Önkormányzati döntések

2020.06.11.

Enyhülő korlátozások

Az elmúlt hónapban enyhültek a járványhelyzettel összefüggő országos és helyi korlátozások. A veszélyhelyzet idején a települési önkormányzatok képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Az alábbiakban az elmúlt időszakban a polgármester által hozott, korábban még nem ismertetett, és lapzárta idején érvényben levő döntéseket ismertetjük.

Egyetértett a polgármester dr. Marcsek Sándor r. ezredes a Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetői megbízásával.

Módosították az önkormányzat és a Tolnai Polgármesteri Hivatal közötti bérleti szerződést. Mint azt megírtuk, a polgármesteri hivatal a Tolnai Család- és Karrierpont elhelyezésére bérbe vette az önkormányzat tulajdonában levő, a városháza melletti helyiséget (egykori húsbolt.) A szerződést formai okból kellett módosítani, mivel a Tolnai Polgármesteri Hivatal a Fácánkerttel való közös hivatal létrehozásával megszűnt, a bérlő immár a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal.

Döntés született arról, hogy az önkormányzat idén nem nyújt támogatást a közművelődési, valamint a gyermek- és tömegsport pályázatokra, tekintettel a veszélyhelyzettel összefüggő költségvetést érintő intézkedésekre, valamint a programok idei bizonytalan lebonyolítására.

Hasonló indokkal részesült elutasításban a Tolna-Mözsi Lovas Egyesület támogatási kérelme az idei lovasversenyek megrendezésére.

Elfogadta a polgármester Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, csakúgy, mint – a tavaly megszűnt – Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata tájékoztatóját az elmúlt évi munkáról.

Ugyancsak jóváhagyták a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2019-es beszámolóját Tolna közbiztonsági helyzetéről. (Ennek legfontosabb megállapításairól a …. oldalon olvashatnak.)

Szintén elfogadta a polgármester a Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület, Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, az ERÖV Víziközmű Zrt., a Re-víz Duna menti Kft., a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár, a Thelena Városi Szolgáltató Kft. 2019. évi beszámolóját. Jóváhagyták a Thelena Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét is.

Három kérelem érkezett az önkormányzathoz szennyvízrákötési hozzájárulás mértékének megállapítására, a tolnai Béri Balogh utcából, a tolnai Széchenyi utcából és a Bajcsy-Zsilinszky utcából. Mindegyik esetben kiépített volt a csatlakozás a gerincvezetékre, így a hozzájárulás mértéke egyenként 120 ezer forint.

Május 20-tól újra nyitottak az óvodák. A járványhelyzetre tekintettel a polgármester még március 14-én rendelte el a kisdedóvók rendkívüli szünetét. Azt követően csak felügyeletet láttak el az óvodában, legfeljebb 5 fős csoportokban.
Az újranyitás során a még fennálló veszélyhelyzetre tekintettel az óvodai ellátást csak bizonyos szabályok betartásával lehet igénybe venni. Ezek közé tartozik, hogy a szülőnek nyilatkoznia kell: gyermeke tudomása szerint nem szenved fertőző betegségben. Minden óvodában fokozott higiéniai előírásokat kell betartani, így például a napi többszöri fertőtlenítést, takarítást, a védőtávolság biztosítását, a többszöri szellőztetést. Amíg a veszélyhelyzet tart, az óvodavezetőnek folyamatosan tájékoztatást kell adnia az intézmény működéséről és a gyermeklétszám alakulásáról.

Május 25-től ismét megnyitott a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal, a Tolnai Intézményműködtető Központ és a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár.
A városházán újra a régi rend szerint, azaz kedden és pénteken ügyfélfogadási időben személyesen lehet ügyeket intézni. Az ügyintézés során a szájmaszk használata és a legalább másfél méteres távolságtartás kötelező. Kérik, hogy az ügyfelek lehetőség szerint egyedül érkezzenek ügyet intézni. A szükséges nyomtatványok továbbra is rendelkezésre állnak a városháza előterében, a hivatal munkatársaival való személyes találkozást csak akkor vegyék igénybe, ha az valóban szükséges.
A TIK által biztosított szolgáltatást szintén csak fokozott higiéniai és a jogszabályok által előírt biztonsági szabályok betartásával lehet igénybe venni.
A kulturális központban csak a sportcélú létesítmények vehetők igénybe, a fenti előírások betartásával.

Módosították a város településrendezési tervét. Ugyancsak változik a településképi rendelet: megszüntették a Bajcsy-Zs. utca 50. szám alatti épület helyi védelmét. Ezt az ingatlan tulajdonosa kérelmezte, mivel az épületet nem lehet gazdaságosan felújítani, azt le kell bontani, de a helyi védettség miatt ez eddig nem volt lehetséges.

Újra indult a dietetikusi és a fizioterápiás egészségügyi szolgáltatás, június 2-ától. A szolgáltatásokat fokozott higiéniai és biztonsági szabályok betartása mellett kell biztosítani.

Önkormányzat
2019.12.10.

Döntések a novemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a novemberi testületi ülésen
2020.01.11.

Önkormányzat | Döntések a decemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Önkormányzat | Döntések a decemberi testületi ülésen
2020.01.17.

Pályázati felhívás házi gyermekorvosi munkakörre

Önkormányzat
Pályázati felhívás házi gyermekorvosi munkakörre
2020.02.04.

Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga

Önkormányzat
Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga
2020.02.10.

Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h

Önkormányzat
Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h
2020.02.10.

Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen

Önkormányzat
Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár