Önkormányzati rendelet közterületen történő maszkviselés szabályairól

2020.11.11.

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelete
a közterületen történő maszkviselés szabályairól

Tolna Város Polgármestere a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 27.§-ban kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) kormányrendelet alapján, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében Tolna Város belterületén a 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles közterületen, illetve nyilvános helyen orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

(2) Nem kötelező a maszkhasználat:

  1. a) sporttevékenység során,
  2. b) parkokban, zöldterületen.

 2.§

(1) Ezen rendelet 2020. november 11. napján 12 óra 00 perckor lép hatályba és rendelkezéseit a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet hatályáig lehet alkalmazni.

(2) A rendelet szabályainak betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi.

(3) A rendelet kihirdetéséről – az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján – a jegyző gondoskodik.

Tolna, 2020. november 11.

 

Záradék:

Jelen rendelet 2020. november 11. napján 11 óra 55 perckor kihirdetésre került.

 

Önkormányzat
2020.01.17.

Pályázati felhívás házi gyermekorvosi munkakörre

Önkormányzat
Pályázati felhívás házi gyermekorvosi munkakörre
2020.02.04.

Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga

Önkormányzat
Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga
2020.02.10.

Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h

Önkormányzat
Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h
2020.02.10.

Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen

Önkormányzat
Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen
2020.02.11.

Tájékoztató tolna város településrendezési eszközeinek módosításáról

Önkormányzat
Tájékoztató tolna város településrendezési eszközeinek módosításáról
2020.02.21.

Testületi ülés
2020. február 27. 13.30h

Önkormányzat
Testületi ülés
2020. február 27. 13.30h
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár