Testületi ülés 2018.
február 22. 15.00 óra

2018.02.16.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/12-4/2018

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja:   2018. február 22. (csütörtök) 15.00 óra
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)  
I. em. Tárgyaló
 
Napirend:   
 
I.  Beszámoló  a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról,  az  átruházott
 hatáskörök gyakorlásáról (29. sz. előterjesztés)  
  Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester,
    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
 
II.  A polgármester és a jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
döntések tapasztalatairól (30. sz. előterjesztés)
Előadó:  Appelshoffer  Ágnes  polgármester,  Ezerné  dr.  Huber  Éva
jegyző
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
III.  Beszámoló  a  nemzetközi  munkacsoport  2017.  évi  munkájáról  és  az
önkormányzat  2018.  évi  nemzetközi  tervének  elfogadása  (31.  sz.
előterjesztés)  
  Előadó:   Appelshoffer Ágnes polgármester,
       Heilmann Józsefné, a nemzetközi munkacsoport elnöke
   Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
IV.  Döntés  az  Európai  Bizottság  „Európa  a  Polgárokért”  testvérvárosi
programjához kapcsolódó pályázat benyújtásáról (32. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
V.  A városi sportegyesületek 2017. évi beszámolója (33. sz. előterjesztés)
  Előadó:    sportegyesületek elnökei
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
VI.  A városi  sportegyesületek  2018.  évi  támogatása  és sportfinanszírozása  (34.
sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
VII.  Javaslat  Appelshoffer  Ágnes  polgármester  2018.  évi  szabadságolási
ütemtervének elfogadására (35. sz. előterjesztés)  
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
        Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
VIII.  Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása (36. sz. előterjesztés)
Előadó:  Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
IX.  Döntés társasház alapításáról (37. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:   Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
X.  Döntés Varga Ádám hagyatéka tárgyában kötendő ajándékozási szerződésről
(38. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XI.  Döntés a megyei kórház felújításának támogatásáról (39. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XII.  Döntés  az  Emberi  Erőforrás  Fejlesztési  Operatív  Program  EFOP-1.5.2
kódszámú pályázat  megvalósításához  szükséges  szakemberek  (mentorok)
foglalkoztatásáról (40. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XIII.  Döntés a közművelődési pályázat keretösszegének megállapításáról, valamint
a pályázat kiírásáról (41.sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XIV.  Döntés  a  településtervezési  szerződés  megkötéséhez  szükséges  tervező
kiválasztása  tárgyában  beérkezett  árajánlatok  elbírálásáról  (42.  sz.
előterjesztés) Az előterjesztés az árajánlatok beérkezését követően kerül
kiosztásra
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:   Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XV.  Döntés  az  Emberi  Erőforrás  Fejlesztési  Operatív  Program  EFOP-1.5.2
kódszámú pályázat  megvalósításához  szükséges  szakemberek  kiválasztása
tárgyában  beérkezett árajánlatok elbírálásáról (43.  sz.  előterjesztés)  Az
előterjesztés az árajánlatok beérkezését követően kerül kiosztásra
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:   Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XVI.  Döntés a Tolna Város Önkormányzata fenntartásában és működtetésében
lévő  intézmények  riasztórendszereinek  karbantartása  és  üzemeltetése
tárgyában benyújtott árajánlatok elbírálásáról (44. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:   Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XVII.  Döntés  munkavédelmi  és  tűzvédelmi  szolgáltatás  ellátása  tárgyában
beérkezett árajánlatok elbírálásáról (45. sz. előterjesztés) Az előterjesztés az
árajánlatok beérkezését követően kerül kiosztásra
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XVIII. Döntés Tolna  Város Önkormányzata  Képviselő-testületének  Szervezeti  és
Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendeletének
módosításáról (46.sz. előterjesztés)
Előadó:    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi:   valamennyi bizottság
 
XIX.  Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló
6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására (47. sz. előterjesztés)
Előadó:    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményező:  valamennyi bizottság
 
XX.  A  Gazdasági  és  Településfejlesztési  Bizottság  beszámolója  az  átruházott
hatáskörben hozott határozatokról (48. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Guld Csaba, bizottsági elnök
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XXI.  A  Humán  Bizottság  beszámolója  az  átruházott  hatáskörben  hozott
határozatokról (49. sz. előterjesztés)
  Előadó:    Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök  
  Véleményezi:  Humán Bizottság  
 
XXII.  A polgármester  tájékoztatója  a  két  ülés  közötti  fontosabb  eseményekről,
intézkedésekről (50. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
 
  Bejelentések, interpellációk, kérdések
 
Tolna, 2018. február 15.

Appelshoffer Ágnes sk.
  polgármester

A kiadmány hiteléül:  
Ezerné dr. Huber Éva
          jegyző


 

Önkormányzat
2018.06.11.

Döntések az májusi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az májusi testületi ülésen
2018.06.24.

Testületi ülés 2018.
június 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
június 28. 15.00 óra
2018.07.06.

Döntések a júniusi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a júniusi testületi ülésen
2018.07.16.

Testületi ülés 2018.
július 17. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
július 17. 15.00 óra
2018.07.19.

Értékesítésre felkínált ingatlanok Tolnán

Önkormányzat
Értékesítésre felkínált ingatlanok Tolnán
2018.07.19.

A volt Művelődési Ház értékesítése

Önkormányzat
A volt Művelődési Ház értékesítése
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár