Önkormányzat | Döntések a februári testületi ülésen

2020.03.03.

Testületi ülés / Kiválasztották a bölcsőde tervezőjét

Február 27-én tartotta soron következő ülését a képviselő-testület. Egyebek mellett az új városi bölcsőde tervezőjét is kiválasztották.

A háziorvosi ügyeletet ellátó Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, amelyben kérte az ügyelet biztosításához szükséges önkormányzati hozzájárulás jelentős emelését.  Az ülésen a cég vezetője, dr. Rus János elmondta: erre azért lenne szükség, mert a szolgáltatás biztosítása jelentős nehézségekbe ütközik, egyre nehezebben és csak egyre magasabb díjért találni orvost az ügyeleti munkára. Emiatt a rendszer szintén fontos pillérei, az ápolók és a sofőrök béremelésére nem jutott pénz. Ahhoz viszont, hogy meg lehessen tartani ezeket a szakembereket, szükség lenne további forrásokra.
Appelshoffer Ágnes polgármester – a problémát megértve – elmondta: konzultáltak a város közbeszerzési szakértőjével, ez alapján az önkormányzat álláspontja az, hogy ezt a szerződést nem lehet módosítani. Jelezte, hogy a közbeszerzési hatóságtól kértek állásfoglalást az ügyben, és amint ezt megkapják, visszatérnek a kérdésre. Nem tartotta kizártnak, hogy esetleg egy új pályázatot írnak ki az ügyelet biztosítására. Ezt egyébként az Emergency vezetője is megfelelő megoldásnak tartaná.

A nemzetközi munkacsoport 2019. évi munkájáról szóló beszámolót is elfogadták. Tavaly a németországi Stutensee testvértelepülés új főpolgármestere négy fős delegáció élén látogatott el Tolnára, május végén. Tolnai részről egy 14 fős küldöttség utazott Stutensee-be, július 5-8. között.
Az erdélyi testvértelepülésről, Uzonból érkezett hat fős delegáció augusztus 16-19. között vendégeskedett Tolnán.
A vajdasági Palics partnertelepülésen kilenc fős tolnai küldöttség járt áprilisban.
Palicsi részről ketten látogattak el a tolnai Brass Vegas Fesztiválra.
Elfogadták az idei nemzetközi tervet is, amely jelenleg még csak körvonalazódik. 2020-ban Stutensee-vel esedékes egy tolnai testvérvárosi találkozó, melynek tervezett időpontja és programja egyeztetés alatt áll. Az idei évben Uzon és Palics képviselői részéről várható partnertalálkozói meghívás, melynek írásbeli megerősítésére még nem került sor.

Meghatározták az óvodai beiratkozás időpontját a 2020/2021-es nevelési évre. Ez alapján a beiratkozásra május 11-én 8.00-17.00 óráig, illetve május 12-én 8.00-17.00 óráig lesz lehetőség. A beíratás helyszíne a Pitypang Óvoda (Tolna, Bartók B. u. 41.)

Elfogadták a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 2020. évi munkatervét és szolgáltatási tervét.

Módosították a Városi Sportcsarnokkal és a Lehel utcai tornacsarnokkal kapcsolatos, a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött bérleti szerződést. Ennek lényege, hogy ettől az évtől kezdve a két létesítmény – az iskolai igénybevételre vonatkozó, a tankerület által az önkormányzatnak fizetendő – bérleti díja az előző évi infláció mértékével emelkedik.

Összesen mintegy bruttó kilencvenmillió forint értékű szerződéseket köt a város saját cégével, a Thelena Kft-vel – döntöttek a képviselők.
A közterületi köztisztasági tevékenység ellátására (utcaseprés) bruttó 12,954 millió forint a szerződés értéke. llegális szemétlerakók megszüntetésére bruttó 2,54 millió forintot határoztak meg. Zöldterületek és parkok fenntartására bruttó 22,86 millió forint, míg utak kezelésére, útfenntartási munkák elvégzésére bruttó 50,8 millió forint értékben szerződnek.  
Ezen felül az egykori rekultivált tolnai hulladéklerakó monitoringozását és utógondozását évi bruttó 908 ezer forintért végzi a Thelena. Ugyancsak a Thelena Kft-vel szerződik a város a mözsi idősek klubja tetőfelújítására, 3 millió forint értékben.

Több döntést is hoztak a volt laktanyában zajló játszóház beruházással kapcsolatban. A város tavaly pályázatott a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz (JETA) a beruházás önerejének biztosítására, és nyert is 30 millió forintot. Erre az összegre azonban nem volt szükség, mert időközben az irányító hatóság többlettámogatásban részesítette a beruházást.
Mivel a projekt eredeti költségvetése nem tartalmaz forrást eszközbeszerzésre, felmerült, hogy a JETA-tól elnyert pályázati összeget eszközbeszerzésre használják fel. Ehhez viszont kezdeményezni kell mind a hatósággal, mind a JETA-val kötött támogatási szerződés módosítását, amit a mostani ülésen meg is tett a testület. Ezen kívül döntöttek arról is, hogy nyílt közbeszerzési eljárást indítanak a játszóház eszközbeszerzésére.

Kiválasztották a tolnai Bartók Béla utcában száz százalékos pályázati támogatással felépítendő új bölcsőde projektmenedzserét és tervezőjét. Előbbi esetben a legkedvezőbb ajánlatot Barina-Szivi Orsolya adata, bruttó 2,225 millió forint összegben. A tervezést a legolcsóbb ajánlattevő, a pécsi K.L.M.V. Csoport Kft. végezheti, bruttó 18,415 millió forintért.

Ugyancsak kiválasztották a Tolna 0208 hrsz-ú mezőgazdasági út felújításának kivitelezőjét. A munkát a legjobb, kereken 10 millió forintos ajánlatot adó bátaszéki KÉSZ Kft. kapja.

Megállapították a civil szervezetek támogatását célzó közművelődési pályázat keretösszegét. A támogatás továbbra is 2 millió forint, ám változás, hogy az óvodák alapítványai ezen a pályázaton nem vehetnek részt, ezeket az alapítványokat az óvodák költségvetésében támogatja a város. Így idén elvileg nagyobb összeg juthat a közművelődési keretre pályázó civileknek. A polgármester figyelmeztetett, hogy csak olyan szervezetek kaphatnak támogatást, amelyek szabályosan működnek és minden kötelezettségüket teljesítik.
A közművelődési pályázatra március végéig lehet benyújtani a támogatási kérelmeket, a pályázati felhívás lapunk 5. oldalán is olvasható.

Tíz fő, 12 hónapon át történő, napi 8 órás közfoglalkozatására (munkabér: bruttó 81.530 forint/hónap) nyújt be támogatási kérelmet a város a megyei kormányhivatalhoz – döntött a testület. A támogatás 70 százalékos, az önkormányzatnak mintegy 3,2 millió forinttal kell hozzájárulnia a költségekhez. A polgármester elmondta, hogy szeretnének további 5 főt foglalkoztatni, ám egyre nehezebb feltölteni a létszámot.

Elfogadták a jegyző beszámolóját az átruházott hatáskörben hozott döntések tapasztalatairól. Átruházott hatáskörben lakhatási kiadásokhoz nyújtott, létfenntartáshoz nyújtott, temetéshez nyújtott, gyógyszerkiadáshoz nyújtott, illetve gyermekek rászorultsága esetén nyújtott települési támogatásra érkezett kérelem.
Közösségi együttélés szabályainak megszegése miatt tavaly 23 eljárás indult, 3 az avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendelet szabályainak megszegése, 11 a köztisztaságról szóló rendelet szabályainak megszegése, 9 eljárás pedig a közterület-használatról szóló rendelet szabályainak megszegése miatt.
Az eljárások során 12 alkalommal került sor közigazgatási bírság kiszabására, összesen 400 ezer Ft összegben. 8 alkalommal részesült a szabályszegő figyelmeztetésben és 3 esetben került sor az eljárás megszüntetésére.
A bírságok befizetése részben történt meg.

Továbbra is eladó az egykori tolnai művelődési ház épülete. A város 2018 nyara óta nyolc alkalommal hirdette meg az ingatlant, mindannyiszor eredménytelenül. A testület most úgy döntött, hogy újabb pályázatot írnak ki. Az épület minimális eladási ára továbbra is 50 millió forint. A pályázatokat április 23-ig lehet benyújtani.

Módosították az önkormányzati tulajdonban levő lakások és helyiségek bérletéről szóló rendeletet. Erre azért volt szükség, mert az Alta Ripa Szabadidőparkban felépített büfé épület még nem szerepelt a nem lakás célú helyiségek listáján.
 
Újabb kérelem érkezett a szennyvízcsatorna rákötési díj megállapítása érdekében Tolnáról, az Árpád utcából. Mivel a csatlakozóvezeték kiépített, a hozzájárulás összege a rendeletben meghatározott minimumösszeg, azaz 120 ezer forint.

Pályázatot nyújt be a Tolna Városi Futball Club és Szabadidős Társaság a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, a Városi Sportcsarnok felújítására. A támogatás 100 százalékos, az önkormányzatnak csak a tulajdonosi hozzájárulást kell megadnia hozzá.
A Városi Sportcsarnok felújítására 2018-ban született egy előzetes felmérés, ez alapján mintegy 200 millió forintba kerülne a beruházás, amelyet nagyjából két év alatt lehetne megvalósítani, a TAO-támogatások rendelkezésre álló összegétől függően. A sportcsarnokban egyebek mellett szükség lenne a küzdőtér világítás korszerűsítésére, a küzdőtér parketta cseréjére, nyílászárók cseréjére, fűtéskorszerűsítésre, födémszigetelésre, a lelátó felújítására.

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására.

Önkormányzat
2020.02.04.

Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga

Önkormányzat
Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga
2020.02.10.

Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h

Önkormányzat
Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h
2020.02.10.

Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen

Önkormányzat
Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen
2020.02.11.

Tájékoztató tolna város településrendezési eszközeinek módosításáról

Önkormányzat
Tájékoztató tolna város településrendezési eszközeinek módosításáról
2020.02.21.

Testületi ülés
2020. február 27. 13.30h

Önkormányzat
Testületi ülés
2020. február 27. 13.30h
2020.03.02.

A legnagyobb tétel a bölcsőde építése

Önkormányzat
A legnagyobb tétel a bölcsőde építése
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár