Testületi ülés 2018.
szeptember 27. 15.00 óra

2018.09.21.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/12-16/2018

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2018. szeptember 27. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.) I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról (182. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. Beszámoló Tolna Város Önkormányzata által létrehozott közalapítványok tevékenységéről (183. sz. előterjesztés) Az előterjesztés a beszámoló beérkezését követően kerül kiküldésre
Előadó: Pap Istvánné, a Tolnai Tudásért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke,
Ferenc Tibor, a Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke,
Palotás Györgyi, a TOLNAI HÁLÓ Közalapítvány Kuratóriumának elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság

III. Döntés a Tolna-Mözsi Lovas Egyesület támogatási kérelméről (184. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IV. Döntés a Plastic Work 2000 Kft. kérelméről (185. sz. előterjesztés) Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

V. Döntés a 0163/26 és 0163/28 hrsz alatti ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről (186. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VI. Döntés ingatlanok értékesítéséről (187. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VII. Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft.-vel a Festetich utca útburkolat rekonstrukció építési munkálatok elvégzése tárgyában kötendő szerződésről (188. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VIII. Döntés Bernard Pál kérelméről (189. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IX. Döntés Schuszter Róberttel kötött bérleti szerződés megszüntetéséről (190. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

X. Döntés dr. Erdősi József egyéni vállalkozóval kötött megbízási szerződés I. sz. módosításáról (191. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XI. Döntés Tolna Város tulajdonában lévő ivóvíz és szennyvíz közműrendszerek 2019. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról (192. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XII. Döntés gázüzemű berendezések karbantartása és ellenőrzése tárgyában kötendő szerződésről (193. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIII. Döntés a TOP-7.1.1-16-H-041-1 kódszámú, Tolnai kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése című projekthez kapcsolódó pályázat beadásáról (194. sz. előterjesztés) Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIV. Döntés az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.5.2-16-2017-00027 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges „Tolnai Tudásért” ösztöndíj pályázat kiírásáról (195. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XV. Döntés az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.5.2-16-2017-00027 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges informatikai szolgáltató kiválasztási eljárásának megindításáról (196. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVI. Döntés az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.5.2-16-2017-00027 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges eszközök beszerzése tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról (197. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVII. Döntés Fejlesztési hitelek felvételéhez szükséges árajánlatkérési eljárás megindításáról (198. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVIII. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása (199. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIX. Döntés szennyvízcsatorna közműfejlesztések hozzájárulási díjának megállapításáról (200. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XX. A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (201. sz. előterjesztés)
Előadó: Guld Csaba, a bizottság elnöke
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXI. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (202. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XXII. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről (203. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XXIII. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Tolna, 2018. szeptember 20.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2018.02.22.

Az idei, az építkezés költségvetése lesz

Önkormányzat
Az idei, az építkezés költségvetése lesz
2018.03.14.

Testületi döntések
a február 22-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a február 22-ei ülésen
2018.03.23.

Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra
2018.04.06.

Értékvédelmi pályázat kiírása - 2018

Önkormányzat
Értékvédelmi pályázat kiírása - 2018
2018.04.16.

Döntések a márciusi testületi- és rendkívüli ülésen

Önkormányzat
Döntések a márciusi testületi- és rendkívüli ülésen
2018.04.19.

Testületi ülés 2018.
április 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
április 26. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár