Önkormányzati döntések

2020.06.11.

Enyhülő korlátozások

Az elmúlt hónapban enyhültek a járványhelyzettel összefüggő országos és helyi korlátozások. A veszélyhelyzet idején a települési önkormányzatok képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Az alábbiakban az elmúlt időszakban a polgármester által hozott, korábban még nem ismertetett, és lapzárta idején érvényben levő döntéseket ismertetjük.

Egyetértett a polgármester dr. Marcsek Sándor r. ezredes a Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetői megbízásával.

Módosították az önkormányzat és a Tolnai Polgármesteri Hivatal közötti bérleti szerződést. Mint azt megírtuk, a polgármesteri hivatal a Tolnai Család- és Karrierpont elhelyezésére bérbe vette az önkormányzat tulajdonában levő, a városháza melletti helyiséget (egykori húsbolt.) A szerződést formai okból kellett módosítani, mivel a Tolnai Polgármesteri Hivatal a Fácánkerttel való közös hivatal létrehozásával megszűnt, a bérlő immár a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal.

Döntés született arról, hogy az önkormányzat idén nem nyújt támogatást a közművelődési, valamint a gyermek- és tömegsport pályázatokra, tekintettel a veszélyhelyzettel összefüggő költségvetést érintő intézkedésekre, valamint a programok idei bizonytalan lebonyolítására.

Hasonló indokkal részesült elutasításban a Tolna-Mözsi Lovas Egyesület támogatási kérelme az idei lovasversenyek megrendezésére.

Elfogadta a polgármester Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, csakúgy, mint – a tavaly megszűnt – Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata tájékoztatóját az elmúlt évi munkáról.

Ugyancsak jóváhagyták a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2019-es beszámolóját Tolna közbiztonsági helyzetéről. (Ennek legfontosabb megállapításairól a …. oldalon olvashatnak.)

Szintén elfogadta a polgármester a Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület, Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, az ERÖV Víziközmű Zrt., a Re-víz Duna menti Kft., a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár, a Thelena Városi Szolgáltató Kft. 2019. évi beszámolóját. Jóváhagyták a Thelena Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét is.

Három kérelem érkezett az önkormányzathoz szennyvízrákötési hozzájárulás mértékének megállapítására, a tolnai Béri Balogh utcából, a tolnai Széchenyi utcából és a Bajcsy-Zsilinszky utcából. Mindegyik esetben kiépített volt a csatlakozás a gerincvezetékre, így a hozzájárulás mértéke egyenként 120 ezer forint.

Május 20-tól újra nyitottak az óvodák. A járványhelyzetre tekintettel a polgármester még március 14-én rendelte el a kisdedóvók rendkívüli szünetét. Azt követően csak felügyeletet láttak el az óvodában, legfeljebb 5 fős csoportokban.
Az újranyitás során a még fennálló veszélyhelyzetre tekintettel az óvodai ellátást csak bizonyos szabályok betartásával lehet igénybe venni. Ezek közé tartozik, hogy a szülőnek nyilatkoznia kell: gyermeke tudomása szerint nem szenved fertőző betegségben. Minden óvodában fokozott higiéniai előírásokat kell betartani, így például a napi többszöri fertőtlenítést, takarítást, a védőtávolság biztosítását, a többszöri szellőztetést. Amíg a veszélyhelyzet tart, az óvodavezetőnek folyamatosan tájékoztatást kell adnia az intézmény működéséről és a gyermeklétszám alakulásáról.

Május 25-től ismét megnyitott a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal, a Tolnai Intézményműködtető Központ és a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár.
A városházán újra a régi rend szerint, azaz kedden és pénteken ügyfélfogadási időben személyesen lehet ügyeket intézni. Az ügyintézés során a szájmaszk használata és a legalább másfél méteres távolságtartás kötelező. Kérik, hogy az ügyfelek lehetőség szerint egyedül érkezzenek ügyet intézni. A szükséges nyomtatványok továbbra is rendelkezésre állnak a városháza előterében, a hivatal munkatársaival való személyes találkozást csak akkor vegyék igénybe, ha az valóban szükséges.
A TIK által biztosított szolgáltatást szintén csak fokozott higiéniai és a jogszabályok által előírt biztonsági szabályok betartásával lehet igénybe venni.
A kulturális központban csak a sportcélú létesítmények vehetők igénybe, a fenti előírások betartásával.

Módosították a város településrendezési tervét. Ugyancsak változik a településképi rendelet: megszüntették a Bajcsy-Zs. utca 50. szám alatti épület helyi védelmét. Ezt az ingatlan tulajdonosa kérelmezte, mivel az épületet nem lehet gazdaságosan felújítani, azt le kell bontani, de a helyi védettség miatt ez eddig nem volt lehetséges.

Újra indult a dietetikusi és a fizioterápiás egészségügyi szolgáltatás, június 2-ától. A szolgáltatásokat fokozott higiéniai és biztonsági szabályok betartása mellett kell biztosítani.

Önkormányzat
2019.10.09.

Döntések a szeptemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a szeptemberi testületi ülésen
2019.10.16.

Szoros volt a verseny az önkormányzati választásokon

Önkormányzat
Szoros volt a verseny az önkormányzati választásokon
2019.10.29.

Alakuló ülés: közös munka a siker kulcsa

Önkormányzat
Alakuló ülés: közös munka a siker kulcsa
2019.11.06.

Testületi ülés 2019.
november 7. 13.30 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
november 7. 13.30 óra
2019.12.10.

Döntések a novemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a novemberi testületi ülésen
2020.01.11.

Önkormányzat | Döntések a decemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Önkormányzat | Döntések a decemberi testületi ülésen
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár