Testületi döntések
a november 24-i ülésen

2016.12.15.

Testületi ülés - Sikeres Kossuth utcai pályázat

Nyert a pályázat, jövőre megújulhat a Kossuth utca Tolnán - jelentette be Appelshoffer Ágnes polgármester a november 24-i testületi ülésen.

Jövő év januárjától az általános iskolák működtetése is átkerül az önkormányzattól az államhoz. A képviselő-testület elfogadta az ezzel kapcsolatos megállapodást. Ennek alapján a város átadja a Szekszárdi Tankerületi Központnak működtetésre a Bartók utcai, az Eötvös utcai, a Kossuth utcai, a Szent Imre utcai, a Festetich utcai és a mözsi Iskola utcai iskolaépületeket és azok felszereléseit. Az iskolaépületek működtetését végző foglalkoztatottak - 8 takarító és 2 karbantartó - munkáltatója is a Szekszárdi Tankerületi Központ lesz január elsejétől. Az iskolák működtetéséhez szükséges vagyon az önkormányzat tulajdona marad, de arra a város ingyenes vagyonkezelői jogot biztosít a tankerületi központnak. Appelshoffer Ágnes polgármester azt mondta: közös cél, hogy a tolnai diákok és pedagógusok minél jobb körülmények között dolgozhassanak, az iskolák továbbra is fontosak a városnak, változatlanul számíthatnak az önkormányzatra.

Tudomásul vette a testület a Tolna Városi Értéktár Bizottság működéséről szóló tájékoztatót. A bizottság 2016-ban egy alkalommal ülésezett, ahol döntött „A Pamuttextilművek Tolnai Gyárának története" című anyag a települési értéktárba történő felvételéről, valamint a megyei értéktárba történő felterjesztéséről

Igen terjedelmes beszámoló készült a polgármesteri hivatal - az igazgatási, az építési - és városfenntartási, a pénzügyi és a titkársági osztály - elmúlt évi munkájáról, amit a képviselők vita nélkül elfogadtak.

Törvényességi felhívással élt a megyei kormányhivatal a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló tolnai önkormányzati rendelettel kapcsolatban. Ez alapján új rendeletet alkottak, amelyben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek mellett a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi ügyeleti ellátás, a védőnői ellátás és az iskola-egészségügyi ellátás körzeteit is megállapították.

Új asszisztens állt munkába a II. számú háziorvosi körzetben november végétől, Balogné Ezer Ildikó személyében. Emiatt módosították a dr. Handl Mária háziorvossal korábban megkötött feladat-ellátási szerződést.

December 1-jétől emelkedett a helyettesítő háziorvosi szolgálat ellátásának - az önkormányzat részére utalt - finanszírozási összege, havi 570 ezer forintról 600 ezer forintra. A növekményt a háziorvosi praxisban dolgozó szakszemélyzet jövedelmének emelésére kell fordítani. Ennek megfelelően módosították a helyettesítő háziorvosi szolgálat ellátására kötött szerződést.

Jövő év január végén lejár a város által dr. Schaffler Zsuzsannával megkötött foglalkozás-egészségügyi szerződés. A testület úgy döntött, hogy 5 évre szóló szerződést kíván kötni a feladat ellátására. Felkérték a gazdasági bizottságot, hogy meghívásos eljárás során tegyen javaslatot a jövőbeni szolgáltató kiválasztására.

A diagnosztikai célból levett vérminták a szekszárdi laborba történő szállítására kötött szerződés is lejár 2017. január 31-én. Erre a feladatra szintén 5 éves szerződést kíván kötni az önkormányzat. Az új szolgáltatót ugyancsak meghívásos eljárás során fogják kiválasztani.

Együttműködési megállapodást fogadott el a testület Tolna, Fadd, Bogyiszló és Fácánkert között, a központi háziorvosi ügyeleti feladatok 5 évre szóló ellátására kiírandó közbeszerzési eljárással sikeres lebonyolítása érdekében.

Négy újabb kérelem érkezett szennyvízcsatorna közműfejlesztés hozzájárulási díjának megállapítása érdekében. Egy Újrétisor utcai és egy Víztorony utcai ingatlannál kiépített a gerincvezetékre való csatlakozás, ezért a jogszabály szerint ezen esetekben 120 ezer forint közműfejlesztési hozzájárulást kell fizetni. Egy Bajcsy-Zsilinszky utcai és egy Zrínyi utcai ingatlan esetében a rácsatlakozást még ki kell építeni. Előbbi ingatlannál ez bruttó 260 ezer forintba kerül, utóbbinál pedig 198 ezer forintba. Ezeket az összegeket kell befizetni közműfejlesztési hozzájárulásként.

Sikeres volt a tolnai Kossuth utca felújítására a Magyar Közút Zrt-vel, illetve a bonyhádi és a bogyiszlói önkormányzattal konzorciumban benyújtott pályázat. Az irányító hatóság a tolnai önkormányzatnak 21,75 millió forint támogatást ítélt meg a Kossuth utca járdafelújítására. A beruházás önerőt nem igényel. A képviselő-testület elfogadta a projekt megvalósítására kötött konzorciumi együttműködési megállapodást.

A Tolnai Önkormányzati Tűzoltóság Parancsnoka, Paksi Ferenc azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy az önkormányzat további 1 millió forinttal támogassa a tűzoltóság működését, mivel a 2016. évi támogatási keret nem fedezi a működési kiadásaikat. (A város idén 4 millió forinttal támogatta a tűzoltóságot.) A testület úgy döntött, hogy biztosítja a további egymillió forintot.

Önkormányzat
2017.08.09.

Testületi döntések
a július 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a július 26-ai ülésen
2017.09.22.

Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra
2017.10.11.

Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen
2017.10.19.

Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra
2017.11.07.

Testületi döntések
a október 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a október 26-ai ülésen
2017.11.24.

Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár