Testületi döntések
szeptemberi / októberi ülések

2016.10.15.

Testületi ülés

Új orvosok a városban
A nyári szünet után szeptember 29-én megtartotta első rendes ülését a képviselő-testület. A város vezetői többek között a újonnan munkába álló orvosokkla kapcsolatban is hoztak döntést.

Elfogadták a képviselők az önkormányzat által létrehozott közalapítványok tevékenységéről szóló beszámolókat. Három ilyen közalapítvány működik a városban: a Tolnai Tudásért Közalapítvány, a Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány és a Tolnai Háló Közalapítvány

A bogyiszlói Dunagyöngye Agrár Kft. a tolnai Északi holtágból táplálható öntözőtelep vízjogi üzemeltetési engedélyének meghosszabbításához kérte az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását.
A képviselő-testület az engedély meghosszabbításához feltétellel járult hozzá: a cég csak akkor vehet ki vizet a holtágból, ha a holtág vízszintje eléri, vagy meghaladja a 450 cm-es szintet. Ez a kikötés egyébként szerepelt az eredeti engedélyben is.

Október elsejétől ismét van háziorvosa a mözsi IV. számú körzetnek, Szűcsné dr. Zsiga Éva személyében. Emiatt a körzet helyettesítési feladataira vonatkozó szerződéseket közös megegyezéssel megszüntették. Döntöttek arról is, hogy a mözsi körzet orvosi asszisztensének vérvételi ellátásért járó bérezés számfejtését a jövőben a polgármesteri hivatal végzi.

Vételi ajánlatot tett a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. az önkormányzatnak a cégben meglévő 1,39%-os üzletrészére, 390 ezer forintos névértéken. A képviselő-testület úgy döntött, hogy az értékesítéssel kapcsolatban a város tárgyaljon a céggel, tekintettel arra, hogy az üzletrész valós értéke valószínűleg magasabb a névértéknél.

Eladná a városnak a mözsi gyógyszertár épületét az ingatlan tulajdonosa, egy budapesti cég, 16 millió forintért.
Mint arról korábban írtunk, az épület 2011-ben készült el, használatbavételi engedélyt kapott, működési engedéllyel azonban nem rendelkezik, a jogszabályok miatt gyógyszertárként nem működhet. Az ingatlan jó állapotban van, az ingatlanforgalmi szakértő 18 millió forintra becsülte a forgalmi értékét.
A képviselő-testület úgy ítélte meg, hogy a városnak nincs szüksége az épületre, így az ingatlant az önkormányzat nem kívánja megvásárolni.

Módosították a Tolnai Intézményműködtető Központ alapító okiratát, mivel a TIK a gimnázium épületéből átköltözött a polgármesteri hivatalba.

Továbbra is - 2018. szeptember végéig - a mözsi Elterma Kft. végezheti a városi intézményekben a gázüzemű berendezések karbantartását és ellenőrzését. A meghívásos pályázat alapján ez a társaság adta a legolcsóbb ajánlatot, bruttó évi 825.500 forintért.

Jóváhagyták a város víziközmű-rendszerének 2017. évi fejlesztési tervét. Ez alapján jövőre tűzcsap cserére, tolózárak cseréjére, a víztorony felújítására és egy ivóvíznyerő kút felújítására, illetve egy átemelő szivattyú beszerzésére kerülhet sor. A munkálatok költségét az önkormányzat a bérleti-üzemeltetési szerződésben meghatározott használati díj terhére biztosítja.

A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben határozati között elbírálta az értékvédelmi pályázatokat. Ez alapján egy tolnai Rákóczi utcai, egy tolnai Bajcsy-Zsilinszky utcai, egy szekszárdi Hirling Á. utcai, egy tolnai Kossuth utcai és egy tolnai Diófasor utcai pályázónak ítéltek meg 400-400 ezer forint támogatást helyi védettségű ingatlanjaik felújítására.

Módosították az I. számú fogorvosi körzeti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződést. Ezek szerint ez év novemberétől dr. Tihanyi Réka fogorvos helyett dr. Dudás Gergely András fogorvos dolgozik majd a körzetben.

Rendkívüli testületi ülés

Döntések a működtető-váltás nyomán

A gimnázium működtető-váltásával kapcsolatos döntéseket is hozott a képviselő-testület szeptember 7-i, rendkívüli ülésén.

Határoztak a lovarda egyház általi bérléséről. Mint az ismert, a Pécsi Egyházmegye szeptembertől a gimnázium fenntartását és működtetését is átvette. A gimnáziumi testnevelés órákat változatlanul a város tulajdonában levő lovardában oldják meg. A katolikus egyház bérleti díjat fizet a csarnok használatáért, tanévenként 3 millió forintot, két részletben. A díj az épülettel kapcsolatos valamennyi költséget magában foglalja. A szerződést 5 tanévre kötik meg.

Módosították a Lehel utcai tornacsarnok bérleti szerződését is. Mint arról korábban írtunk, a város tulajdonában levő csarnokot a Szent Mór katolikus iskola is használta testnevelés oktatás céljára, bérleti díj fejében. Ez a továbbiakban is így lesz, a bérleti konstrukció nem változik. A szerződést lényegében csak formailag kell módosítani, tekintettel arra, hogy a tolnai katolikus iskola szeptembertől a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium és Általános Iskola tagintézménye lett.

A helyi közétkeztetés is némileg változik a gimnázium működtető-váltása nyomán. Mint arról írtunk, az önkormányzat tavaly nyáron az Alimentál Kft-vel kötött szerződést a városi intézmények közétkeztetésének ellátására. A gimnáziumban viszont szeptembertől az egyház oldja meg az étkeztetést, de nem az Alimentál Kft-vel. A város és a cég közötti vállalkozói szerződést ezért módosítani kell. Az óvodák és az általános iskolák étkeztetését továbbra is az Alimentál Kft. végzi, a gimnázium „kiesése" ellenére az egy adagra jutó rezsiköltség nem változik.

A tolnai szennyvíztisztító telep megvalósítására létrehozott, hat település alkotta társulásnak a beruházás megvalósítása után öt évig fenntartási jelentést kell tennie. Az első jelentést hamarosan be kell nyújtani, ennek elkészítése bruttó 571.500 forintba kerül. Ebből - lakosságszám arányosan - Tolnára 292.665 forint jut. A testület most arról döntött, hogy ezt az összeget a társulás rendelkezésére bocsátja.

Önkormányzat
2017.02.08.

Testületi döntések
a január 26-i ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a január 26-i ülésen
2017.02.09.

Rendkívüli testületi ülés
2017. február 13. 15.00 óra

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2017. február 13. 15.00 óra
2017.02.17.

Testületi ülés 2017.
február 23. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
február 23. 15.00 óra
2017.03.06.

Rendkívüli testületi ülés
2017. március 8. 10.00 óra

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2017. március 8. 10.00 óra
2017.03.10.

Testületi döntések
a február 23-i ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a február 23-i ülésen
2017.03.25.

Testületi ülés 2017.
március 30. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
március 30. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár