Testületi ülés 2019.
április 25. 15.00 óra

2019.04.17.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/33-8/2019

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja:   2019. április 25. (csütörtök) 15.00 óra
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)  
I. em. Tárgyaló
 
Napirend:
   
I.  Beszámoló  a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról,  az  átruházott
 hatáskörök gyakorlásáról (91. sz. előterjesztés)  
  Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester,
    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
 
II.  Beszámoló Tolna város közbiztonsági helyzetéről (92. sz. előterjesztés)
Előadó:   dr. Pilisi Gábor r. ezredes, a Szekszárdi Rendőrkapitányság
vezetője
Wiesner  Csaba  r.  százados,  a  Tolnai  Rendőrőrs
parancsnoka
    dr.  Szilák  Mihály,  a  Tolnai  Polgárőrség  Közhasznú
Egyesület elnöke
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
III.  Beszámoló  a  Tolna  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Szekszárdi
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóság 2018.
évi munkájáról (93. sz. előterjesztés)
    Előadó:  Kiefaber Gábor tű. alezredes, kirendeltségvezető
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
IV.  Tájékoztató Tolna város munkaerő-piaci helyzetéről (94. sz. előterjesztés)
  Előadó:  Árvai  Attila,  Szekszárdi  Járási  Hivatal  Foglalkoztatási
Osztályvezető
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
V.  Szakmai és pénzügyi beszámoló a Tolna Központi ügyelet 2018. évi munkájáról
(95. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Rédei József ügyvezető
  Véleményezi:   valamennyi bizottság
 
VI.  Beszámoló  a  Családsegítő  Központ  2018.  évi  tevékenységéről  (96.  sz.
előterjesztés)
  Előadó:     Pástiné Szentendrei Mária CSSK vezető
        Véleményezi:   valamennyi bizottság
 
VII.  Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról (97.
sz. előterjesztés)
  Előadó:     Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
VIII.  A  THELENA  Városi  Szolgáltató  Kft.  2018.  évi  beszámolója  (98.  sz.
előterjesztés)
Előadó:   Klein  Antal,  a  THELENA  Városi  Szolgáltató  Kft.
ügyvezetője
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
IX.  A  THELENA  Városi  Szolgáltató  Kft.  új  javadalmazási  szabályzatának
elfogadása (99. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
X.  Döntés Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának kérelméről (100.
sz. előterjesztés)
Előadó:   Appelshoffer Ágnes polgármester   
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XI.   Javaslat  a  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program  elfogadására  (101.  sz.
előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:   valamennyi bizottság  
 
XII.  Javaslat  a  Tolna,  Bajcsy-Zsilinszky u. 126. sz. alatti ingatlan értékesítésére
(102. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIII.  Döntés  pályázat  benyújtásáról  önkormányzati  feladatellátást  szolgáló
fejlesztések támogatásának elnyerésére (103 sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
XIV.  Javaslat a közművelődési pályázatok elbírálására (104. sz. előterjesztés)
  Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XV.  Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztására (105. sz.
előterjesztés)
Előadó:  Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XVI.  Javaslat  a  közalapítványok  alapító  okiratainak  módosítására  (106.  sz.
előterjesztés) Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előadó:   Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XVII.  Döntés  az  egészségügyi  alapellátások  körzeteiről  szóló 16/2016.  (XI.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról (107. sz. előterjesztés)
Előadó:  Ezerné dr. Huber Éva jegyző
  Véleményezi:   valamennyi bizottság
 
XVIII. Döntés  szennyvízcsatorna  közműfejlesztések  hozzájárulási  díjának
  megállapításáról (108. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XIX.  A  Humán  Bizottság  beszámolója  az  átruházott  hatáskörben  hozott
határozatokról (109. sz. előterjesztés)
  Előadó:    Baksainé Kenessei Éva bizottsági elnök
  Véleményezi:  Humán Bizottság  
 
XX.  A  polgármester  tájékoztatója  a  két  ülés  közötti  fontosabb  eseményekről,
intézkedésekről (110. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
 
XXI.  Bejelentések, interpellációk, kérdések
 
Zárt ülés:  
 
XXII.  Döntés  a  „Tolnai  Tudásért”  ösztöndíj  pályázat  elbírálásáról  (111.  sz.
  előterjesztés)  
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
 
Tolna, 2019. április 17.
 
Appelshoffer Ágnes sk.
  polgármester

A kiadmány hiteléül:  
Ezerné dr. Huber Éva
          jegyző

 

Önkormányzat
2019.02.22.

Testületi ülés 2019.
február 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
február 28. 15.00 óra
2019.02.22.

Kétmilliárd felett van az idei költségvetés

Önkormányzat
Kétmilliárd felett van az idei költségvetés
2019.02.27.

Tolna BM eljárás megindítása

Önkormányzat
Tolna BM eljárás megindítása
2019.03.04.

Időközi egyéni önkormányzati választás

Önkormányzat
Időközi egyéni önkormányzati választás
2019.03.14.

Döntések a februári testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a februári testületi üléseken
2019.03.22.

Testületi ülés 2019.
március 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
március 28. 15.00 óra
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár