Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen

2020.02.10.

Testületi ülés / Emelkednek a közétkeztetés díjai

Idei első ülését január 30-án tartotta a képviselő-testület. Egyebek között a közétkeztetési díjak emeléséről is döntöttek.

A 2018 júliusa óta betöltetlen I. számú gyermekorvosi körzet helyettesítését dr. Barna Györgyi gyermekorvos látja el. A doktornő az időközben megnövekedett költségei miatt kérte a megbízási díja emelését. A testület úgy döntött, hogy a megbízási díjat 10 százalékkal emeli.
A doktornő, aki a város vezető háziorvosa is egyben, a kínai koronavírus járvány, illetve az itthoni influenza járvány kapcsán jelezte: különleges járványügyi helyzet van, célszerű lenne, ha a nagyobb közösségi összejöveteleket, nevezetesen a farsangi bálokat nem, vagy későbbi időpontban rendeznék meg az óvodákban, iskolákban. Ezen kívül javasolta, hogy a közintézményekben automata kézfertőtlenítőket helyezzenek el. Herczig Lászlóné képviselő, a Woisinsky iskola igazgatója jelezte, hogy az iskolákban megoldott a folyamatos kézfertőtlenítés. A bálokkal kapcsolatban azt mondta, hogy ez ügyben egyeztetni fognak a szülőkkel.

Elfogadta a testület azt a megállapodást, amely az építésügyi igazgatási feladatok átadásáról szól. A vonatkozó törvény szerint ez év március 1-jétől a megyei kormányhivatalhoz kerülnek az építésügyi igazgatási feladatok. Az ehhez kapcsolódó eszközöket, illetve álláshelyeket az önkormányzatoknak át kell adniuk a kormányhivatalnak. Tolnán két ilyen jellegű státusz van jelenleg.  
Dr. Lehőcz Regina, a megyei kormányhivatal főigazgatója elmondta, hogy a jövőben az ilyen ügyeket a szekszárdi járási hivatalban intézheti majd a lakosság. Előfordulhat, hogy kezdetben, rövid távon lesznek kisebb fennakadások az építéshatósági ügyek intézésében.
Ezerné dr. Huber Éva jegyző jelezte: a gyakorlatban csak egy álláshely szűnik meg a tolnai városházán. A jövőben is maradnak olyan feladatai a tolnai építési osztálynak, amelyek hatósági ismereteket is igényelnek. Tanácsot, tájékoztatást ezután is tudnak majd adni a lakosságnak a tolnai önkormányzati hivatalban, csak határozathozatalra nem kerülhet sor helyben.

Módosítják a közétkeztetésre vonatkozó vállalkozási szerződést. A szolgáltatást biztosító Alimentál Kft. jelezte, hogy a 2015-ös szerződéskötés óta olyan jelentős változások történtek a gazdaságban, olyan jelentősen nőtt a szakági infláció, amelyek miatt a jelenlegi árakon a vállalkozás nem tudja biztosítani a közétkeztetés elvárt színvonalát. Ezért kérte a vállalkozói díj emelését.
A testület által elfogadott módosítás szerint az önkormányzat által fizetendő rezsiköltség nettó 552 forint/adagról 580 forintra nő. A szülők által fizetendő nyersanyagnorma ennél nagyobb mértékben emelkedik: az óvodások esetében 445 Ft/nap helyett 521 forintra, az iskolások esetén 330 Ft/nap helyett 384 forintra.
A képviselő-testület ennek megfelelően módosította a szociális rendeletben foglalt térítési díjakat.

Elfogadták a Tolnai Önkormányzati  Tűzoltóság szakmai és pénzügyi beszámolóját. A tűzoltóság illetékességi területén (Tolna, Fadd, Bogyiszló, Fácánkert) tavaly összesen 48-szor riasztották a lánglovagokat tényleges tűzhöz.  (2018-ban 42-szer.) Tolnán 22 esetben kellett közbeavatkozniuk.
Műszaki mentéshez tavaly 30 alkalommal kellett vonulniuk, 2018-ban ez a szám jóval nagyobb, 41 volt. Viharkárt 7 esetben kellett elhárítani, balesethez tizennégyszer vonultak.
A téves jelzések száma 46 volt.
Az önkormányzati tűzoltóság tavaly nyolc főállású és tizenhét helyettesítő tűzoltóval adott nonstop szolgálatot.
2019-ben a szervezet kiadásainak összege 48,8 millió forint volt, melynek zömét állami forrás fedezte. Tavaly az önkormányzat 15 milliós keretösszegű támogatást biztosított a tűzoltóság működésére, ám ebből csak mintegy kétmilliót kellett igénybe vennie a szervezetnek.
A tolnai önkormányzaton kívül a fácánkerti 70 ezer forinttal járult hozzá a költségekhez, míg a faddi és a bogyiszlói önkormányzat nem biztosított ehhez anyagi forrást
Az idei kiadások várhatóan 47,5 millió forintot tesznek ki. Az állami normatív támogatás mintegy 27,5 millió forint. A korábbi mintegy 5,5 milliós pénzmaradvány igénybevétele mellett további 15 millió forintra lesz szüksége a lánglovagoknak. A képviselők úgy döntöttek, hogy ezt a keretösszeget idén is biztosítja a város, bár idén is számítanak a tavalyi mértékű állami támogatásra. A keretből havonta csak a biztonságos működéshez szükséges összeg hívható le.
Appelshoffer Ágnes polgármester megköszönte a tolnai tűzoltók munkáját.

A Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület azt kérte a testülettől, hogy a város erre az évre 1,2 millió forinttal támogassa a szervezet munkáját. Ebből az összegből pedig 200 ezer forintot előlegként folyósítson az önkormányzat. A képviselők eleget tettek a kérésnek.

Együttműködési megállapodást köt az Alkotmány utca menti parkoló létesítésével kapcsolatban az önkormányzat és a CBA üzlet tulajdonosa.
Mint arról korábban beszámoltunk, a CBA-t üzemeltető vállalkozó azt kérte a várostól, hogy az Alkotmány utcai CBA túloldalán, önkormányzati területen parkolót létesíthessen. A decemberi testületi ülésen a testület hozzájárult a közforgalmú parkoló létesítéséhez.
A januári ülésen elfogadott együttműködési megállapodásban többek között szerepel, hogy a 35 személyautó elhelyezésére alkalmas parkoló megépítése, tisztántartása, karbantartása a vállalkozó feladata. (A kérdéses ingatlan a város tulajdonában marad.) A parkoló teljes területe térkő borítást kap. Emellett a vállalkozó feladata a csapadékvíz elevezetés megoldása is.
A város a jelenlegi, az Alkotmány utcai útpadkán történő várakozás megszüntetése érdekében Megállni tilos táblát fog kihelyezni.
A megállapodásban szerepel még a zöldfelületek védelme érdekében faültetési kötelezettség előírása, a köztisztaság megőrzése érdekében hulladékgyűjtő edények elhelyezése, valamint a gyalogos forgalom terelése érdekében korlát kihelyezése.

Elkészíttetik a Szent Imre u. 7. sz. alatti egykori iskolaépület értékbecslését – döntött a testület. Mint az ismert, a katolikus iskola megszűnése után a Wosinsky Mór Általános Iskola diákjai átköltöztek a templommal szemben levő emeletes iskola épületébe, a Szent Imre utcai ingatlan üresen maradt. Amely nemrég a Tolnai Kulturális Központ egyik telephelye lett.
A Pécsi Püspökség tervei között ugyanakkor szerepel, hogy egyházi óvodát hoz létre az önkormányzati tulajdonú Szent Imre utcai épületben. Az ingatlan esetleges jövőbeni értékesítéséhez első lépésként elvégeztetik az épület értékbecslését, amiről tájékoztatni fogják a Pécsi Püspökséget. Appelshoffer Ágnes polgármester ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre nincs szó arról, hogy eladnák az épületet.

Új helyiségbérleti szerződést köt a város az agrárkamarával, a falugazdászi ügyfélszolgálat biztosítása érdekében. A városháza földszintjén található 9 négyzetméteres irodát havi 10 ezer forint + áfa díjért bérli a kamara.

Egy új kérelem érkezett a Festetich utcából, szennyvízcsatorna közműfejlesztési díjának megállapításáról. Mivel az ingatlan csatlakoztatva van a gerincvezetékre, a közműfejlesztési díj összegét a jogszabályban előírt minimum összegben, 120 ezer forintban állapították meg.

Három önkormányzati ingatlan eladásáról döntött átruházott hatáskörben a gazdasági bizottság korábbi ülésén. Egy tolnai 1111 négyzetrméteres beépítetlen területet bruttó 4,6 millió forintért, egy tolnai 35 négyzetméteres beépítetlen területet bruttó 80 ezer forintért, egy tolnai belterületen fekvő „út” megnevezésű ingatlant bruttó 168 ezer forintért értékesített a bizottság.

Szerződést kíván kötni a város a Tolna 0208 hrsz-ú mezőgazdasági út fejlesztése című projekt kivitelezésére. A város tavaly nyáron nyújtotta be a pályázatot, és 10 millió forint támogatást nyert el erre a célra. (A fejlesztés önerőt nem igényel.)
A projekt célja a fenti mezőgazdasági út mechanikai stabilizációja és vadvédelem kialakítása. A kivitelezőt meghívásos eljárás során fogják kiválasztani.

Önkormányzat
2020.02.04.

Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga

Önkormányzat
Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga
2020.02.10.

Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h

Önkormányzat
Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h
2020.02.10.

Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen

Önkormányzat
Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen
2020.02.11.

Tájékoztató tolna város településrendezési eszközeinek módosításáról

Önkormányzat
Tájékoztató tolna város településrendezési eszközeinek módosításáról
2020.02.21.

Testületi ülés
2020. február 27. 13.30h

Önkormányzat
Testületi ülés
2020. február 27. 13.30h
2020.03.02.

A legnagyobb tétel a bölcsőde építése

Önkormányzat
A legnagyobb tétel a bölcsőde építése
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár