Testületi döntések
a október 26-ai ülésen

2017.11.07.

Újabb fejlesztések a sportpályán

Biztosítja a városi sporttelepen tervezett újabb fejlesztések önerejét az önkormányzat. Többek között erről is döntött a képviselő-testület október 26-i ülésén.

Elfogadta a képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámolót. Appelshoffer Ágnes polgármester úgy fogalmazott, az anyagból különösen a helyi adóbevételek 100 százalék feletti teljesülése tetszik neki. Úgy ítélte meg, hogy a hivatal jól működik, élén a jegyzővel. A hivatali dolgozók létszáma sok településen arányaiban magasabb, mint Tolnán. Véleménye szerint erkölcsi elismerést jelent, ha valaki a polgármesteri hivatalban dolgozhat, és bízik benne, hogy előbb-utóbb, az állam révén az anyagi elismerésre is sor kerül.

A következő télen is a Thelena Kft. végzi az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást a városban. Az önkormányzati tulajdonú céggel kötendő szerződés szerint erre a célra bruttó 4,445 millió forintos keret áll rendelkezésre, ami az időjárástól függően lefelé és felfelé is módosulhat.

A Tolna Városi Futball Club a város anyagi támogatását kérte a városi sporttelep tavaly megkezdett fejlesztéséhez. Az egyesület a tervek szerint a következő években 171 millió forint értékű fejlesztést hajtana végre. Ennek része az öltöző felújítása, az élőfüves nagypálya felújítása, egy új élőfüves nagypálya kialakítása, egy élőfüves kispálya kialakítása, illetve egyéb infrastrukturális fejlesztések. A költségek 70 százaléka TAO-forrásból biztosítható, 30 százalékot kell önerőként állni. A Tolna VFC elnöke azt kérte, hogy az 51 millió forintos önerőt a város biztosítsa, a következő ütemezésben: 2018-ban 30 millió forint, 2019-ben., 2020-ban, 2021-ben 7-7 millió forint.
A polgármester emlékeztetett arra, hogy a város korábban is támogatta az önkormányzati tulajdonú sporttelep fejlesztéseit. Úgy fogalmazott, hogy az 51 milliós támogatást egy összegben merészség lett volna bevállalni, de a fenti bontásban finanszírozni lehet. A jövő évben esedékes 30 millió forintot a vízmű kft. végelszámolásából felszabaduló összegből fedezni lehet.
A polgármester megköszönte, hogy más egyesületek – a Tolna VFC mellett a kajak-kenu és az asztalitenisz klub – is igyekeznek az általuk használt létesítményeket fejleszteni.
A képviselő-testület 1 tartózkodás mellett támogatta a Tolna VFC kérelmét.

Lakossági jelzés alapján új közvilágítási lámpatesteket szerelnek fel a városban. A Víztorony utcában egy, a Katona József utcában 3 új lámpa lesz. Ennek költsége előbbi esetben nettó 90 ezer, utóbbiban nettó 280 ezer forint.
 
Egyelőre nem korszerűsítik a város közvilágítását. A fejlesztés finanszírozását úgy oldották volna meg, hogy az újonnan kiépített energiahatékony rendszer olcsóbb működtetéséből eredő megtakarítás fedezte volna a beruházás költségét. A testület az elmúlt évben már kiválasztotta a fejlesztés közbeszerzési szakértőjét és a tervezőt is. Számos árajánlat bekérése után azonban kiderült, hogy nincs olyan konstrukció, amely belátható időn belül ki tudná termelni a beruházás költségeit. Így a fejlesztés jelentős anyagi terhet róna a városra. A képviselő-testület ezért visszavonta a közbeszerzési szakértő megbízásáról szóló korábbi döntését. Ugyanakkor nem tettek le a közvilágítás korszerűsítéséről, amit megfelelő pályázati forrás esetén meg kívánnak valósítani.

A Tolnai Hírlap jövőbeni megjelentetéséről is döntés született. Felkérték a gazdasági bizottságot, hogy meghívásos eljárás során tegyen javaslatot a testületnek arra, hogy mely cég lássa el a jövőben ezt a feladatot. A közbeszerzési értékhatár emelkedése lehetővé tette, hogy immár két évre lehet majd megbízni a győztes vállalkozást.

Döntöttek arról is, hogy mely cég végezheti a kommunikációs feladatokat, két sikeres tolnai TOP-pályázattal kapcsolatban.
A Duna-part fejlesztését, illetve a laktanyai játszóház kialakítását célzó projekt esetében is a szekszárdi Rektor Bt. adta a legolcsóbb ajánlatot a meghívott szervezetek közül. Mindkét esetben bruttó mintegy 370 ezer forintért ez a cég végezheti el a munkát.
Ugyanezen két projekt esetében kiválasztották a műszaki ellenőrzést végző vállalkozást is. A Zöld város pályázat esetében a gyönki Szabó Antal Mihály lett a nyertes, a legolcsóbb, bruttó 2,54 millió forintos ajánlattal. A játszóház esetében a tolnai Pentz Gábor nyerte el a munkát, bruttó 2,921 milliós vállalási árral.
Fenti két pályázat projektkoordinátorát is kiválasztották. Mindkét esetben a tolnai Barina-Szivi Orsolya végezheti el a munkát, előbbi beruházásnál 1,289 millió, utóbbinál 1,475 millió forintért.

Határoztak a településrendezési terv 6. számú módosításáról, amelyre tizenkét pontban, elsősorban a helyi fejlesztéseket tervező vállalkozások kérelmei alapján került sor.

Két kérelem érkezett Mözsről, szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulásának megállapításáról. Mivel a gerincvezetékre történő csatlakozás mindkét esetben kiépített volt, mindkét kérelmezőnek 120 ezer forintot kell fizetnie.
Szabó Imre felvetette, hogy az új szabályozás szerint a közműbekötések országosan ingyenessé váltak. Ezerné dr. Huber Éva jegyző ennek kapcsán azt mondta, hogy a törvény a szolgáltatók által elvégzett munkákra vonatkozik, nem pedig az önkormányzat közművagyonával kapcsolatos fejlesztési hozzájárulásra. Hozzátette ugyanakkor, hogy szakmai állásfoglalást kértek az ügyben a kormányhivataltól. Ha megérkezik a válasz, arról tájékoztatást fog adni az önkormányzat.

Önkormányzat
2018.02.22.

Az idei, az építkezés költségvetése lesz

Önkormányzat
Az idei, az építkezés költségvetése lesz
2018.03.14.

Testületi döntések
a február 22-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a február 22-ei ülésen
2018.03.23.

Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra
2018.04.06.

Értékvédelmi pályázat kiírása - 2018

Önkormányzat
Értékvédelmi pályázat kiírása - 2018
2018.04.16.

Döntések a márciusi testületi- és rendkívüli ülésen

Önkormányzat
Döntések a márciusi testületi- és rendkívüli ülésen
2018.04.19.

Testületi ülés 2018.
április 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
április 26. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár