra
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár