Testületi döntések
a november 24-i ülésen

2016.12.15.

Testületi ülés - Sikeres Kossuth utcai pályázat

Nyert a pályázat, jövőre megújulhat a Kossuth utca Tolnán - jelentette be Appelshoffer Ágnes polgármester a november 24-i testületi ülésen.

Jövő év januárjától az általános iskolák működtetése is átkerül az önkormányzattól az államhoz. A képviselő-testület elfogadta az ezzel kapcsolatos megállapodást. Ennek alapján a város átadja a Szekszárdi Tankerületi Központnak működtetésre a Bartók utcai, az Eötvös utcai, a Kossuth utcai, a Szent Imre utcai, a Festetich utcai és a mözsi Iskola utcai iskolaépületeket és azok felszereléseit. Az iskolaépületek működtetését végző foglalkoztatottak - 8 takarító és 2 karbantartó - munkáltatója is a Szekszárdi Tankerületi Központ lesz január elsejétől. Az iskolák működtetéséhez szükséges vagyon az önkormányzat tulajdona marad, de arra a város ingyenes vagyonkezelői jogot biztosít a tankerületi központnak. Appelshoffer Ágnes polgármester azt mondta: közös cél, hogy a tolnai diákok és pedagógusok minél jobb körülmények között dolgozhassanak, az iskolák továbbra is fontosak a városnak, változatlanul számíthatnak az önkormányzatra.

Tudomásul vette a testület a Tolna Városi Értéktár Bizottság működéséről szóló tájékoztatót. A bizottság 2016-ban egy alkalommal ülésezett, ahol döntött „A Pamuttextilművek Tolnai Gyárának története" című anyag a települési értéktárba történő felvételéről, valamint a megyei értéktárba történő felterjesztéséről

Igen terjedelmes beszámoló készült a polgármesteri hivatal - az igazgatási, az építési - és városfenntartási, a pénzügyi és a titkársági osztály - elmúlt évi munkájáról, amit a képviselők vita nélkül elfogadtak.

Törvényességi felhívással élt a megyei kormányhivatal a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló tolnai önkormányzati rendelettel kapcsolatban. Ez alapján új rendeletet alkottak, amelyben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek mellett a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi ügyeleti ellátás, a védőnői ellátás és az iskola-egészségügyi ellátás körzeteit is megállapították.

Új asszisztens állt munkába a II. számú háziorvosi körzetben november végétől, Balogné Ezer Ildikó személyében. Emiatt módosították a dr. Handl Mária háziorvossal korábban megkötött feladat-ellátási szerződést.

December 1-jétől emelkedett a helyettesítő háziorvosi szolgálat ellátásának - az önkormányzat részére utalt - finanszírozási összege, havi 570 ezer forintról 600 ezer forintra. A növekményt a háziorvosi praxisban dolgozó szakszemélyzet jövedelmének emelésére kell fordítani. Ennek megfelelően módosították a helyettesítő háziorvosi szolgálat ellátására kötött szerződést.

Jövő év január végén lejár a város által dr. Schaffler Zsuzsannával megkötött foglalkozás-egészségügyi szerződés. A testület úgy döntött, hogy 5 évre szóló szerződést kíván kötni a feladat ellátására. Felkérték a gazdasági bizottságot, hogy meghívásos eljárás során tegyen javaslatot a jövőbeni szolgáltató kiválasztására.

A diagnosztikai célból levett vérminták a szekszárdi laborba történő szállítására kötött szerződés is lejár 2017. január 31-én. Erre a feladatra szintén 5 éves szerződést kíván kötni az önkormányzat. Az új szolgáltatót ugyancsak meghívásos eljárás során fogják kiválasztani.

Együttműködési megállapodást fogadott el a testület Tolna, Fadd, Bogyiszló és Fácánkert között, a központi háziorvosi ügyeleti feladatok 5 évre szóló ellátására kiírandó közbeszerzési eljárással sikeres lebonyolítása érdekében.

Négy újabb kérelem érkezett szennyvízcsatorna közműfejlesztés hozzájárulási díjának megállapítása érdekében. Egy Újrétisor utcai és egy Víztorony utcai ingatlannál kiépített a gerincvezetékre való csatlakozás, ezért a jogszabály szerint ezen esetekben 120 ezer forint közműfejlesztési hozzájárulást kell fizetni. Egy Bajcsy-Zsilinszky utcai és egy Zrínyi utcai ingatlan esetében a rácsatlakozást még ki kell építeni. Előbbi ingatlannál ez bruttó 260 ezer forintba kerül, utóbbinál pedig 198 ezer forintba. Ezeket az összegeket kell befizetni közműfejlesztési hozzájárulásként.

Sikeres volt a tolnai Kossuth utca felújítására a Magyar Közút Zrt-vel, illetve a bonyhádi és a bogyiszlói önkormányzattal konzorciumban benyújtott pályázat. Az irányító hatóság a tolnai önkormányzatnak 21,75 millió forint támogatást ítélt meg a Kossuth utca járdafelújítására. A beruházás önerőt nem igényel. A képviselő-testület elfogadta a projekt megvalósítására kötött konzorciumi együttműködési megállapodást.

A Tolnai Önkormányzati Tűzoltóság Parancsnoka, Paksi Ferenc azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy az önkormányzat további 1 millió forinttal támogassa a tűzoltóság működését, mivel a 2016. évi támogatási keret nem fedezi a működési kiadásaikat. (A város idén 4 millió forinttal támogatta a tűzoltóságot.) A testület úgy döntött, hogy biztosítja a további egymillió forintot.

Önkormányzat
2017.10.19.

Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra
2017.11.07.

Testületi döntések
a október 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a október 26-ai ülésen
2017.11.24.

Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra
2017.12.07.

Testületi ülés 2017.
december 14. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
december 14. 15.00 óra
2017.12.13.

Testületi döntések
a november 30-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a november 30-ai ülésen
2018.01.11.

Testületi döntések
a december 14-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a december 14-ei ülésen
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár