Testületi ülés 2018.
február 22. 15.00 óra

2018.02.16.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/12-4/2018

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja:   2018. február 22. (csütörtök) 15.00 óra
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)  
I. em. Tárgyaló
 
Napirend:   
 
I.  Beszámoló  a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról,  az  átruházott
 hatáskörök gyakorlásáról (29. sz. előterjesztés)  
  Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester,
    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
 
II.  A polgármester és a jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
döntések tapasztalatairól (30. sz. előterjesztés)
Előadó:  Appelshoffer  Ágnes  polgármester,  Ezerné  dr.  Huber  Éva
jegyző
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
III.  Beszámoló  a  nemzetközi  munkacsoport  2017.  évi  munkájáról  és  az
önkormányzat  2018.  évi  nemzetközi  tervének  elfogadása  (31.  sz.
előterjesztés)  
  Előadó:   Appelshoffer Ágnes polgármester,
       Heilmann Józsefné, a nemzetközi munkacsoport elnöke
   Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
IV.  Döntés  az  Európai  Bizottság  „Európa  a  Polgárokért”  testvérvárosi
programjához kapcsolódó pályázat benyújtásáról (32. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
V.  A városi sportegyesületek 2017. évi beszámolója (33. sz. előterjesztés)
  Előadó:    sportegyesületek elnökei
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
VI.  A városi  sportegyesületek  2018.  évi  támogatása  és sportfinanszírozása  (34.
sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
VII.  Javaslat  Appelshoffer  Ágnes  polgármester  2018.  évi  szabadságolási
ütemtervének elfogadására (35. sz. előterjesztés)  
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
        Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
VIII.  Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása (36. sz. előterjesztés)
Előadó:  Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
IX.  Döntés társasház alapításáról (37. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:   Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
X.  Döntés Varga Ádám hagyatéka tárgyában kötendő ajándékozási szerződésről
(38. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XI.  Döntés a megyei kórház felújításának támogatásáról (39. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XII.  Döntés  az  Emberi  Erőforrás  Fejlesztési  Operatív  Program  EFOP-1.5.2
kódszámú pályázat  megvalósításához  szükséges  szakemberek  (mentorok)
foglalkoztatásáról (40. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XIII.  Döntés a közművelődési pályázat keretösszegének megállapításáról, valamint
a pályázat kiírásáról (41.sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XIV.  Döntés  a  településtervezési  szerződés  megkötéséhez  szükséges  tervező
kiválasztása  tárgyában  beérkezett  árajánlatok  elbírálásáról  (42.  sz.
előterjesztés) Az előterjesztés az árajánlatok beérkezését követően kerül
kiosztásra
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:   Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XV.  Döntés  az  Emberi  Erőforrás  Fejlesztési  Operatív  Program  EFOP-1.5.2
kódszámú pályázat  megvalósításához  szükséges  szakemberek  kiválasztása
tárgyában  beérkezett árajánlatok elbírálásáról (43.  sz.  előterjesztés)  Az
előterjesztés az árajánlatok beérkezését követően kerül kiosztásra
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:   Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XVI.  Döntés a Tolna Város Önkormányzata fenntartásában és működtetésében
lévő  intézmények  riasztórendszereinek  karbantartása  és  üzemeltetése
tárgyában benyújtott árajánlatok elbírálásáról (44. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:   Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XVII.  Döntés  munkavédelmi  és  tűzvédelmi  szolgáltatás  ellátása  tárgyában
beérkezett árajánlatok elbírálásáról (45. sz. előterjesztés) Az előterjesztés az
árajánlatok beérkezését követően kerül kiosztásra
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XVIII. Döntés Tolna  Város Önkormányzata  Képviselő-testületének  Szervezeti  és
Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendeletének
módosításáról (46.sz. előterjesztés)
Előadó:    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi:   valamennyi bizottság
 
XIX.  Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló
6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására (47. sz. előterjesztés)
Előadó:    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményező:  valamennyi bizottság
 
XX.  A  Gazdasági  és  Településfejlesztési  Bizottság  beszámolója  az  átruházott
hatáskörben hozott határozatokról (48. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Guld Csaba, bizottsági elnök
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XXI.  A  Humán  Bizottság  beszámolója  az  átruházott  hatáskörben  hozott
határozatokról (49. sz. előterjesztés)
  Előadó:    Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök  
  Véleményezi:  Humán Bizottság  
 
XXII.  A polgármester  tájékoztatója  a  két  ülés  közötti  fontosabb  eseményekről,
intézkedésekről (50. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
 
  Bejelentések, interpellációk, kérdések
 
Tolna, 2018. február 15.

Appelshoffer Ágnes sk.
  polgármester

A kiadmány hiteléül:  
Ezerné dr. Huber Éva
          jegyző


 

Önkormányzat
2017.08.09.

Testületi döntések
a július 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a július 26-ai ülésen
2017.09.22.

Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra
2017.10.11.

Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen
2017.10.19.

Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra
2017.11.07.

Testületi döntések
a október 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a október 26-ai ülésen
2017.11.24.

Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár