Pályázati felhívás házi gyermekorvosi munkakörre

2020.01.17.

Pályázati felhívás házi gyermekorvosi munkakörre

Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki Tolna I. sz. házi gyermekorvosi körzete orvosi feladatainak ellátására.


Munkakör és munkahely megnevezése:

 • Az I. sz. házi gyermekorvosi körzet (Tolna Város Önkormányzatának az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendeletében meghatározott településrész területe) címe: Tolna Deák F. u. 25.
 • A tevékenység vállalkozó háziorvosként látható el, vagy határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban (megállapodás szerint).


Az állás betöltésének feltételei:

 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési feltételek megléte,
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • Magyar Orvosi Kamara tagságáról, nyilvántartásáról igazolás,
 • Orvosok Országos Nyilvántartásába vételi igazolás,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány csatolása.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolat,
 • vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság alapító okiratának hiteles másolata,
 • a Járási Népegészségügyi Intézet illetékes szervének határozata, hogy a pályázó megfelel a működtetési jog engedélyezésére nézve a jogszabályban megállapított feltételeknek,
 • vállalkozói kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a pályázat megnyerése esetén 8 napon belül benyújtja a működési engedély iránti kérelmét a Járási Népegészségügyi Intézet illetékes szervéhez,
 • nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a pályázati anyag kezeléséhez szükséges személyi adatait megismerjék, nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a képviselő testület.


Egyéb információk:

 • A pályázatot Tolna Város Polgármesterének címezve a Tolnai Polgármesteri Hivatal címére (7130 Tolna, Hősök tere 1.) kérjük benyújtani.
 • Az az orvos, aki Tolna városában kíván letelepedni a pályázat elbírálása során előnyben részesül, számára szolgálati lakást biztosítunk.
 • A pályázat benyújtásának határideje az NKI honlapján történő megjelenéstől számított 60 nap.
 • Elbírálási határidő: a benyújtási határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés.
 • Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően.
 • A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések megkötése alapján.
 • A háziorvosi tevékenység a Képviselő-testület döntését követően az ÁNTSZ engedélyének beszerzése és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel történő szerződéskötés után azonnal gyakorolható.
 • Információ kérhető: dr. Barna Györgyi vezető-háziorvostól /Tel.:06/308520850 vagy Ezerné dr. Huber Éva Tolna Város Jegyzőjétől /Tel.: 74/540-800/ 
Önkormányzat
2019.02.27.

Tolna BM eljárás megindítása

Önkormányzat
Tolna BM eljárás megindítása
2019.03.04.

Időközi egyéni önkormányzati választás

Önkormányzat
Időközi egyéni önkormányzati választás
2019.03.14.

Döntések a februári testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a februári testületi üléseken
2019.03.22.

Testületi ülés 2019.
március 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
március 28. 15.00 óra
2019.04.10.

Döntések a márciusi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a márciusi testületi ülésen
2019.04.12.

Rendkívüli testületi ülés
2019. április 16. (kedd) 8.00

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2019. április 16. (kedd) 8.00
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár