Önkormányzat | Döntések a decemberi testületi ülésen

2020.01.11.

Testületi ülés / Indul a bölcsőde projekt

A tavalyi év utolsó testületi ülését december 12-én tartotta a képviselő-testület. A városatyák és -anyák többek között az új bölcsőde építésével kapcsolatban is hoztak döntéseket.

Tudomásul vette a testület a Szekszárdi Tankerületi Központ – a fenntartásában működő tolnai intézmények 2018-19-es tanévéről szóló – beszámolóját. Appelshoffer Ágnes megköszönte a tankerületnek, valamint a Wosinsky Mór Általános Iskolának is a kiváló együttműködést.

Újabb egy évre, 2020. december 31-ig szerződést köt a város a tolnai családi bölcsődék üzemeltetőivel. Az önkormányzat egy bölcsődés gyermek után napi 1000, igazolt távollét esetén 500 forint támogatás biztosít. Ezt csak azok a szülők kapják, akik nem veszik igénybe a Magyar Államkincstár hasonló pályázati támogatását.
A városban két civil szervezet, a Törpi Tanya Alapítvány és a Csodavár Egyesület működtet családi bölcsődéket, előbbi 7, utóbbi összesen 19 férőhellyel, maximális kihasználtsággal.

Újabb pályázatot ír ki az önkormányzat az I. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására, miután a korábbi pályázatra nem volt jelentkező.
A praxis 2018 júliusa óta betöltetlen, azóta dr. Barna Györgyi, a 2. számú körzet gyermekorvosa helyettesít.

Továbbra is biztosítja a város a dietetikusi és fizioterápiás szolgáltatásokat. A feladatot eddig is ellátó szakemberekkel újabb egy éves szerződést köt az önkormányzat, a korábbinál valamivel magasabb díjért, a dietetikus esetében bruttó 80 havi ezer, a fizioterápiás szolgáltatás esetében havi 105 ezer forint díjért.
Fenti szolgáltatásokat az önkormányzat önként vállalt feladatként finanszírozza, az állam ehhez anyagilag nem biztosít támogatást.

Módosították a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár (TOKKK) alapító okiratát, a szervezeti és működési szabályzatát, illetve a közművelődési rendeletet. Ezekre azért van szükség, mert az egykori Szent Imre utcai iskolaépület immár a TOKKK telephelye lett, közművelődési célú intézményként működik. Valamint azért, mert megtörtént a Martinek emlékház civil házzá való alakítása.

Az Alkotmány utcai CBA környékén történő parkolással kapcsolatban is döntöttek a képviselők. A jelenlegi CBA melletti új épületre az építési hatóság előírt számú parkoló létesítésének feltételével adta meg az építési engedélyt. Mint az ülésen elhangzott, erre két megoldás létezik: az Alkotmány utca túloldalán, a Balassi és a Toldi utca közötti közterületen kialakított parkolókkal, vagy a CBA saját telkén. Ez utóbbi esetben le kellene bontani a korábban megépült pékség épületét.
A tulajdonos azt kérte az önkormányzattól, hogy parkolás céljára biztosítsa az önkormányzat tulajdonában levő Balassi és Toldi utcák közötti területet.
A téma hosszas tárgyalása során a legtöbb szó a leendő parkoló és a szervizút burkolatáról, a csapadékvíz lehetséges elvezetéséről és a gyalogosforgalom szabályozásáról esett. Elhangzott az is, hogy az Alkotmány utcai CBA és a gyógyszertár környéke a város egyik legforgalmasabb és legbalesetveszélyesebb szakasza, illetve, hogy a vállalkozót köszönet illeti a jelenlegi áldatlan parkolási állapot felszámolásáért. (Az utca túloldalán levő parkoló kialakítása esetén a mostaninál feltétlenül rendezettebbé válik a parkolás, ám a balesetveszély – mivel a vásárlóknak mindenképpen át kell kelniük az úton – nem szűnik meg. – a szerk.)
Az ülésen elhangzottak alapján nem derült ki egyértelműen, hogy az érintett lakóházak tulajdonosai miként viszonyulnak a parkoló létrehozásához.
A képviselő-testület egyöntetűen támogatta a vállalkozó kérelmét az út túloldalán levő parkoló létesítésére. A tulajdonosi nyilatkozatot és az együttműködési megállapodást a következő testületi ülésen tárgyalják meg.

Újabb egy évre köt szerződést a város a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt.-vel, havi bruttó 635 ezer forintért. A korábbi évi 5%-os díjemelkedéshez képest a mostani drágulás 20 százalékos.

Emléktáblát készíttet a város Mözsi-Szabó István festőművész emlékére. A táblát a művész tolnai, Deák Ferenc utcai házának utcafrontján fogják elhelyezni.

2020-ban is a szekszárdi Kerényi Kft. jelenteti meg a Tolnai Hírlapot, havi bruttó 458.470 forint vállalkozási díjért – döntött a testület.
 
Tíz százalékkal emelkednek a Tolnai Hírlap hirdetési díjai, 2020. februártól. A hirdetési tarifák 2015-ben emelkedtek utoljára.

Új bérleti szerződéseket köt a város a mözsi Vasút utca érintett lakóival, az ingatlanjaik és a vasút közötti, egyenként nagyjából 450 négyzetméteres önkormányzati területek bérbeadásáról – döntött a testület. Összesen hét ingatlant érint a határozat, a béréleti díj ingatlanonként évi 12 ezer forint.  

Sikeres volt az önkormányzat pályázata a városi bölcsőde megépítésére. A város több mint 457 millió forintos támogatást nyert el egy új, két csoportos bölcsőde kialakítására, amely a jelenlegi Bartók utcai játszótér mellett kap majd helyet.
A projekt megvalósításának első lépéseként a testület döntött arról, hogy meghívásos eljárásban fogják kiválasztani a tervezőt, csakúgy, mint a projektmenedzsert.

Döntés született a Komját Aladár utca elnevezésével kapcsolatban is. Mint azt megírtuk, a Magyar Patrióták Közössége kezdeményezte a Komját Aladár utca nevének módosítását, mivel szerintük Komját Aladár neve önkényuralmi politikai rendszerre utal.
A város ez ügyben megkérte a Magyar Tudományos Akadémia álláspontját, mely szerint Komját Aladár „Tanácsköztársaság alatti tevékenysége, valamint a kommunista hőskultuszban elfoglalt helye révén munkássága és emlékezete kapcsolható a kommunista önkényuralmi rendszerhez, de abban vezető szerepet nem játszott.”
Az utcanév módosítás az utcában több mint 25 ingatlant, 1 gazdasági társaságot és 3 egyéni vállalkozót érintene. A lakcímváltozás miatt új okmányokat kellene igényelniük. Ezen kívül értesíteni kellene a járási hivatalt, a járási földhivatalt, a Szekszárdi Rendőrkapitányságot, a postát, a katasztrófavédelmet, a mentőket és a közműszolgáltatókat is. A vállalkozások társasági szerződését, alapító okiratát is módosítani kellene.
A testület úgy döntött, hogy nem nevezi át az utcát.
 
Elfogadták a közbeszerzési szabályzatot, részben a közös önkormányzati hivatal megalakulása miatt. A beszerzési eljárások egyszerűsítése érdekében a 2 millió forint alatti beszerzéseknél nem kell beszerzési eljárást lefolytatni, abban a polgármester saját hatáskörben döntést hozhatna. A korábbi szabályozásnál 1 millió forint volt ez az összeghatár.
 
Döntöttek a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról. A testület legutóbb 2015 februárjában határozott ebben a kérdésben. 2015 márciusától a képviselők tiszteletdíja havi bruttó 60.500 forint, az akkori minimálbér 57,6%-a volt.
A testület mostani döntése alapján a képviselői alapdíj januártól bruttó havi 80 ezer forint, ami a jelenlegi minimálbér 49,7%-a.

A Paks II. beruházáshoz kapcsolódóan várhatóan sor kerül a térség infrastruktúrájának fejlesztésére, ezen belül a víziközművekére is. Ennek kapcsán a faddi önkormányzat azt tervezi, hogy – a tolnai önkormányzattal együttműködve – támogatási igényt nyújt be a Fadd-Dombori-Tolna víziközmű- és csatornarendszer fejlesztését célzó tervek elkészíttetésére. A képviselő-testület jóváhagyta az erről szóló együttműködési megállapodást.  

Önkormányzat
2020.01.17.

Pályázati felhívás házi gyermekorvosi munkakörre

Önkormányzat
Pályázati felhívás házi gyermekorvosi munkakörre
2020.02.04.

Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga

Önkormányzat
Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga
2020.02.10.

Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h

Önkormányzat
Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h
2020.02.10.

Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen

Önkormányzat
Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen
2020.02.11.

Tájékoztató tolna város településrendezési eszközeinek módosításáról

Önkormányzat
Tájékoztató tolna város településrendezési eszközeinek módosításáról
2020.02.21.

Testületi ülés
2020. február 27. 13.30h

Önkormányzat
Testületi ülés
2020. február 27. 13.30h
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár