Pályázati felhívás házi gyermekorvosi munkakörre

2020.01.17.

Pályázati felhívás házi gyermekorvosi munkakörre

Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki Tolna I. sz. házi gyermekorvosi körzete orvosi feladatainak ellátására.


Munkakör és munkahely megnevezése:

 • Az I. sz. házi gyermekorvosi körzet (Tolna Város Önkormányzatának az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendeletében meghatározott településrész területe) címe: Tolna Deák F. u. 25.
 • A tevékenység vállalkozó háziorvosként látható el, vagy határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban (megállapodás szerint).


Az állás betöltésének feltételei:

 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési feltételek megléte,
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • Magyar Orvosi Kamara tagságáról, nyilvántartásáról igazolás,
 • Orvosok Országos Nyilvántartásába vételi igazolás,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány csatolása.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolat,
 • vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság alapító okiratának hiteles másolata,
 • a Járási Népegészségügyi Intézet illetékes szervének határozata, hogy a pályázó megfelel a működtetési jog engedélyezésére nézve a jogszabályban megállapított feltételeknek,
 • vállalkozói kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a pályázat megnyerése esetén 8 napon belül benyújtja a működési engedély iránti kérelmét a Járási Népegészségügyi Intézet illetékes szervéhez,
 • nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a pályázati anyag kezeléséhez szükséges személyi adatait megismerjék, nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a képviselő testület.


Egyéb információk:

 • A pályázatot Tolna Város Polgármesterének címezve a Tolnai Polgármesteri Hivatal címére (7130 Tolna, Hősök tere 1.) kérjük benyújtani.
 • Az az orvos, aki Tolna városában kíván letelepedni a pályázat elbírálása során előnyben részesül, számára szolgálati lakást biztosítunk.
 • A pályázat benyújtásának határideje az NKI honlapján történő megjelenéstől számított 60 nap.
 • Elbírálási határidő: a benyújtási határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés.
 • Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően.
 • A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések megkötése alapján.
 • A háziorvosi tevékenység a Képviselő-testület döntését követően az ÁNTSZ engedélyének beszerzése és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel történő szerződéskötés után azonnal gyakorolható.
 • Információ kérhető: dr. Barna Györgyi vezető-háziorvostól /Tel.:06/308520850 vagy Ezerné dr. Huber Éva Tolna Város Jegyzőjétől /Tel.: 74/540-800/ 
Önkormányzat
2019.12.10.

Döntések a novemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a novemberi testületi ülésen
2020.01.11.

Önkormányzat | Döntések a decemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Önkormányzat | Döntések a decemberi testületi ülésen
2020.01.17.

Pályázati felhívás házi gyermekorvosi munkakörre

Önkormányzat
Pályázati felhívás házi gyermekorvosi munkakörre
2020.02.04.

Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga

Önkormányzat
Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga
2020.02.10.

Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h

Önkormányzat
Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h
2020.02.10.

Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen

Önkormányzat
Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár