Testületi döntések
2016 májusi ülés

2016.06.09.

Lesz saját orvosa a mözsi körzetnek?

A mözsi háziorvosi praxis betöltésével kapcsolatban is döntést hozott a képviselő-testület május 26-i ülésén.

Elbúcsúzott a képviselőktől Hága Lászlóné, a Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyugdíjba vonuló igazgatója.
Appelshoffer Ágnes polgármester - aki hajdan Hága Lászlóné első tanítványai közé tartozott -, megköszönte, amit a szakember tanárként és igazgatóként tett. Mint mondta, nehéz lesz a nyomába lépni, ugyanakkor könnyű is, hiszen jó dolgokat hagy maga után.
Hága Lászlóné megköszönte a bizalmat a jelenlegi és a korábbi képviselő-testületeknek, külön Appelshoffer Ágnesnek, Ezerné dr. Huber Éva jegyzőnek, Sterczné Asztalos Zsuzsannának, az óvodák vezetőjének, valamint a polgármesteri hivatal dolgozóinak. Megítélése szerint a felsoroltakkal korrekt és konstruktív volt a kapcsolata. Mint mondta, ha esetleg követett is el hibát, mindig a jó szándék vezette. Minden jót kívánt a képviselő-testületnek. - A város épül-szépül, jó ezt látni - fogalmazott.

A Családsegítő Központ is elkészítette éves beszámolóját, amelyet szintén elfogadott a testület. A polgármester megköszönte az intézmény munkáját. Mint mondta, Pástiné Szentendrei Mária intézményvezető idei városi kitüntetése egyben a Családsegítő Központ munkájának elismerése is.

Támogatta a testület a 2015-ös költségvetés utolsó módosítását, majd a zárszámadást is. Mindkét döntés egy-egy tartózkodás mellett született meg.
Az önkormányzat működési bevételei 104,83%-ra, a működési kiadások 96,9%-ra, a felhalmozási bevételek 93,38%-ra, a felhalmozási kiadások pedig 93,79%-ra teljesültek. Összességében a bevételek 101,14 %-ra, a kiadások pedig 95,88 %-ra teljesültek.
Döntöttek a 2016/2017-es óvodai nevelési év indításáról. A testület 17 óvodai csoport indítását engedélyezi.
A következő nevelési év végére az óvodai csoportok átlaglétszáma eléri a 26 főt, az óvodák kihasználtsága továbbra is jó.

Elképzelhető, hogy hamarosan előrelépés történik az évekkel ezelőtt megüresedett mözsi háziorvosi praxis betöltésében. Egy Bogyiszlón élő orvos, Szűcsné dr. Zsiga Éva ugyanis a Praxisprogram I. keretében dolgozna a mözsi körzetben. Ő háziorvosi szakvizsgával nem rendelkezik, de ha az önkormányzat támogatásával részt tudna venni a képzésben, akkor a tanulmányai befejezése után a városban praktizálhatna háziorvosként. A szakvizsga teljesítéséig közalkalmazottként hetente 4 napot dolgozna a körzetben, az 5. napot klinikai gyakorlattal kell töltenie. A testület úgy döntött, hogy támogatja Szűcsné dr. Zsiga Éva a Praxisprogram I-ben való részvételét, illetve feladatátvállalási szerződést kötnek a IV. számú körzet háziorvosi alapellátásának biztosítása érdekében az Országos Alapellátási Intézettel.
Dr. Barna Györgyi vezető háziorvos a napirend kapcsán jelezte, hogy mostoha körülmények alakultak ki az egészségházban, amelynek nincs igazi gazdája, aki a szükséges javításokat, esetleges fejlesztéseket (például az emeleti váróban a légkondicionálás) megoldaná. (Az egészségháznak nem az önkormányzat, hanem egy magáncég az üzemeltetője.) A polgármester megígérte, hogy az önkormányzat szakemberei felmérik a szükséges tennivalókat és felveszik a kapcsolatot az üzemeltetővel. A városvezető úgy vélte, hogy mindezzel együtt az egészségházban sokkal jobbak a körülmények, mint a régi orvosi rendelőkben.

Megállapodást köt az önkormányzat a Pécsi Egyházmegyével a Sztárai Mihály Gimnázium fenntartói jogának egyházi átadásával kapcsolatban. A használati jogot alapító megállapodás lényege, hogy a gimnázium épületét és az ottani önkormányzati tulajdonú ingóságokat a város 5 évre, ingyenes használatba adja az egyház részére. A határozatot egy ellenszavazat, két tartózkodás mellett fogadták el.

Újabb jelentős TOP pályázati lehetőséggel kapcsolatban hozott döntést a testület, a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítása érdekében. Ezen a pályázaton a város maximum 500 millió forint támogatásra lehet jogosult.
A pályázat révén kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztésére, illetve helyi közösségi programok szervezésre lesz lehetőség. A célok megvalósítása érdekében létre kell hozni egy Helyi Akció Csoportot, melynek feladata elkészíteni a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát. A helyi akciócsoportban az önkormányzat, továbbá helyi gazdálkodó és civil szervezetek képviseltetik magukat, összesen tízen. Az esetlegesen elnyert pályázati támogatásból nem csak az akciócsoport tagjai, hanem belső pályázatok révén más szervezetek is részesülhetnek.

Ugyancsak pályázni kíván az önkormányzat az energiatudatos gondolkodással, életmóddal kapcsolatos szemléletformálás érdekében. A KEHOP-pályázaton legfeljebb 20 millió forintot lehet elnyerni.

Hamarosan lejár az önkormányzati intézmények gázüzemű berendezéseinek karbantartására és ellenőrzésére kötött szerződés. A testület úgy döntött, hogy meghívásos eljárásban választja ki a fenti feladatot a továbbiakban ellátó céget.

Folyószámla-hitelkeret szerződést köt a város a Raiffeisen Bankkal. A szerződés 50 millió forintos hitelkeretről szól, ami júliustól a szeptemberi adófizetési időszakig jelentkező forráshiány finanszírozásához szükséges.

Döntés született négy szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulási díj megállapításáról. Egy Szedresi utcai kérelmezőnek - mivel nincs kiépítve a gerincvezetékre történő csatlakozás - 286 ezer forintot kell fizetnie. Egy mözsi, Gyöngyvirág utcai és egy tolnai, Festetich utcai kérelmező esetében 120-120 ezer forint a hozzájárulás. Egy Deák Ferenc utcai kérelmezőnek, akinek ingatlana nincs még csatlakoztatva a rendszerre, 361 ezer forintot kell fizetnie.

Jövő évtől feladat-ellátási szerződés keretében kívánja ellátni a város a kötelező bölcsődei szolgáltatást. A feladatot továbbra is a két, jelenleg családi napközit működtető civil szervezet, a Csodavár Egyesület, valamint a Törpi Tanya Alapítvány végezné. A két szervezet pályázati támogatással hozná létre a családi bölcsődét. A képviselő-testület jóváhagyta az ezen pályázatokhoz szükséges szándéknyilatkozatot és a hozzájáruló nyilatkozatot.

Tolna is csatlakozik a Paksot és a környező településeket érintő Protheus projekthez, amelynek fő célja a villamos energiával működő busz- és haszonjármű-park, illetve a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kialakítása. A testület úgy döntött, hogy ennek kapcsán a paksi önkormányzattal és a Prothesuz Zrt-vel stratégiai együttműködési megállapodást köt.

Megbízási szerződést köt a város Stier Györgynével a mözsi háziorvosi körzetben történő vérvételi feladatok ellátására. A munkát eddig is végző Stier Györgyné nyugdíjba vonult, de továbbra is ellátja a feladatot.
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére nyújt be TOP-pályázatot a város. Az érintett ingatlanok a Bartók Béla utcai, az Eötvös utcai, a Kossuth Lajos utca 6 szám alatti és a Szent Imre utcai iskola épület. Összesen 400 millió forint támogatás kérhető. A polgármester azt mondta: bár a hírek szerint az állam át fogja venni az iskolák működtetését is, a pályázat szempontjából szóba jöhető ingatlanok felmérése pedig 3,2 millió forintba kerül az önkormányzatnak, mégis pályázik a város, hiszen az épületeket helyi gyerekek és helyi pedagógusok használják.
A bejelentések között Straubinger Ferenc képviselő ismét jelzést tett a város jelentős részén hosszú idő után újra gyakran érezhető szennyvízszaggal kapcsolatban. Mireider László építési osztályvezető elmondta, hogy a témában megkeresték a szennyvíztelep üzemeltetőjét. A következő testületi ülésen ismertetni fogják a cég hivatalos álláspontját.

Önkormányzat
2017.06.22.

Testületi ülés 2017.
június 29. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
június 29. 15.00 óra
2017.06.30.

Tájékoztató TOP-os nyertes pályázatokról

Önkormányzat
Tájékoztató TOP-os nyertes pályázatokról
2017.07.13.

Testületi döntések
a június 29-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a június 29-ei ülésen
2017.08.09.

Testületi döntések
a július 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a július 26-ai ülésen
2017.09.22.

Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra
2017.10.11.

Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár