Testületi döntések
a január 26-i ülésen

2017.02.08.

Testületi ülés

Újabb pályázatok az atomerőmű alapítványához

Újabb három, összesen több tízmillió forint értékű pályázatot nyújt be az önkormányzat a paksi atomerőmű alapítványához, a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz. Erről is döntött a képviselő-testület idei első ülésén, január 26-án.

A végre nem hajtott testületi határozatokról szóló napirend tárgyalása során a testület visszavonta azt a korábbi határozatát, amely a szippantott szennyvíz elszállítására vonatkozó új pályázat kiírásáról szólt. A visszavonás oka, hogy időközben megoldódott a feladatellátás.

Megvásárolhatja az önkormányzat a tolnai Jókai utca 6. szám alatti ingatlan nem lakott fele részét annak tulajdonosától. Az ingatlanrészből önkormányzati bérlakást lehetne kialakítani. A testület az értékbecslés elvégzése után dönt arról, hogy megvásárolja-e a város a házrészt.

A korábbi 900 ezer forint helyett egymillió forint támogatást kért a tolnai polgárőrség a várostól. A támogatási összeg megemelését az indokolja, hogy a polgárőrség az üresen álló házak fokozott figyelésével és az egyedül élő idős emberek rendszeres látogatásával bővítené a tevékenységét. A közhasznú egyesület a támogatásból 150 ezer forint előleg folyósítását is kérte. A képviselő-testület jóváhagyta a kérelmet.

A Tolnai Önkormányzati Tűzoltóság azt kérte az önkormányzattól, hogy 2017-ben 10 millió forinttal támogassa a szervezet működését. Az elmúlt évben a város két részletben, összesen 5 millió forint támogatást adott a szervezetnek. Az emelt támogatás indoka, hogy a költségek mintegy kétharmadát fedező állami normatíva állandónak tekinthető, a bér jellegű kiadások azonban jelentősen nőttek, a szervezet az utóbbi években fel is élte a vagyonát. A város szempontjából nem jelent előnyt az sem, hogy a tolnai tűzoltóság által ellátott környező településeknek nem kötelező a költségekhez hozzájárulni. Igaz, elképzelhető, hogy a város ennek kapcsán némi központi kompenzációt kap a jövőben. Ürmös M. Attila kérdésére válaszolva Appelshoffer Ágnes polgármester azt mondta, hogy az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy sikerüljön behajtani a szervezet korábbi vezetése alatt keletkezett kb. 3-4 millió forintnyi hiányt okozó összeget. Ám nem biztos, hogy ez a pénz megtérül. Mindenesetre úgy vélte, hogy az idei 10 millió forintos városi támogatás révén a tűzoltóság működése biztonságosan megoldott.

Felülvizsgálták a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokat. és a törvényi változásokat figyelembe véve módosították azokat. A jogszabályváltozások miatt a képviselő-testület szervezeti és működlési szabályzatát is módosítani kell majd.

Beszámolt az elmúlt évi munkájáról a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a humán bizottság is. Mindkét beszámolót elfogadta a testület.

Törvényi változás nyomán emelkedett a polgármesterek és alpolgármesterek illetménye és költségtérítése. A törvényben foglaltak szerint a 10-30 ezer fős településeken a polgármesterek illetményének mértéke az államtitkári illetmény 70 százaléka lett, ami bruttó 698 ezer forint. A polgármester költségtérítése a törvény szerint illetményének 15 százaléka, azaz jelen esetben 104.700 forintra változott.
A törvény az alpolgármesterek illetményéről is rendelkezik. A főállású polgármester esetében ez a polgármesteri illetmény 70-90 százaléka lehet, ami 488.600 és 628.200 forint közötti összeg. A testület úgy döntött, hogy Berta Zoltán főállású alpolgármester illetménye bruttó 560 ezer forint. Az alpolgármester költségtérítése is az illetmény 15 százaléka lehet, ez jelen esetben 84 ezer forint.
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a törvény szerint nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester illetményének 90 százalékát, ami 314 ezer forint. A testület úgy döntött, hogy Pirgi József társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját bruttó 250 ezer forint összegben állapítja meg. A költségtérítés ez esetben is 15 százalék, ami 37.500 forint.

Felmondta a tolnai Déli-holtág hasznosításáról szóló haszonbérleti szerződést a tolnai HALÉRT Szövetkezet. A képviselő-testület tudomásul vette a felmondást. A Déli-holtág további hasznosításával kapcsolatban előzetes szakmai egyeztetést terveznek, a februári ülésen dönthet a testület a kérdésben.

Idén is meghirdeti a város a „Gondos gazda - virágos porta" környezetszépítő versenyt, családi házak és társasházak kategóriájában. A szemlebizottság tagjai ugyanazok, mint a korábbi években: Pirgi József alpolgármester, Béres István főépítész, Straubinger Ferenc képviselő, Reiter Antalné, a Tolna Városi Értéktár elnöke és Rózsa Sándor vállalkozó.
Nevezni március 1. és április 28. között lehet, a nevezési lap mostani számunkban is megtalálható.

A Mária Út Közhasznú Egyesülettel történő együttműködés keretében a város vállalja, hogy a Tolnát és Mözsöt is érintő zarándokútvonal, a Mária út a város közigazgatási területéhez tartozó részét karbantartja, a járhatóságát biztosítja.

A továbbiakban is, 2022. január 31-ig, Manzinger Mariann végzi a laborvizsgálat céljából a tolnai egészségházban levett vérminták szállítását Szekszárdra. A vállalkozó adta a legolcsóbb ajánlatot a munka elvégzésére, bruttó 3 ezer forint/óra díjért.

Két pályázat érkezett a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás ellátására. A képviselő-testület a kedvezőbb ajánlatot benyújtó Dr. Schaffler Eü. Bt. pályázatát nyilvánította győztesnek. A társaság 2022-ig évi 964.400 forintért látja el az önkormányzathoz tartozó foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) teendőket.

Kiválasztották a tisztítószerek önkormányzati szállítóját is. A legkedvezőbb ajánlatot Krekó György adta. A tolnai vállalkozó 2018. január végéig látja el ezt a feladatot, bruttó 4.038.517 forintért.

Új pályázatokat nyújt be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz (JETA) az önkormányzat. A támogatás mértéke és intenzitása a korábbi évekhez képest kedvezőbb lett, és több támogatási kategóriára is lehet pályázni.
Ennek megfelelően a város három célra nyújt be támogatási kérelmet a JETA-hoz. Az Aprajafalva óvoda épületének energetikai rekonstrukciójára mintegy 30 millió forintra pályáznak, a szükséges önerő 10 millió forint. A Bajcsy-Zsilinszky utca 10 szám alatti volt védőnői szolgálat épületében és a Bartók Béla utca 43. szám alatti volt fogorvosi rendelő és szociális bérlakás épületében 5 darab bérlakás kiviteli terveinek elkészítésére 4,7 millió forint támogatást kérnek, az önerő mintegy 250 ezer forint.
Az idei Bárka Fesztiválon tervezett Fenyő Miklós koncertre pedig 1 millió forint támogatásra pályáznak, közel egymillió forint önerő biztosítása mellett.

Eladja a város a Caminus Tüzeléstechnikai Kft-ben meglévő üzletrészét. Az adás-vétel a kft. kezdeményezésére történik, a város a névérték 150 százalékáért válik meg az üzletrésztől, amelynek értéke így összesen 585 ezer forint.

Módosították a szociális rendeletet. Ennek lényege, hogy az ápoláshoz nyújtott települési támogatás mértékét a törvényben meghatározott mindenkori alapösszeg 80 százalékában állapították meg. Ez azért kedvező, mert ebben az esetben az ápoláshoz nyújtott települési támogatás ápolási díjnak minősül, ami beleszámít a nyugdíjhoz szükséges szolgálati időbe és társadalombiztosítási ellátására is jogosít.

Humán bizottság 10 rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet bírált el, melyek közül 5 kérelmet támogatott 27.435 forint erejéig, 5 kérelmet elutasított.
A Bizottság 54 tűzifa támogatás iránti kérelmet bírált el, melyek közül 43 kérelmet támogatott, összesen 43 erdei m3 erejéig, 11 kérelmet elutasított.

Önkormányzat
2017.10.19.

Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra
2017.11.07.

Testületi döntések
a október 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a október 26-ai ülésen
2017.11.24.

Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra
2017.12.07.

Testületi ülés 2017.
december 14. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
december 14. 15.00 óra
2017.12.13.

Testületi döntések
a november 30-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a november 30-ai ülésen
2018.01.11.

Testületi döntések
a december 14-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a december 14-ei ülésen
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár