Tájékoztató tolna város településrendezési eszközeinek módosításáról

2020.02.11.

 

TÁJÉKOZTATÓ TOLNA VÁROS

 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Tolna Város Képviselő-testülete a 142/2017. (V. 25.) önkormányzati határozatában, majd azt módosítván a 226/2019. (IX. 26.) önkormányzati határozatával, döntött a város 283/2010. (XI. 25.) önkormányzati határozatával elfogadott Településszerkezeti Terve, továbbá a város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 26/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

A Településrendezési Terv módosításával kapcsolatban a lakosság tájékoztatására, 2019. június 24-én lakossági fórum keretében került sor. Az elmúlt időszakban folytatódott a tervezési szakasz, mely során 6 pontban módosult a tervezet, az alábbiak szerint:

  1. A 2. pontból a 021/5 és 021/6 hrsz-ú ingatlanok törölve lettek.
  2. A 6. pontban helyrajzi szám pontosítás történt.
  3. A 7. pont kiegészítésre került, a területen inert hulladék lerakását biztosító szabályozással.
  4. A 13. pont törlésre került.
  5. A 14. pont törlésre került, mivel a módosításra külön eljárás keretében került sor.
  6. A 17. pontban helyrajzi szám pontosítás történt.

Fentiekre tekintettel, Tolna Város Önkormányzata ismételt lakossági tájékoztatót tart, melynek

témája: a 2019. június 24-ei véleményezési anyagot érintő módosítások

időpontja: 2020. február 24. - 16:00 óra

helyszíne: Tolna Város Polgármesteri Hivatal 1. emeleti tárgyaló terme

A módosítandó dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeiket, Tolna Város Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete szerinti partneri adatlap kitöltésével, a lakossági fórumot követő 8. nappal bezárólag, azaz 2020. március 3-ig juttathatják el,

  1. papír alapon a polgármesternek címezve, az önkormányzat címére -7130 Tolna, Hősök tere 1., vagy
  2. elektronikus levélben a foepitesz@gmail.com e-mail címre történő megküldéssel.

A módosított véleményezési anyag megtalálható a város honlapján.

Önkormányzat
2019.02.27.

Tolna BM eljárás megindítása

Önkormányzat
Tolna BM eljárás megindítása
2019.03.04.

Időközi egyéni önkormányzati választás

Önkormányzat
Időközi egyéni önkormányzati választás
2019.03.14.

Döntések a februári testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a februári testületi üléseken
2019.03.22.

Testületi ülés 2019.
március 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
március 28. 15.00 óra
2019.04.10.

Döntések a márciusi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a márciusi testületi ülésen
2019.04.12.

Rendkívüli testületi ülés
2019. április 16. (kedd) 8.00

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2019. április 16. (kedd) 8.00
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár