Testületi ülés 2018.
július 17. 15.00 óra

2018.07.16.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/12-12/2018

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2018. július 17. (kedd) 15.00 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.) I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Döntés a zarándok turizmus fejlesztésének kezdeményezéséről (161. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

II. Döntés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházáshoz kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötéséről (162. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

III. Döntés ingatlanok értékesítéséről (163. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IV. Döntés a 86/2018. (III.29.) önkormányzati határozat módosításáról (164. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

V. Döntés a 123/2018. (IV.26.) önkormányzati határozat módosításáról (165. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VI. Döntés a TOP-7.1.1-16-H-041-1 kódszámú, Tolnai kulturális és közösségi
terek infrastrukturális fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében
tervezői szerződés kötéséről (166. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VII. Döntés az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.5.2.-16-
2017-00027 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges közbeszerzési
eljárás eredményéről (167. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VIII. Tolna Város Településképi Arculati Kézikönyvének és településképi
rendeletének készítése során beérkezett vélemények elfogadása, Tolna Város
Településképi Arculati Kézikönyvének jóváhagyása, Tolna Város
Településképi rendeletének megalkotása, valamint Helyi Építési
Szabályzatának módosítása (168. sz. előterjesztés)
Előadó: Béres István, Tolna Város Főépítésze
Véleményezi: valamennyi bizottság

IX. Döntés Tolna Város Önkormányzata és a Tolnai Polgármesteri Hivatal között
kötendő helység bérleti szerződésről (169. sz. előterjesztés) Az előterjesztés
a Képviselő-testületi ülésen kerül kiosztásra
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

X. Döntés szennyvízcsatorna közműfejlesztés hozzájárulási díjának
megállapításáról (170. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

Tolna, 2018. július 16.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2018.09.21.

Testületi ülés 2018.
szeptember 27. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
szeptember 27. 15.00 óra
2018.10.09.

Döntések a szeptemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a szeptemberi testületi ülésen
2018.10.17.

Testületi ülés 2018.
október 25. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
október 25. 15.00 óra
2018.11.14.

Döntések az októberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az októberi testületi ülésen
2018.11.30.

Testületi ülés 2018.
december 6. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
december 6. 15.00 óra
2018.12.07.

Új alpolgármestert választottak Tolnán

Önkormányzat
Új alpolgármestert választottak Tolnán
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár