Testületi ülés 2019.
június 27. 15.00 óra

2019.06.20.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/33-13/2019

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2019. június 27. (csütörtök) 15.00 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.) I. em. Tárgyaló

Napirend:
I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról (145. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. Javaslat a Wosinsky Mór Óvoda intézményvezetőjének megbízására irányuló pályázatok elbírálásáról (146. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

III. A Wosinsky Mór Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása (147. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Némethné Szüts Melitta, a Wosinsky Mór Óvoda intézményvezető helyettese
Véleményezi: valamennyi bizottság

IV. Javaslat pályázat kiírására az I. számú házi gyermekorvosi körzet orvosi feladatainak ellátására (148. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

V. Javaslat a III. sz. háziorvosi körzet feladat-ellátásához szükséges intézkedések
megtételére (149. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VI. Javaslat a IV. számú háziorvosi körzet asszisztensi feladataira vonatkozó
megbízási szerződés megszüntetésére (150. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VII. Döntés Szili János kérelméről (151. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VIII. Javaslat a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő
megállapodás elfogadására (152. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IX. Döntés közterület elnevezésének módosításáról (153. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

X. Javaslat a Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 126. sz. alatti ingatlan értékesítésére
(154. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI. Döntés rulírozó jellegű - naptári éven belüli - működési célú hitel felvételéről
(155. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XII. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi működéséről (156. sz.
előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIII. A Képviselő-testület 2019. II. féléves munkaterve (157. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIV. Javaslat Adatvédelmi Szabályzat elfogadására (158. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XV. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló
3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása (159. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVI. Döntés a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról
szóló 21/2018. (XII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról (160. sz.
előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVII. A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott
hatáskörben hozott határozatokról (161. sz. előterjesztés)
Előadó: Guld Csaba, a bizottság elnöke
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVIII. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról (162. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XIX. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
intézkedésekről (163. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XX. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Zárt ülés:

XXI. Fellebbezés elbírálása (164. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

Tolna, 2019. június 20.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2019.06.12.

Döntések a májusi testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a májusi testületi üléseken
2019.06.20.

Testületi ülés 2019.
június 27. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
június 27. 15.00 óra
2019.07.12.

Döntések a júniusi testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a júniusi testületi üléseken
2019.07.26.

Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra
2019.08.09.

Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen
2019.09.10.

Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár