Testületi ülés 2016.
október 27. 15.00 óra

2016.10.21.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1105-13/2016.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2016. október 27. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról (205. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. Döntés a Tolna Fácánkerti Vadásztársasággal haszonbérleti szerződés
megkötéséről (206. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

III. Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft.-vel hó eltakarítás és síkosság
mentesítés tárgyában kötendő szerződésről (207. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IV. Döntés a Tolna Víz- és Csatornamű Kft. „va" 2015. évi egyszerűsített
beszámolójának visszavonásáról, a 2015. május 1. - 2016. április 30-ig
terjedő üzleti év egyszerűsített beszámolójának elfogadásáról, valamint a
közbenső mérleg elfogadásáról (208. sz. előterjesztés)
Az előterjesztés, mellékleteivel együtt a mérlegek megérkezését
követően kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

V. Döntés „A tolnai, régi szennyvíztisztító-telep rekultivációs és kármentesítési
munkálatainak megvalósításához szükséges környezetvédelmi
állapotfelmérés és döntés-előkészítő tanulmány elkészítése" tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményéről (209. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VI. Döntés „A tolnai, új szennyvíztisztító-telep gépészeti berendezései korrózió-
védelmének, valamint a nyers szennyvíz kén-hidrogén tartalma
csökkentésének érdekében a megoldási lehetőségeket feltáró műszaki-
beavatkozási dokumentáció elkészítése" tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményéről (210. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VII. Döntés a központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása érdekében
közbeszerzési eljárás megindításáról (211. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VIII. Javaslat irodaszerek beszerzésére (212. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IX. Döntés a Tolnai Hírlap megjelentetéséről (213. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

X. Döntés a Tolna Víz- és Csatornamű Kft. „va" 2016. év eredménytartaléka
terhére történő osztalék kivételéről (214. sz. előterjesztés)
Az előterjesztés a mérlegek megérkezését követően kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló
2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása (215. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XII. Döntés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének a piac és vásárok
tartásáról szóló 11/2004. (III.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(216. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIII. Javaslat Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről szóló
rendeletének megalkotására (217. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIV. Tolna város Szabályozási Tervének módosításához szükséges döntések (218.
sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XV. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról (219. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XVI. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
intézkedésekről (220. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XVII. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Tolna, 2016. október 20.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2017.02.08.

Testületi döntések
a január 26-i ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a január 26-i ülésen
2017.02.09.

Rendkívüli testületi ülés
2017. február 13. 15.00 óra

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2017. február 13. 15.00 óra
2017.02.17.

Testületi ülés 2017.
február 23. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
február 23. 15.00 óra
2017.03.06.

Rendkívüli testületi ülés
2017. március 8. 10.00 óra

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2017. március 8. 10.00 óra
2017.03.10.

Testületi döntések
a február 23-i ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a február 23-i ülésen
2017.03.25.

Testületi ülés 2017.
március 30. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
március 30. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár