Testületi ülés 2016.
október 27. 15.00 óra

2016.10.21.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1105-13/2016.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2016. október 27. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról (205. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. Döntés a Tolna Fácánkerti Vadásztársasággal haszonbérleti szerződés
megkötéséről (206. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

III. Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft.-vel hó eltakarítás és síkosság
mentesítés tárgyában kötendő szerződésről (207. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IV. Döntés a Tolna Víz- és Csatornamű Kft. „va" 2015. évi egyszerűsített
beszámolójának visszavonásáról, a 2015. május 1. - 2016. április 30-ig
terjedő üzleti év egyszerűsített beszámolójának elfogadásáról, valamint a
közbenső mérleg elfogadásáról (208. sz. előterjesztés)
Az előterjesztés, mellékleteivel együtt a mérlegek megérkezését
követően kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

V. Döntés „A tolnai, régi szennyvíztisztító-telep rekultivációs és kármentesítési
munkálatainak megvalósításához szükséges környezetvédelmi
állapotfelmérés és döntés-előkészítő tanulmány elkészítése" tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményéről (209. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VI. Döntés „A tolnai, új szennyvíztisztító-telep gépészeti berendezései korrózió-
védelmének, valamint a nyers szennyvíz kén-hidrogén tartalma
csökkentésének érdekében a megoldási lehetőségeket feltáró műszaki-
beavatkozási dokumentáció elkészítése" tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményéről (210. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VII. Döntés a központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása érdekében
közbeszerzési eljárás megindításáról (211. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VIII. Javaslat irodaszerek beszerzésére (212. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IX. Döntés a Tolnai Hírlap megjelentetéséről (213. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

X. Döntés a Tolna Víz- és Csatornamű Kft. „va" 2016. év eredménytartaléka
terhére történő osztalék kivételéről (214. sz. előterjesztés)
Az előterjesztés a mérlegek megérkezését követően kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló
2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása (215. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XII. Döntés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének a piac és vásárok
tartásáról szóló 11/2004. (III.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(216. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIII. Javaslat Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről szóló
rendeletének megalkotására (217. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIV. Tolna város Szabályozási Tervének módosításához szükséges döntések (218.
sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XV. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról (219. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XVI. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
intézkedésekről (220. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XVII. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Tolna, 2016. október 20.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2017.06.12.

Testületi döntések
a május 25-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a május 25-ei ülésen
2017.06.22.

Testületi ülés 2017.
június 29. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
június 29. 15.00 óra
2017.06.30.

Tájékoztató TOP-os nyertes pályázatokról

Önkormányzat
Tájékoztató TOP-os nyertes pályázatokról
2017.07.13.

Testületi döntések
a június 29-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a június 29-ei ülésen
2017.08.09.

Testületi döntések
a július 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a július 26-ai ülésen
2017.09.22.

Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár