Testületi ülés 2017.
június 29. 15.00 óra

2017.06.22.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1104-10/2017.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2017. június 29. (csütörtök) 15.00 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.) I. em. Tárgyaló

Napirend:
I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról (153. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. Döntés a Szekszárdi Tankerületi Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról (154. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

III. Döntés Zsinkó Lajossal pénzügyi, számviteli tanácsadási, szakmai segítségadási és ellenőrzési feladatok ellátása tárgyában kötendő megbízási szerződésről (155. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IV. Döntés az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel kötendő kártalanítási szerződésről (156. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

V. Pályázat kiírása a III. sz. háziorvosi körzet praxisának betöltésére (157. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VI. Döntés a Vertikál Nonprofit Zrt. és az Alisca Terra Nonprofit Kft. által létrehozott Konzorciummal, hulladékgazdálkodási közfeladatok átmeneti ellátása tárgyában kötött szerződés módosításáról (158. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VII. Javaslat közalapítványok egyesülésére (159. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VIII. Döntés az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékmű állítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-CP-02 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázatról (160. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IX. Döntés a Víztorony és a tolnai 799. hrsz.-ú ingatlan tulajdoni viszonyainak rendezéséről (161. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

X. Döntés Fejlesztési hitelek felvételéről (162. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI. A Képviselő-testület 2017. II. féléves munkaterve (163. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XII. Döntés a Tolnai-holtágon történő iszapmentesítési kísérleti kezelésről (164. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIII. Döntés az E.ON Áramszolgáltató Zrt. kérelméről, a Doromlási szivattyútelep villamos energia ellátását biztosító vezetékek térítésmentes átadásáról (165. sz. előterjesztés) Az előterjesztés további egyeztetést követően később kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. Döntés szociális tűzifa iránti igény benyújtásáról (166. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XV. Döntés a TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel támogatási szerződés megkötéséről (167. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVI. Döntés KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00941 kódszámú, „Tolna Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” tárgyú pályázat megvalósításához szükséges eszközbeszerzés és szolgáltatás megrendeléséről (168. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVII. Döntés TOP-3.1.1-15 kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés keretében jóváhagyási terv készítéséről, közbeszerzési eljárás lefolytatásáról (169. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVIII. Döntés az EFOP-1.2.9-17 kódszámú, Nők a családban és a munkahelyen tárgyú felhívásra benyújtandó pályázatról (170. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIX. Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert pályázatok megvalósításához szükséges kommunikációs szolgáltatást végző szervezet kiválasztásáról (171. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XX. Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft.-vel a tolnai Szamos és Víztorony utcák szilárd útburkolatának építése tárgyban kötendő szerződésről (172. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXI. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (173. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XXII. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről (174. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XXIII. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Zárt ülés:

XXIV. Fellebbezés elbírálása (175.sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

Tolna, 2017. június 22.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2018.01.30.

Pályázatok programokra, felújításokra

Önkormányzat
Pályázatok programokra, felújításokra
2018.02.14.

Testületi döntések
a január 25-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a január 25-ei ülésen
2018.02.16.

Testületi ülés 2018.
február 22. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
február 22. 15.00 óra
2018.02.22.

Az idei, az építkezés költségvetése lesz

Önkormányzat
Az idei, az építkezés költségvetése lesz
2018.03.14.

Testületi döntések
a február 22-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a február 22-ei ülésen
2018.03.23.

Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár