Testületi döntések
a február 23-i ülésen

2017.03.10.

Testületi ülés - Döntöttek a sporttámogatásokról

Az idei sporttámogatásokról is döntött a képviselő-testület február 23-i ülésén.

Napirend előtt dr. Lehőcz Regina, a Tolnai Járási Hivatal vezetője tartott rövid tájékoztatót arról, hogy milyen új hatáskörök kerültek ez év elejétől az általa vezetett hivatalhoz. Ezek között van a jogi segítségnyújtás, az áldozatsegítés, a fogyasztóvédelem és a családi gazdaságokkal, őstermelőkkel kapcsolatos ügyek intézése.

Elfogadta a képviselő-testület a polgármester és a jegyző beszámolóját az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Tavaly hatféle ellátás iránt érkezett kérelem a városházára. Lakhatási kiadásokhoz 121 esetben adtak támogatást, összesen 2,228 millió forintot. Létfenntartáshoz 1275 esetben összesen 5,882 milliót, temetéshez 15 esetben összesen 645 ezer forintot, gyógyszerkiadáshoz 130 esetben összesen 1,007 millió forintot, gyermekek rászorultsága miatt 727 esetben 3,721 millió forintot. Gyermekétkeztetéshez 2 esetben adtak támogatást, 4.143 forint összegben.

A város partnertelepülései közül tavaly júniusban az erdélyi Uzonban, szeptemberben pedig a vajdasági Palicson járt tolnai önkormányzati küldöttség - derült ki a nemzetközi kapcsolatokról szóló beszámolóból, amit elfogadott a testület. Tolnán augusztus 12-14-én uzoni és palicsi művészeti csoportok tettek látogatást és léptek fel a Bárka Fesztiválon. Szeptemberben a németországi Stutensee, továbbá Uzon és Palics delegációja érkezett Tolnára, nemzetközi pályázat részeként. A vendégek egy, a különböző kultúrák együttéléséről szóló konferencián, illetve a szekszárdi szüreti napok programján és egy balatoni kiránduláson vettek részt.

2017-re Stutensee-től kapott meghívást a város, a látogatás tervezett időpontja és programja még nem ismert. Várhatóan folytatódik a kórusok közötti együttműködés, a Mözsi Bartók Béla Női Kar őszi jubileumi koncertjére meghívna egy kisebb német delegációt. A tervek között szerepel Uzon és Palics küldöttségeinek meghívása Tolnára, az időpont és a program jelenleg szervezés alatt áll.

Elfogadták a Tolnai Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját. A tűzoltóság három szolgálati csoportban napi 4 fővel (24/48 órás váltásban) és egy híradóssál (8 órás munkarendben) látta el a szolgálatot, 6 főállású tűzoltóval és 22 helyettesítővel. Tizenhárom tűzesethez vonultak, műszaki mentésben negyvenkétszer vettek részt. Emellett az önkormányzatnak is nyújtottak segítséget, veszélyes fák kivágásánál, csatornatisztításnál, stb.
A tűzoltóságot a város 5 millió forinttal támogatta tavaly. A beszámolóban szerepel, hogy augusztusban a szervezetnél átfogó ellenőrzés zajlott, ami jelentős pénztárhiányt állapított meg és több számla eredete is kérdésesnek bizonyult. Az ügyben rendőrségi eljárás van folyamatban, a korábbi parancsnokot felmentették. Október óta Paksi Ferenc a tolnai tűzoltóság parancsnoka.

Szerződésben foglalt kötelezettsége alapján elkészítette 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját a családi napközit működtető Törpi Tanya Alapítvány és a Csodavár Egyesület. A testület vita nélkül elfogadta a beszámolókat.

Csakúgy, mint a hat kiemelten támogatott sportegyesület - Fastron Asztalitenisz Club, Tolna Kézilabda Club, Tolnai Kajak-Kenu Sport Egyesület, Tolna-Mözsi Futsal Sportegyesület, Tanren Karate Sportegyesület, Tolna Városi Futball Club és Szabadidős Társaság - 2016-os tájékoztatóját. Appelshoffer Ágnes polgármester a város nevében köszönetet mondott az egyesületek vezetőinek munkájukért, azért, hogy több száz gyermeknek, fiatalnak van lehetősége sportolni a városban.

Döntöttek az idei sportfinanszírozásról is. A női NB I-es futsalcsapatot működtető Tolna-Mözsi Sportszervező Nonprofit Kft. azt kérte a testülettől, hogy a társaságot vegyék fel a kiemelt sportszervezetek körébe. Egyben pályázatot nyújtott be a kiemelt sportegyesületek részére kiírt 2017. évi sporttámogatásra. A képviselő-testület nem támogatta a nonprofit kft. kérelmét. Így az idei évre szóló sporttámogatások teljesen megegyeznek a tavalyival.
Ez alapján a versenysport támogatására 12,59 millió forint szerepel a költségvetésben, ebből 9,5 millió jut a sportegyesületek támogatására, 3,09 millió az önkormányzati tulajdonú, de sportegyesület által működtetett létesítmények üzemeltetésére.
A gyermek- és tömegsportot idén is 800 ezer forinttal támogatja a város.
A Tolnai Kajak-Kenu Sport Egyesület 2,2 millió forintot, a Tolna-Mözsi Futsal Sportegyesület 1,4 milliót, a Tolna Kézilabda Club 2 milliót, a Tolna Városi Futball Club és Szabadidős Társaság 2,2 milliót, a Fastron Asztalitenisz Club 700 ezer forintot, a Tanren Karate Sportegyesület 1 millió forint támogatást kap. Ezen felül a kajakház üzemeltetésére a kajak klub 670 ezer forintot, a városi sporttelep üzemeltetésére a futball klub 2,42 millió forintot kap.

A Tolna Városi Futball Club és Szabadidős Társaság azt kérte a testülettől, hogy a városi sporttelep villamos rendszere kapacitásnövelésének költségeihez járuljon hozzá. A képviselő-testület 450 ezer forintot szavazott meg a kapacitásnövelés illetékének kifizetésére, illetve a bekötőkábel cseréjére.

A képviselő-testület, mint a munkáltatói jogok gyakorlója, elfogadta a polgármester idei szabadságolásának ütemtervét.

Felmondja a város annak az önkormányzati tulajdonú Duna-parti területnek a bérleti szerződését, amelyen a Popey kocsma működik. A polgármester elmondta: a döntést egyrészt az indokolja, hogy a vendéglátóhely működése zavarta a környéken lakókat, másrészt pedig a város pályázatot adott be a Duna-part rendezésére, ami ezt a területet is érinti.
A testület 1995-ben kötött bérleti szerződést az ingatlanra, amelyen a bérlők egy faépületet helyeztek el, ebben működik a kocsma. A szerződés szerint a felmondás szándékát legalább hat hónappal előbb kell közölni. A bérleti szerződést ez év december 31-ével mondja fel a város.

A képviselők 12,3 millió forintot szavaztak meg a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 2017. évi programterve megvalósításának finanszírozására. A tervezetben több, mint 80 program szerepel, benne többek között a Bárka fesztivál, a város napi vigalom, vagy az adventi ablaknyitogató.

Felmentettek az értékvédelmi rendelet alól egy Magaspart utcai ingatlant. Ennek oka, hogy a védelem alatt álló melléképület állaga annyira leromlott, hogy balesetveszélyessé vált, gazdaságosan már nem lehet felújítani. A védettség alóli felmentéssel a melléképület lebontható, helyére új, a városképi elvárásokhoz illeszkedő családi ház építhető. A védettség megszüntetésével a városi főépítész is egyetértett.

Változnak a Tolna Város Jó Tanulója - Jó sportolója kitüntető díjjal kapcsolatos egyes szabályok - döntött a testület. A jövőben a díjat nem a város napján rendezett ünnepi testületi ülésen adják át, hanem az év vége táján. Ennek indoka, hogy a februári felterjesztés és a májusi díjátadás időben úgymond eltávolítja az (előző évben) elért tanulmányi, illetve sporteredményeket a díjátadástól.
Idén két ilyen díjátadó lesz, egy még az eredeti szabályok alapján, a város napján, egy pedig decemberben. A jövőbeni felterjesztések beadási határidejét is kitolják az év vége felé.

Hatályon kívül helyezték a zeneiskolai térítési és tandíjakról szóló rendeletet, mivel már nem az önkormányzat az intézmény fenntartója és működtetője, így térítési díj megállapítás jogosultsága nincs.

Új rendeletet fogadtak el a közműfejlesztési hozzájárulásról. Erre azért volt szükség, mert a korábbi rendelet szerint útépítés, villanyvezeték és szennyvíz rákötés esetén is lakossági hozzájárulást kell fizetni, holott a gyakorlatban csak ez utóbbi kapcsán van fizetési kötelezettség. Az új rendelet csak a szennyvízrákötéssel kapcsolatos fizetésről és a részletfizetés szabályairól rendelkezik. A közműfejlesztési hozzájárulás összege nem változik.

A közalkalmazottak lakáshoz jutásáról, lakásuk felújításáról szóló rendeletet is hatályon kívül helyezték, mivel a város idei költségvetésében ilyen anyagi keret nem szerepel. Hasonlóképpen jártak el a köztisztviselők támogatásáról szóló rendelettel is, mivel a köztisztviselők lakásépítési, lakásvásárlási támogatására szintén nincs forrás a büdzsében.

Egy újabb kérelem érkezett az önkormányzathoz, ezúttal a Gólya utcából, szennyvízcsatorna közműfejlesztési díjának megállapításával kapcsolatban.
A gerincvezetékre történő csatlakozás ez esetben nem megoldott, azt ki kell építeni, ennek költsége bruttó 171 ezer forint, ami egyben a közműfejlesztési hozzájárulás összege.

Önkormányzat
2018.02.22.

Az idei, az építkezés költségvetése lesz

Önkormányzat
Az idei, az építkezés költségvetése lesz
2018.03.14.

Testületi döntések
a február 22-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a február 22-ei ülésen
2018.03.23.

Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra
2018.04.06.

Értékvédelmi pályázat kiírása - 2018

Önkormányzat
Értékvédelmi pályázat kiírása - 2018
2018.04.16.

Döntések a márciusi testületi- és rendkívüli ülésen

Önkormányzat
Döntések a márciusi testületi- és rendkívüli ülésen
2018.04.19.

Testületi ülés 2018.
április 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
április 26. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár