Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen

2017.10.11.

Zöld út a gimnáziumi sportpályának

A nyári szünet utáni első ülését tartott a képviselő-testület szeptember 28-án. Többek között a gimnázium új sportpályájának építését is jóváhagyták a városatyák és -anyák.

Mözsi Szabó István festőművész életmű kiállításának jelentős részét felajánlotta a városnak megvételre. Kora, egészségi állapota ugyanis nem engedi a további gondos működtetést. Az anyagot a pénzbeli értékénél jóval szerényebb összegért, 5 millió forintért kínálta fel, akár két részletben történő fizetéssel. A festőművész Mözsi Szabó István elképzelése szerint a kiállítás további működtetését is az önkormányzat közreműködésével lehetne biztosítani.
Appelshoffer Ágnes polgármester a téma tárgyalása során azt mondta: nincs realitása annak, hogy a város vegye át a gyűjtemény kezelését. Ugyanakkor fontosnak tartja, hogy az anyag egyben maradjon. A képviselő-testület egyetértett a humán bizottság javaslatával, miszerint olyan pályázati lehetőséget kell felkutatni, amely lehetővé teszi a képzőművészeti alkotások megvásárlását. A polgármester javaslata ezt kiegészítette azzal, hogy lehetőség szerint olyan megoldást kell keresni, amely az anyag megvásárlásán túl azt is biztosítja, hogy az életmű kiállítás szakértő kezekbe kerüljön – pl. múzeum, közgyűjtemény –, így annak későbbi gondozása is megoldódjon.

Támogatja az önkormányzat a gimnáziumi sportpályaépítést – döntött a képviselő-testület. Mint az ismert, a tanuszoda a korábbi gimnáziumi sportudvar helyére került, így azt el kellett bontani. Az iskolának viszont szüksége van szabadtéri sportpályákra. A tanárokkal egyeztetve az önkormányzat kidolgozott egy tervet, amely a tanuszoda mellett fennmaradt szabad területen a testneveléshez legszükségesebb pályáknak helyet tud biztosítani. Ez alapján egy 200 méteres futópálya, távolugró gödör, súlylökő terület, egy 22x11 méteres futballpálya, egy kisméretű strandröplabda pálya és egy 15x29 méteres kosárlabdapálya kialakítására van lehetőség.
A gimnázium fenntartója és működtetője, a Pécsi Egyházmegye kezdeményezte, hogy a pályák az eredetileg tervezettnél korszerűbb burkolattal (műfű, illetve műanyag) legyenek ellátva. Ezáltal a korábban tervezett mintegy 20 millió helyett hozzávetőleg 50 millió forint lesz a várható bekerülési költség. Az egyház azt kérte az önkormányzattól, hogy a költségeket fele-fele arányban osszák meg úgy, hogy a város hozzájárulása az egyház által az önkormányzatnak fizetendő bérleti díjak beszámításával is rendezhető. Ehhez szükség van az egyház és az önkormányzat közötti ingatlanhasználati megállapodás módosítására.
A sportpálya építése időközben már megkezdődött és javában zajlik.

Vita nélkül tudomásul vette a testület a Szekszárdi Tankerületi Központ fenntartásában működő tolnai iskolák 2016/2017. évi tanévéről szóló beszámolót. A polgármester szerint az iskolák az üzemeltető váltás (az önkormányzattól az állami tankerületi központhoz került a működtetés) után is jól működnek. Gerzsei Péter tankerületi igazgató azt mondta: zökkenőmentes volt az átadás-átvétel. Emellett köszönetet mondott az önkormányzatnak azért is, mert úgymond a váltás után sem engedte el az iskolák kezét, hiszen a város hamarosan jelentős felújításokat hajt végre négy iskolaépületen, pályázati forrásból.

Elfogadták a város által létrehozott közalapítványok – Tolnai Tudásért Közalapítvány, Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány, Tolnai Háló Közalapítvány – tevékenységéről szóló beszámolókat. Emellett döntöttek a közalapítványok alapító okiratainak módosításáról. A változtatás lényege: a Tolnai Tudásért és a Tolna Város Kultúrájáért Közalapítvány esetében a közalapítványi vagyon úgy használható fel, hogy tartalékként legalább 50 ezer forintnak mindig rendelkezésre kell állnia. A Tolnai Háló Közalapítvány esetében a kötelező tartalék 500 ezer forint.
Mint arról írtunk, a képviselő-testület júniusban döntött a három közalapítvány egyesüléséről. A cégbírósággal történt egyeztetés során kiderült, hogy ez igen bonyolult procedúra lenne, így a testület visszavonta az erről szól korábbi határozatát. A polgármester ugyanakkor azt mondta, hogy a hosszú távú cél a két, a gyakorlatban nem működő alapítvány – a Tolnai Tudásért Közalapítvány és a Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány – megszüntetése.

Nem vásárolja meg a város a Mözsön, az önkormányzat telkén létrehozott patikaépületet. Mint az ismert, egy budapesti cég építtette a mözsi gyógyszertárat, amely 2011-ben készült el. A gyógyszertár azonban a 2010. év végén módosított jogszabályok miatt nem kapott működési engedélyt. Új patikát nyitni ugyanis csak akkor lehetne, ha az adott településen az újjal együtt legalább 4500 lakos jutna egy gyógyszertárra. A városban pedig jelenleg három patika működik, igaz, Mözsön továbbra sincs gyógyszertár.
0A patikaépület tehát már kezdetektől fogva kihasználatlanul áll. Független ingatlanbecslő 18 millió forintra értékelte az épületet, a tulajdonos cég pedig 14 millió forintot kér érte. A város azonban nem tudja önkormányzati célra hasznosítani az ingatlant.
A tulajdonos azt kérte, hogy amennyiben nem vásárolják meg az épületet, módosítsák a korábbi megállapodás azon részét, amely szerint az ingatlant kizárólag gyógyszertár működtetésére lehet használni, illetve járuljanak hozzá a telekmegosztásoz. A testület úgy döntött, hogy felülvizsgálják a fizikai használati megosztást és előkészítik a megállapodás módosítását.

Az ún. önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás érdekében a város által benyújtott pályázat kapcsán ezúttal a megvalósításhoz szükséges informatikai eszközbeszerzést és szolgáltatást végző szervezeteket választotta ki a testület. Az informatikai eszközök beszerzését a legolcsóbb ajánlatot adó bólyi Toner Plusz Kft. (bruttó 2,16 millió forint), a szolgáltatást a paksi Govern-Soft. Kft. (bruttó 5,84 millió forint) végezheti.
Kiválasztották azt a céget, amely a Tolna-Fadd-Dombori kerékpárút hálózati tervét és megvalósíthatósági tanulmányát fogja elkészíteni. A legolcsóbb ajánlattevő a szekszárdi Aldor Kft. volt, amely bruttó 4,05 millió forintért végezheti el a munkát.

Döntöttek arról, hogy a Duna-part fejlesztését és a játszóház kialakítását célzó sikeres pályázatokkal összefüggő kommunikációs szolgáltatást, a műszaki ellenőri tevékenységet valamint a projektkoordinátori feladatokat ellátó vállalkozásokat meghívásos pályázatokon fogják kiválasztani.

Módosították a városi kitüntető díjakról szóló rendeletet. A változtatás értelmében a Tolna Város Jó Tanulója–Jó Sportolója Kitüntető Díjak átadására a jövőben nem a város napján, hanem decemberben, ünnepélyes keretek között, a kulturális központban kerül sor. Emellett némileg módosultak a kitüntetés értékelési szempontjai is.

A kerti hulladék égetéséről szóló rendeletét is módosította a testület. A változtatások az égetés eddigi szabályait nem érintik.

Egy újabb kérelem érkezett az önkormányzathoz, a Bocskai utcából, a szennyvízcsatorna közműfejlesztés hozzájárulási díjának megállapításáról. Az ingatlan nem volt csatlakoztatva a gerincvezetékre, erre a munkára a legolcsóbb árajánlat 107 ezer forint volt. Mivel a helyi rendelet szerint minimum 120 ezer forintot kell fizetni közműfejlesztési hozzájárulásként, a testület 120 ezer forintban határozta meg azt.

A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott határozatai között az értékvédelmi pályázatokat is elbírálta. Idén négy tolnai pályázó volt, a Béri Balogh, a Bajcsy-Zsilinszky, a Babits és a Malom utcából. Három pályázó a maximális 400 ezer forint, egy pedig 360 ezer forint támogatásban részesül. A kétmillió forintos keretösszeget tehát idén nem használták ki teljes mértékben a jelentkezők.

Módosították a hulladékgazdálkodási feladatok átmeneti ellátására vonatkozó szerződést. A testület márciusban döntött arról, hogy felmondja az Alisca Terra Kft-vel a szemétszállításra vonatkozó szerződést és átmenetileg, az új szolgáltató közbeszerzési eljáráson történő kiválasztásáig a Vertikál Nonprofit Zrt. és az Alisca Terra Nonprofit Kft. által létrehozott konzorciummal kötött szerződést, június 30-ig, majd szeptember 30-ig. A közbeszerzési eljárás még tart, ezért döntöttek az átmeneti időszakra szóló szerződés meghosszabbításáról, mégpedig az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig.

Bérleti szerződést köt a város a Vodafone Magyarország Zrt.-vel. A cég 2010-ben vette bérbe a tolnai víztorony egy területét, ahol antennákat és azokat kiszolgáló berendezéseket helyezett el. Eddig a Tolna Vízmű Kft-nek fizette a bérleti díjat a társaság, ám mivel a vízmű kft. végelszámolása hamarosan megtörténik, a tulajdonos önkormányzatok – a tolnai, a bogyiszlói és a fácánkerti – lesznek jogosultak a bérleti díj beszedésére, tulajdoni arányuk mértékében.

Önkormányzat
2018.02.22.

Az idei, az építkezés költségvetése lesz

Önkormányzat
Az idei, az építkezés költségvetése lesz
2018.03.14.

Testületi döntések
a február 22-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a február 22-ei ülésen
2018.03.23.

Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra
2018.04.06.

Értékvédelmi pályázat kiírása - 2018

Önkormányzat
Értékvédelmi pályázat kiírása - 2018
2018.04.16.

Döntések a márciusi testületi- és rendkívüli ülésen

Önkormányzat
Döntések a márciusi testületi- és rendkívüli ülésen
2018.04.19.

Testületi ülés 2018.
április 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
április 26. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár