Testületi döntések
a január 26-i ülésen

2017.02.08.

Testületi ülés

Újabb pályázatok az atomerőmű alapítványához

Újabb három, összesen több tízmillió forint értékű pályázatot nyújt be az önkormányzat a paksi atomerőmű alapítványához, a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz. Erről is döntött a képviselő-testület idei első ülésén, január 26-án.

A végre nem hajtott testületi határozatokról szóló napirend tárgyalása során a testület visszavonta azt a korábbi határozatát, amely a szippantott szennyvíz elszállítására vonatkozó új pályázat kiírásáról szólt. A visszavonás oka, hogy időközben megoldódott a feladatellátás.

Megvásárolhatja az önkormányzat a tolnai Jókai utca 6. szám alatti ingatlan nem lakott fele részét annak tulajdonosától. Az ingatlanrészből önkormányzati bérlakást lehetne kialakítani. A testület az értékbecslés elvégzése után dönt arról, hogy megvásárolja-e a város a házrészt.

A korábbi 900 ezer forint helyett egymillió forint támogatást kért a tolnai polgárőrség a várostól. A támogatási összeg megemelését az indokolja, hogy a polgárőrség az üresen álló házak fokozott figyelésével és az egyedül élő idős emberek rendszeres látogatásával bővítené a tevékenységét. A közhasznú egyesület a támogatásból 150 ezer forint előleg folyósítását is kérte. A képviselő-testület jóváhagyta a kérelmet.

A Tolnai Önkormányzati Tűzoltóság azt kérte az önkormányzattól, hogy 2017-ben 10 millió forinttal támogassa a szervezet működését. Az elmúlt évben a város két részletben, összesen 5 millió forint támogatást adott a szervezetnek. Az emelt támogatás indoka, hogy a költségek mintegy kétharmadát fedező állami normatíva állandónak tekinthető, a bér jellegű kiadások azonban jelentősen nőttek, a szervezet az utóbbi években fel is élte a vagyonát. A város szempontjából nem jelent előnyt az sem, hogy a tolnai tűzoltóság által ellátott környező településeknek nem kötelező a költségekhez hozzájárulni. Igaz, elképzelhető, hogy a város ennek kapcsán némi központi kompenzációt kap a jövőben. Ürmös M. Attila kérdésére válaszolva Appelshoffer Ágnes polgármester azt mondta, hogy az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy sikerüljön behajtani a szervezet korábbi vezetése alatt keletkezett kb. 3-4 millió forintnyi hiányt okozó összeget. Ám nem biztos, hogy ez a pénz megtérül. Mindenesetre úgy vélte, hogy az idei 10 millió forintos városi támogatás révén a tűzoltóság működése biztonságosan megoldott.

Felülvizsgálták a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokat. és a törvényi változásokat figyelembe véve módosították azokat. A jogszabályváltozások miatt a képviselő-testület szervezeti és működlési szabályzatát is módosítani kell majd.

Beszámolt az elmúlt évi munkájáról a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a humán bizottság is. Mindkét beszámolót elfogadta a testület.

Törvényi változás nyomán emelkedett a polgármesterek és alpolgármesterek illetménye és költségtérítése. A törvényben foglaltak szerint a 10-30 ezer fős településeken a polgármesterek illetményének mértéke az államtitkári illetmény 70 százaléka lett, ami bruttó 698 ezer forint. A polgármester költségtérítése a törvény szerint illetményének 15 százaléka, azaz jelen esetben 104.700 forintra változott.
A törvény az alpolgármesterek illetményéről is rendelkezik. A főállású polgármester esetében ez a polgármesteri illetmény 70-90 százaléka lehet, ami 488.600 és 628.200 forint közötti összeg. A testület úgy döntött, hogy Berta Zoltán főállású alpolgármester illetménye bruttó 560 ezer forint. Az alpolgármester költségtérítése is az illetmény 15 százaléka lehet, ez jelen esetben 84 ezer forint.
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a törvény szerint nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester illetményének 90 százalékát, ami 314 ezer forint. A testület úgy döntött, hogy Pirgi József társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját bruttó 250 ezer forint összegben állapítja meg. A költségtérítés ez esetben is 15 százalék, ami 37.500 forint.

Felmondta a tolnai Déli-holtág hasznosításáról szóló haszonbérleti szerződést a tolnai HALÉRT Szövetkezet. A képviselő-testület tudomásul vette a felmondást. A Déli-holtág további hasznosításával kapcsolatban előzetes szakmai egyeztetést terveznek, a februári ülésen dönthet a testület a kérdésben.

Idén is meghirdeti a város a „Gondos gazda - virágos porta" környezetszépítő versenyt, családi házak és társasházak kategóriájában. A szemlebizottság tagjai ugyanazok, mint a korábbi években: Pirgi József alpolgármester, Béres István főépítész, Straubinger Ferenc képviselő, Reiter Antalné, a Tolna Városi Értéktár elnöke és Rózsa Sándor vállalkozó.
Nevezni március 1. és április 28. között lehet, a nevezési lap mostani számunkban is megtalálható.

A Mária Út Közhasznú Egyesülettel történő együttműködés keretében a város vállalja, hogy a Tolnát és Mözsöt is érintő zarándokútvonal, a Mária út a város közigazgatási területéhez tartozó részét karbantartja, a járhatóságát biztosítja.

A továbbiakban is, 2022. január 31-ig, Manzinger Mariann végzi a laborvizsgálat céljából a tolnai egészségházban levett vérminták szállítását Szekszárdra. A vállalkozó adta a legolcsóbb ajánlatot a munka elvégzésére, bruttó 3 ezer forint/óra díjért.

Két pályázat érkezett a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás ellátására. A képviselő-testület a kedvezőbb ajánlatot benyújtó Dr. Schaffler Eü. Bt. pályázatát nyilvánította győztesnek. A társaság 2022-ig évi 964.400 forintért látja el az önkormányzathoz tartozó foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) teendőket.

Kiválasztották a tisztítószerek önkormányzati szállítóját is. A legkedvezőbb ajánlatot Krekó György adta. A tolnai vállalkozó 2018. január végéig látja el ezt a feladatot, bruttó 4.038.517 forintért.

Új pályázatokat nyújt be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz (JETA) az önkormányzat. A támogatás mértéke és intenzitása a korábbi évekhez képest kedvezőbb lett, és több támogatási kategóriára is lehet pályázni.
Ennek megfelelően a város három célra nyújt be támogatási kérelmet a JETA-hoz. Az Aprajafalva óvoda épületének energetikai rekonstrukciójára mintegy 30 millió forintra pályáznak, a szükséges önerő 10 millió forint. A Bajcsy-Zsilinszky utca 10 szám alatti volt védőnői szolgálat épületében és a Bartók Béla utca 43. szám alatti volt fogorvosi rendelő és szociális bérlakás épületében 5 darab bérlakás kiviteli terveinek elkészítésére 4,7 millió forint támogatást kérnek, az önerő mintegy 250 ezer forint.
Az idei Bárka Fesztiválon tervezett Fenyő Miklós koncertre pedig 1 millió forint támogatásra pályáznak, közel egymillió forint önerő biztosítása mellett.

Eladja a város a Caminus Tüzeléstechnikai Kft-ben meglévő üzletrészét. Az adás-vétel a kft. kezdeményezésére történik, a város a névérték 150 százalékáért válik meg az üzletrésztől, amelynek értéke így összesen 585 ezer forint.

Módosították a szociális rendeletet. Ennek lényege, hogy az ápoláshoz nyújtott települési támogatás mértékét a törvényben meghatározott mindenkori alapösszeg 80 százalékában állapították meg. Ez azért kedvező, mert ebben az esetben az ápoláshoz nyújtott települési támogatás ápolási díjnak minősül, ami beleszámít a nyugdíjhoz szükséges szolgálati időbe és társadalombiztosítási ellátására is jogosít.

Humán bizottság 10 rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet bírált el, melyek közül 5 kérelmet támogatott 27.435 forint erejéig, 5 kérelmet elutasított.
A Bizottság 54 tűzifa támogatás iránti kérelmet bírált el, melyek közül 43 kérelmet támogatott, összesen 43 erdei m3 erejéig, 11 kérelmet elutasított.

Önkormányzat
2017.08.09.

Testületi döntések
a július 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a július 26-ai ülésen
2017.09.22.

Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra
2017.10.11.

Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen
2017.10.19.

Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra
2017.11.07.

Testületi döntések
a október 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a október 26-ai ülésen
2017.11.24.

Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár