Döntések a márciusi testületi- és rendkívüli ülésen

2018.04.16.

Testületi ülés / Indulnak a közbeszerzési eljárások

Indulhatnak a közbeszerzési eljárások két pályázati nagyprojekt, a Duna-part rendezése, valamint a laktanyai játszóház és szabadidőpark kialakítását célzó beruházás kivitelezőjének kiválasztására. Erről is döntött a képviselő-testület március 29-i ülésén.

A Tolna-Mözsi Lovas Egyesület anyagi támogatást kért a várostól az idei, három napra tervezett mözsi lovas napok megrendezéséhez. A képviselő-testület úgy döntött, hogy 200 ezer forinttal támogatja az egyesületet. Appelshoffer Ágnes polgármester javaslatára arról is döntöttek, hogy felülvizsgálják a város és a lovas egyesület között korábban kötött megállapodást a lovaspálya területének használatáról.

Tudomásul vették a német és a cigány nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi tájékoztatóit, utóbbit egy ellenszavazat mellett. A polgármester elismerését fejezte ki a német önkormányzat munkája iránt. Egyben gyümölcsözőnek mondta a német és a települési önkormányzat együttműködését.

Két kérelmet nyújtott be a roma önkormányzat a városhoz. Az egyikben gyerekek és nyugdíjasok számára rendezett kirándulás támogatásához kértek 200 ezer forintot, a másikban a hagyományőrző roma nap megrendezéséhez 300 ezret. A képviselők úgy döntöttek, hogy a kért támogatás felét biztosítják, azaz a kiránduláshoz 100 ezer, a roma nap megrendezésére 150 ezer forintot. Mindkét döntés egy-egy ellenszavazat mellett született.

Elfogadták a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 2017. évi beszámolóját. A polgármester virágcsokorral köszönte meg Kiss-Kurz Evelin leköszönő igazgatónak az eddigi munkáját.

Intézményi átszervezéseket terveznek a Szekszárdi Tankerületi Központ javaslatára a Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában (WMÁI és AMI). Egyrészt a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelés-oktatási feladata enyhe értelmi fogyatékosok oktatásával egészül ki. Ugyancsak lesz változás a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál: a tolnai tagintézmény a következő tanévtől a WMÁI és AMI mözsi telephelyén, az Iskola u. 19. címen lévő épületben látja el feladatait. Ezen átszervezésekhez ki kell kérni a tulajdonos önkormányzat véleményét is.
Herczig Lászlóné, a WMÁI igazgatója az ülésen elmondta: minderre azért van szükség, mert van egy alsós tanuló az iskolában, akit a szakértői bizottság enyhe értelmi fogyatékosnak nyilvánított, viszont a kisdiák integráltan oktatható, emellett nem is utaztatható. Az igazgató jelezte: ahhoz, hogy jogszerűen történjen minden diák oktatása, szükség van a fenti változtatásra. Gerzsei Péter, a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatója hangsúlyozta: nincs szó arról, hogy ezen intézkedés nyomán a Szivárvány iskolába (gyógypedagógiai intézménybe) járó tolnai és mözsi gyerekek visszakerülnének a tolnai iskolákba. A tolnai iskolákban szükség esetén utazó gyógypedagógusokkal és logopédusokkal oldják meg az azt igénylő diák(ok) oktatását. A képviselő-testület – két ellenszavazat mellett – egyetértett a tervezett változtatásokkal.

Térségi képviselőt és képviselő-helyettest kell választani a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma Konzorciumi Tagi Tanácsába, miután a korábbi tisztviselők megbízása megszűnt. A konzorcium keretében működő Szekszárd és környéke hulladékgazdálkodási kistérség ülésén Ács Rezső szekszárdi polgármestert választották képviselővé, helyettesévé pedig Appelshoffer Ágnest, Tolna polgármesterét. A tolnai képviselő-testület egyetértett a kistérségi tanács döntésével.

Pályázatot nyújt be a város a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására – döntött a testület. A kérelem az önkormányzat működőképességének megőrzését célozza. A város év elején elfogadott idei költségvetése mintegy 49 millió forint működési hitelfelvételt tartalmaz.

Lakossági jelzés alapján felszerelnek egy új közvilágítási lámpatestet a Gólya utcában. A LED-es fényforrást a Köz-Meg-Vill Kft. fogja felszerelni, 95 ezer forint + ÁFA összegért.

Idén is ír ki értékvédelmi pályázatot az önkormányzat, az építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatására. 2018-ban a tavalyihoz hasonlóan 2 millió forint áll rendelkezésre erre a célra, ami várhatóan 5 épület felújítást segíti, mivel egy épületre maximum 400 ezer forint támogatás használható fel. A pályázati kiírást mostani számunkban és a város honlapján is olvashatják.

Eladja a város a tolnai Kossuth u. 1. III/8. sz. alatti önkormányzati bérlakást. A 34 négyzetméteres, erkélyes ingatlan évek óta nem lakott, felújításra szorul. Az értékbecslő 7 millió forintra becsülte a lakás értékét. Az értékesítésre pályázatot írnak ki.

A munkaügyi központ 6,26 millió forintban határozta meg a tolnai önkormányzat 2018. évi közfoglalkoztatási keretét. A 70 százalékos támogatáshoz az önkormányzat mintegy 2,7 millió forintot tesz hozzá. Az összesen közel 9 milliós összegből legalább 25 fő kétszer kéthónapos, napi 8 órás foglalkoztatását tervezik. A szakképzetlen közfoglalkoztatási minimálbér összege 81.530 forint.

Elfogadták a város idei közbeszerzési tervét. A tervezett eszközbeszerzés a laktanyai játszóház és szabadidőpark kialakításhoz kötődik, a becsült érték mintegy 37,5 millió forint.
Építés kategóriában a játszóház és szabadidőpark becsült értéke nettó kb. 170 millió forint, az iskolaépületek energetikai korszerűsítéséé nettó kb. 206 millió forint, a Tolna-Fadd-Dombori kerékpárút építésé nettó 413,5 millió forint, a tolnai idősek klubja felújításáé nettó 54,6 millió forint, a Duna-part rendezéséé nettó 182 millió forint.
A szolgáltatási beszerzés tervezett értéke a komplex térségi felzárkóztatást célzó projektben kb. 21 millió forint.

A faddi székhelyű Bitoma Kft. végezheti el a tolnai idősek klubja felújítási munkáit – döntött a testület. A nyílt közbeszerzési eljárásra öt cég küldte meg ajánlatát, ezek közül a legkedvezőbb a Bitomáé volt. A beruházásra uniós támogatást nyert el a város, a támogatási szerződés alapján nettó 54,6 millió forintot. A legelőnyösebb ajánlat viszont nettó 64,4 millió forint volt, a két összeg közötti különbség nettó 9,7 millió forint. A hiányzó fedezetet az önkormányzat biztosítja.

Döntöttek a közbeszerzési eljárás megindításáról a Duna-part rendezése, illetve a játszóház és szabadidőpark kialakítását célzó beruházások kapcsán. A nyílt közbeszerzési eljárásokat mindkét projekt esetében a testület által korábban kiválasztott tamási cég bonyolítja le.

A játszóház és szabadidőpark kialakítását célzó beruházás telkén nincs kiépített közműhálózat. Az elektromos rendszerhez történő csatlakozás bruttó kb. 1,2 millió forintba kerül. Ezt a költséget a pályázatban nem lehet elszámolni, így az a várost terheli. A testület döntött a fenti összeg biztosításáról.

Meghívásos eljárás során fogják kiválasztani a város által elnyert egyik EFOP pályázat megvalósításához szükséges közösségszervező szakembert. Erről is döntött a testület. Ugyanezen pályázathoz szükséges közbeszerzési szakértői feladatok ellátására meghirdetett meghívásos eljáráson a legolcsóbb árajánlatot a nagyszokolyi Invest-2002 Bt. adta, bruttó 1,2 millió forint összegben, így ez a cég végezheti el a munkát.

Módosították a szociális rendeletet, a térítési díjak kapcsán. A gyermekétkeztetési térítési díjakat már a februári ülésen módosították. A szociális alapszolgáltatások térítési díjai közül az idősek nappali ellátása étkeztetés nélkül továbbra is ingyenes. Az étkeztetés szállítás nélkül 620 forint/adag (tavaly 600 Ft), szállítással 850 Ft/adag (tavaly 825 Ft).
A házi segítségnyújtás keretén belül a személyi gondozás térítési díja 200 Ft/óra (tavaly 500 Ft), a szociális segítés díja 600 Ft/óra (tavaly 500 Ft). A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás díja 50 forint/nap, a szociálisan nem rászorulók részére 185 Ft/nap.

Tolnai magánszemélytől érkezett egy igény szennyvízcsatorna közműfejlesztés hozzájárulási díjának megállapítására. Az érintett ingatlan nincs csatlakoztatva a gerincvezetékhez. Ezen munka elvégzésére a legolcsóbb ajánlatot a mözsi FH Gép Kft. adta, bruttó 120 ezer forint értékben, így a közműfejlesztési díjként ezt az összeget kell megfizetnie az ingatlantulajdonosnak.

Rendkívüli ülés / Új vezető a kulturális központ élén

A paksi Vajda Tibor személyében új vezetője van áprilistól a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtárnak (TOKKK). Erről is döntött a tolnai képviselő-testület március 12-i rendkívüli ülésén.
A TOKKK eddigi vezetője, Kiss-Kurz Evelin öt évre szóló megbízatása ez év március végével lejárt, ezért januárban a testület pályázatot írt ki a poszt betöltésére. A pályázatra egy jelentkező volt, Vajda Tibor. A népművelői végzettséggel is rendelkező szakember ezt megelőzően a paksi Energetikai Szakgimnázium (ESZI) kollégiumának vezetője volt. Tolnai intézményvezetői megbízatása 5 évre szól.
Appelshoffer Ágnes, Tolna polgármestere az ülésen elmondta: régóta ismeri Vajda Tibort, aki remek pályázatot nyújtott be, így meggyőződése, hogy a továbbiakban is jó kezekben lesz az intézmény vezetése.
Vajda Tibor azt mondta, hogy bár harminc éve dolgozik az ESZI-ben, mindig is népművelő szeretett volna lenni. Úgy fogalmazott, hogy új munkahelyén igyekszik a meglevő értékeket megőrizni, emellett új lehetőségeket keresni. Megítélése szerint a kulturális központ nagyon jó adottságokkal rendelkezik abból a szempontból, hogy a közvetlen környezetében szálloda, étterem, uszoda is működik, ezt is érdemes kihasználni. Úgy látja, hogy az intézmény „mosolygós” dolgozói gárdája és az önkormányzat támogatása is rendelkezésre áll az intézmény feladatainak megfelelő színvonalú ellátásához.

Fakitermeléssel kapcsolatban is döntés született. A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. egy, a tolnai önkormányzat tulajdonában levő területen is végzett fakitermelést. A cég vállalta ezen a területen az erdő felújítását, illetve a kitermelt faanyag értéke (mintegy 4,6 millió forint) és az erdőtelepítés költsége (kb. 3,1 millió forint) különbözetének (kb. 1,5 millió forint) megfizetését a város számára. A képviselők felhatalmazták a polgármestert az erről szóló szerződés aláírására.

Döntöttek a Thelena Kft-vel történő idei szerződéskötésekről is. Ez alapján közterületeken ellátandó köztisztasági tevékenységre (utcaseprésre) bruttó mintegy 13 millió forint, illegális szemétlerakók megszüntetésére bruttó 2,54 millió forint, zöldterületek és parkok fenntartására bruttó 19 millió forint, utak kezelésére, útfenntartási munkák elvégzésére bruttó 23 millió forint értékben kötnek szerződést a céggel.

Indulhat a közbeszerzés az iskolaépületek felújításával kapcsolatban. Mint azt megírtuk, az önkormányzat 287 millió forint uniós TOP-pályázati forrást nyert el a Kossuth, a Szent Imre, a Bartók és az Eötvös utcai iskolaépületek energetikai korszerűsítésére, amibe nyílászáró cserék, fűtéskorszerűsítés és külső szigetelés is beletartozik. A kiviteli tervek elkészültek, így megindítható a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására, amit a képviselő-testület által korábban kiválasztott tamási cég fog lebonyolítani.

Megtörtént az idei költségvetés első módosítása is. A változtatást a TOP-projektek várható saját forrás szükségletének a költségvetésben történő biztosítása indokolta. Erre a célra konkrétan további negyven millió forint hosszú lejáratú fejlesztési hitelfelvétel került a büdzsébe, ennyivel nőtt a költségvetés főösszege.

 

Önkormányzat
2018.05.24.

Testületi ülés 2018.
május 31. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
május 31. 15.00 óra
2018.06.11.

Döntések az májusi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az májusi testületi ülésen
2018.06.24.

Testületi ülés 2018.
június 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
június 28. 15.00 óra
2018.07.06.

Döntések a júniusi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a júniusi testületi ülésen
2018.07.16.

Testületi ülés 2018.
július 17. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
július 17. 15.00 óra
2018.07.19.

Értékesítésre felkínált ingatlanok Tolnán

Önkormányzat
Értékesítésre felkínált ingatlanok Tolnán
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár