Testületi döntések
a február 22-ei ülésen

2018.03.14.

Méltó környezetbe kerül a hagyaték

A néhai mözsi helytörténész, Varga Ádám hagyatékáról is döntött a képviselő-testület február 22-i ülésén.

A képviselők elfogadták a polgármester és a jegyző beszámolóját az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Ez alapján lakhatási támogatásra (max. 20 ezer forint) nyújtott települési támogatás kiadására tavaly 107 esetben került sor, összesen mintegy kétmillió forint értékben. Egy esetben utasítottak el kérelmet.
Létfenntartáshoz nyújtott települési támogatást (max. 5 ezer forint) 985 esetben állapítottak meg, 4,9 millió forint értékben. 37 esetben történt elutasítás.
Temetéshez nyújtott települési támogatásban (max. 50 ezer forint) 8 fő részesült, összesen 350 ezer forint értékben.
Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatást (max. 10 ezer forint, utalványban) 114 esetben adtak, összesen 882 ezer forint erejéig.
Gyermekek rászorultsága esetén történő települési támogatást (max. 5 ezer forint), 561 esetben nyújtottak, 2,8 millió forint összegben. 11 kérelmet utasítottak el.

A nemzetközi munkacsoport 2017. évi beszámolóját és az idei nemzetközi tervet is elfogadta a testület.
Tavaly a németországi partnertelepülésről, Stutensee-ből kapott meghívásnak tett eleget egy 16 tagú önkormányzati delegáció júliusban.
A másik két partnertelepüléssel, az erdélyi Uzonnal és a vajdasági Paliccsal személyes találkozóra nem került sor 2017-ben.
A város az idei évben eleget kíván tenni az uzoni terménynapokra szóló meghívásnak, melyre várhatóan júniusban kerül sor.
2018-ban két testvérváros részére szerveznek partnertalálkozót Tolnán. A Stutensee-i delegációt augusztus 10-től 13-ig látják vendégül, Palics küldöttségének meghívását a Bárka Fesztivál idejére tervezik.

Április 8-án országgyűlési választásokat rendeznek. Ennek kapcsán megválasztották a szavazatszámláló bizottságok tagjait a következő négy éves ciklusra.

Társasházzá alakítják a tolnai Jókai utca 6. szám alatti, korábbi önkormányzati bérlakást. Az épület felerészben az önkormányzaté, másik fele egy magánszemélyé. Az ingatlan jelenleg osztatlan közös tulajdonban van, ami mindkét félnek előnytelen, ezért merült fel a társasházzá alakítás.

Ajándékozási szerződés megkötéséről is döntött a testület Varga Ádám hagyatékáról.  Varga Ádám Mözsön született, ő az egyik társszerzője a Mözs község története című könyvnek.
A helytörténész hagyatékába néhány régi bútor és mintegy 4 ezer kötetnyi könyvtári anyag tartozik, amelyeket Németországban élő örököse, Konz Gábor ajánlott fel már korábban a városnak. Az anyagot jelenleg a mözsi iskola épületében tárolják. Az ajándékozásról korábban csak szóbeli megegyezés született, írásos dokumentum eddig nem készült. A most elfogadott szerződésben az is szerepel, hogy Varga Ádám kutatómunkáját Tolna és Mözs szellemi hagyatékának tekintik és annak megfelelően fogják kezelni. Az ajándékba kapott anyagot méltó környezetben, Mözsön fogják kiállítani. A kutatható dokumentumokat pedig a megyei levéltárban helyezik el.

Mintegy 1,3 millió forinttal támogatja a város a szekszárdi kórház egyik emeletének felújítását – döntött a testület. Az ezzel kapcsolatos kezdeményezést Ács Rezső, Szekszárd polgármestere kezdeményezte a Polgármesteri Konzultációs Fórum nevében. A tervek szerint a fórum tagönkormányzatainak lakosságszám arányos felajánlásai révén 10 millió forinttal támogatnák a kórházi felújítást.

A város szabályozási terve módosításának tervezési munkáira a legkedvezőbb ajánlatot adó szekszárdi ColoLine terv Kft. végezheti a munkát, bruttó 2,667 millió forintért – döntöttek a képviselők.

Kiválasztották a humán szolgáltatások térségi fejlesztésével kapcsolatos EFOP-pályázat megvalósításához szükséges szakembereket, a szakmai vezető javaslatára. A három szakember, Nyúl Attiláné (Fácánkert), Vörösné Farkas Tímea (Mözs), Márton Éva (Fadd) napi 8 órás munkában látják el mentori feladataikat, március 1-jétől.
 
Ugyanezen pályázat megvalósításához meghívásos eljárás során további szakembereket választottak ki. A projekt pénzügyi vezetője a legjobb árajánlatot adó Neidhart Zita lett, bruttó 80.500 Ft/hó megbízási díjért. Az ifjúsági referensi feladatok ellátására a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló Tófalusi Hajnalkával (bruttó 90 ezer Ft/hó) kötnek szerződést, míg a két közösségszervező a legjobb ajánlatot benyújtó Link Judit és Józsa Jácint (bruttó 90 ezer Ft/hó) lesz.
Ugyancsak ezen pályázat kapcsán döntöttek arról, hogy a közbeszerzési szakértőt, illetve a kommunikációs szolgáltatást végző szervezetet meghívásos eljárás során fogják kiválasztani, amelyet a gazdasági bizottság folytat majd le.

A tavalyihoz hasonlóan idén is 2 millió forintot szavazott meg a képviselő-testület a civil szervezetek támogatását szolgáló közművelődési pályázat keretösszegeként. Az idei pályázatokat a civil szervezetek kérésére az elmúlt évekhez képest korábban, március 31-ig kell beadni.

A munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatást a jövőben Horváth Csaba egyéni vállalkozó végzi az önkormányzatnál, miután a meghívásos pályázaton ő adta a legkedvezőbb (bruttó 840 ezer Ft/év) árajánlatot.
 
Továbbra is a szekszárdi Oktel Kft. végezheti az önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő intézmények riasztórendszereinek karbantartását és üzemeltetését, 2021. február végéig. Ez a cég adta a legkedvezőbb ajánlatot (bruttó 131.953 Ft/hó) a meghívásos eljárás során.

Változnak az óvodai és az iskolai étkezési térítési díjak, március elsejétől. Előbbi esetben 400-ról 420 forintra, utóbbi esetében 300-ról 315 forintra nő a díj.

Rendkívüli ülés

Elfogadták a költségvetést

Elfogadták a város idei költségvetését a képviselők a február 15-én rendezett rendkívüli ülésen.

Egy tartózkodás mellett, és 10 igen szavazattal fogadták el a város 2018-as költségvetését. Érdekesség, hogy a nagy jelentőségű napirend tárgyalása során az összevont bizottsági ülésen, illetve a testületi ülésen sem hangzott el képviselői kérdés, vagy hozzászólás. A költségvetés főbb számairól mostani számunkban a 2. oldalon olvashatnak.
 
Döntöttek folyószámla-hitelkeret szerződés megkötéséről is, 50 millió forint értékben, az év közbeni, átmeneti forráshiány finanszírozása érdekében.

Módosították a sportról szóló rendeletet: amelyik sportegyesület a sporttámogatási keretösszeg felosztása előtti év december 31. napján tartozással rendelkezik az önkormányzat felé, úgy az adott évben nem részesülhet támogatásban.

Döntöttek a Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA) tervezőjének kiválasztásáról. Erre a dokumentumra a Duna-part rendezését célzó pályázati projekt megvalósítása érdekében van szükség. Az akcióterv elkészítőjét meghívásos pályázaton választották ki, ami a február 22-i ülésen meg is történt: a pécsi Collective-Intelligence Kft. bruttó 4,8 millió forintért végezheti a munkát.
 
Felosztották a sportkeretet

Módosították a hosszú távú koncepciót is
 
A képviselő-testület februári rendes ülésén elfogadták a városi kiemelt sportegyesületek beszámolóit és döntöttek az idei sportfinanszírozásról is.

A sportra fordítandó keretösszeg nem változott az elmúlt évhez képest, idén is 12,59 millió forint jut a versenysport támogatására, ezen belül 9,5 millió forint közvetlenül az egyesületeknek, 3,09 millió forint pedig a városi tulajdonú, de az egyesületek által üzemeltetett sportlétesítmények működtetésére.
A kajakház üzemeltetésére 670 ezer forint, a városi sporttelepére 2,42 millió forint áll idén is rendelkezésre. A gyermek- és tömegsport szintén a tavalyihoz hasonló, 800 ezer forint támogatásban részesül.

A kiemelt egyesületek sporttámogatása a 2017-estől némileg eltérően alakul. Mivel a mözsi futsal egyesülettől a férfi szakágat átvette a futball klub, ezért a futsal egyesület 400 ezer forinttal kevesebbet kapott, a futball klub pedig ennyivel többet.

A támogatási összegek: Tolnai Kajak-Kenu Sport Egyesület: 2,2 millió Ft; Tolna-Mözsi Futsal Sportegyesület: 1 millió Ft; Tolna Kézilabda Club: 2 millió Ft; Tolna Városi Futball Club és Szabadidős Társaság: 2,6 millió Ft; Fastron Asztalitenisz Club 700 ezer Ft; Tanren Karate Sportegyesület: 1 millió Ft.

A testületi ülésen felülvizsgálták és módosították a város hosszú távú sportkoncepcióját is, képviselői, illetve civil javaslatok nyomán.
Érdemi változás, hogy a gyermek- és tömegsport pályázatok beadási és elbírálási határideje – a közművelődési pályázatokhoz hasonlóan – egy hónappal korábbra, március 31-re, illetve április 30-ra kerül a jövő évtől.

Változás az is, hogy a kiemelt sportegyesületek a jövőben az edzőtáborozások költségeit is elszámolhatják a városi támogatás keretében.

Önkormányzat
2018.06.11.

Döntések az májusi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az májusi testületi ülésen
2018.06.24.

Testületi ülés 2018.
június 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
június 28. 15.00 óra
2018.07.06.

Döntések a júniusi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a júniusi testületi ülésen
2018.07.16.

Testületi ülés 2018.
július 17. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
július 17. 15.00 óra
2018.07.19.

Értékesítésre felkínált ingatlanok Tolnán

Önkormányzat
Értékesítésre felkínált ingatlanok Tolnán
2018.07.19.

A volt Művelődési Ház értékesítése

Önkormányzat
A volt Művelődési Ház értékesítése
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár