Testületi döntések
szeptemberi / októberi ülések

2016.10.15.

Testületi ülés

Új orvosok a városban
A nyári szünet után szeptember 29-én megtartotta első rendes ülését a képviselő-testület. A város vezetői többek között a újonnan munkába álló orvosokkla kapcsolatban is hoztak döntést.

Elfogadták a képviselők az önkormányzat által létrehozott közalapítványok tevékenységéről szóló beszámolókat. Három ilyen közalapítvány működik a városban: a Tolnai Tudásért Közalapítvány, a Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány és a Tolnai Háló Közalapítvány

A bogyiszlói Dunagyöngye Agrár Kft. a tolnai Északi holtágból táplálható öntözőtelep vízjogi üzemeltetési engedélyének meghosszabbításához kérte az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását.
A képviselő-testület az engedély meghosszabbításához feltétellel járult hozzá: a cég csak akkor vehet ki vizet a holtágból, ha a holtág vízszintje eléri, vagy meghaladja a 450 cm-es szintet. Ez a kikötés egyébként szerepelt az eredeti engedélyben is.

Október elsejétől ismét van háziorvosa a mözsi IV. számú körzetnek, Szűcsné dr. Zsiga Éva személyében. Emiatt a körzet helyettesítési feladataira vonatkozó szerződéseket közös megegyezéssel megszüntették. Döntöttek arról is, hogy a mözsi körzet orvosi asszisztensének vérvételi ellátásért járó bérezés számfejtését a jövőben a polgármesteri hivatal végzi.

Vételi ajánlatot tett a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. az önkormányzatnak a cégben meglévő 1,39%-os üzletrészére, 390 ezer forintos névértéken. A képviselő-testület úgy döntött, hogy az értékesítéssel kapcsolatban a város tárgyaljon a céggel, tekintettel arra, hogy az üzletrész valós értéke valószínűleg magasabb a névértéknél.

Eladná a városnak a mözsi gyógyszertár épületét az ingatlan tulajdonosa, egy budapesti cég, 16 millió forintért.
Mint arról korábban írtunk, az épület 2011-ben készült el, használatbavételi engedélyt kapott, működési engedéllyel azonban nem rendelkezik, a jogszabályok miatt gyógyszertárként nem működhet. Az ingatlan jó állapotban van, az ingatlanforgalmi szakértő 18 millió forintra becsülte a forgalmi értékét.
A képviselő-testület úgy ítélte meg, hogy a városnak nincs szüksége az épületre, így az ingatlant az önkormányzat nem kívánja megvásárolni.

Módosították a Tolnai Intézményműködtető Központ alapító okiratát, mivel a TIK a gimnázium épületéből átköltözött a polgármesteri hivatalba.

Továbbra is - 2018. szeptember végéig - a mözsi Elterma Kft. végezheti a városi intézményekben a gázüzemű berendezések karbantartását és ellenőrzését. A meghívásos pályázat alapján ez a társaság adta a legolcsóbb ajánlatot, bruttó évi 825.500 forintért.

Jóváhagyták a város víziközmű-rendszerének 2017. évi fejlesztési tervét. Ez alapján jövőre tűzcsap cserére, tolózárak cseréjére, a víztorony felújítására és egy ivóvíznyerő kút felújítására, illetve egy átemelő szivattyú beszerzésére kerülhet sor. A munkálatok költségét az önkormányzat a bérleti-üzemeltetési szerződésben meghatározott használati díj terhére biztosítja.

A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben határozati között elbírálta az értékvédelmi pályázatokat. Ez alapján egy tolnai Rákóczi utcai, egy tolnai Bajcsy-Zsilinszky utcai, egy szekszárdi Hirling Á. utcai, egy tolnai Kossuth utcai és egy tolnai Diófasor utcai pályázónak ítéltek meg 400-400 ezer forint támogatást helyi védettségű ingatlanjaik felújítására.

Módosították az I. számú fogorvosi körzeti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződést. Ezek szerint ez év novemberétől dr. Tihanyi Réka fogorvos helyett dr. Dudás Gergely András fogorvos dolgozik majd a körzetben.

Rendkívüli testületi ülés

Döntések a működtető-váltás nyomán

A gimnázium működtető-váltásával kapcsolatos döntéseket is hozott a képviselő-testület szeptember 7-i, rendkívüli ülésén.

Határoztak a lovarda egyház általi bérléséről. Mint az ismert, a Pécsi Egyházmegye szeptembertől a gimnázium fenntartását és működtetését is átvette. A gimnáziumi testnevelés órákat változatlanul a város tulajdonában levő lovardában oldják meg. A katolikus egyház bérleti díjat fizet a csarnok használatáért, tanévenként 3 millió forintot, két részletben. A díj az épülettel kapcsolatos valamennyi költséget magában foglalja. A szerződést 5 tanévre kötik meg.

Módosították a Lehel utcai tornacsarnok bérleti szerződését is. Mint arról korábban írtunk, a város tulajdonában levő csarnokot a Szent Mór katolikus iskola is használta testnevelés oktatás céljára, bérleti díj fejében. Ez a továbbiakban is így lesz, a bérleti konstrukció nem változik. A szerződést lényegében csak formailag kell módosítani, tekintettel arra, hogy a tolnai katolikus iskola szeptembertől a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium és Általános Iskola tagintézménye lett.

A helyi közétkeztetés is némileg változik a gimnázium működtető-váltása nyomán. Mint arról írtunk, az önkormányzat tavaly nyáron az Alimentál Kft-vel kötött szerződést a városi intézmények közétkeztetésének ellátására. A gimnáziumban viszont szeptembertől az egyház oldja meg az étkeztetést, de nem az Alimentál Kft-vel. A város és a cég közötti vállalkozói szerződést ezért módosítani kell. Az óvodák és az általános iskolák étkeztetését továbbra is az Alimentál Kft. végzi, a gimnázium „kiesése" ellenére az egy adagra jutó rezsiköltség nem változik.

A tolnai szennyvíztisztító telep megvalósítására létrehozott, hat település alkotta társulásnak a beruházás megvalósítása után öt évig fenntartási jelentést kell tennie. Az első jelentést hamarosan be kell nyújtani, ennek elkészítése bruttó 571.500 forintba kerül. Ebből - lakosságszám arányosan - Tolnára 292.665 forint jut. A testület most arról döntött, hogy ezt az összeget a társulás rendelkezésére bocsátja.

Önkormányzat
2017.06.12.

Testületi döntések
a május 25-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a május 25-ei ülésen
2017.06.22.

Testületi ülés 2017.
június 29. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
június 29. 15.00 óra
2017.06.30.

Tájékoztató TOP-os nyertes pályázatokról

Önkormányzat
Tájékoztató TOP-os nyertes pályázatokról
2017.07.13.

Testületi döntések
a június 29-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a június 29-ei ülésen
2017.08.09.

Testületi döntések
a július 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a július 26-ai ülésen
2017.09.22.

Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár