Önkormányzat | Döntések a decemberi testületi ülésen

2020.01.11.

Testületi ülés / Indul a bölcsőde projekt

A tavalyi év utolsó testületi ülését december 12-én tartotta a képviselő-testület. A városatyák és -anyák többek között az új bölcsőde építésével kapcsolatban is hoztak döntéseket.

Tudomásul vette a testület a Szekszárdi Tankerületi Központ – a fenntartásában működő tolnai intézmények 2018-19-es tanévéről szóló – beszámolóját. Appelshoffer Ágnes megköszönte a tankerületnek, valamint a Wosinsky Mór Általános Iskolának is a kiváló együttműködést.

Újabb egy évre, 2020. december 31-ig szerződést köt a város a tolnai családi bölcsődék üzemeltetőivel. Az önkormányzat egy bölcsődés gyermek után napi 1000, igazolt távollét esetén 500 forint támogatás biztosít. Ezt csak azok a szülők kapják, akik nem veszik igénybe a Magyar Államkincstár hasonló pályázati támogatását.
A városban két civil szervezet, a Törpi Tanya Alapítvány és a Csodavár Egyesület működtet családi bölcsődéket, előbbi 7, utóbbi összesen 19 férőhellyel, maximális kihasználtsággal.

Újabb pályázatot ír ki az önkormányzat az I. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására, miután a korábbi pályázatra nem volt jelentkező.
A praxis 2018 júliusa óta betöltetlen, azóta dr. Barna Györgyi, a 2. számú körzet gyermekorvosa helyettesít.

Továbbra is biztosítja a város a dietetikusi és fizioterápiás szolgáltatásokat. A feladatot eddig is ellátó szakemberekkel újabb egy éves szerződést köt az önkormányzat, a korábbinál valamivel magasabb díjért, a dietetikus esetében bruttó 80 havi ezer, a fizioterápiás szolgáltatás esetében havi 105 ezer forint díjért.
Fenti szolgáltatásokat az önkormányzat önként vállalt feladatként finanszírozza, az állam ehhez anyagilag nem biztosít támogatást.

Módosították a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár (TOKKK) alapító okiratát, a szervezeti és működési szabályzatát, illetve a közművelődési rendeletet. Ezekre azért van szükség, mert az egykori Szent Imre utcai iskolaépület immár a TOKKK telephelye lett, közművelődési célú intézményként működik. Valamint azért, mert megtörtént a Martinek emlékház civil házzá való alakítása.

Az Alkotmány utcai CBA környékén történő parkolással kapcsolatban is döntöttek a képviselők. A jelenlegi CBA melletti új épületre az építési hatóság előírt számú parkoló létesítésének feltételével adta meg az építési engedélyt. Mint az ülésen elhangzott, erre két megoldás létezik: az Alkotmány utca túloldalán, a Balassi és a Toldi utca közötti közterületen kialakított parkolókkal, vagy a CBA saját telkén. Ez utóbbi esetben le kellene bontani a korábban megépült pékség épületét.
A tulajdonos azt kérte az önkormányzattól, hogy parkolás céljára biztosítsa az önkormányzat tulajdonában levő Balassi és Toldi utcák közötti területet.
A téma hosszas tárgyalása során a legtöbb szó a leendő parkoló és a szervizút burkolatáról, a csapadékvíz lehetséges elvezetéséről és a gyalogosforgalom szabályozásáról esett. Elhangzott az is, hogy az Alkotmány utcai CBA és a gyógyszertár környéke a város egyik legforgalmasabb és legbalesetveszélyesebb szakasza, illetve, hogy a vállalkozót köszönet illeti a jelenlegi áldatlan parkolási állapot felszámolásáért. (Az utca túloldalán levő parkoló kialakítása esetén a mostaninál feltétlenül rendezettebbé válik a parkolás, ám a balesetveszély – mivel a vásárlóknak mindenképpen át kell kelniük az úton – nem szűnik meg. – a szerk.)
Az ülésen elhangzottak alapján nem derült ki egyértelműen, hogy az érintett lakóházak tulajdonosai miként viszonyulnak a parkoló létrehozásához.
A képviselő-testület egyöntetűen támogatta a vállalkozó kérelmét az út túloldalán levő parkoló létesítésére. A tulajdonosi nyilatkozatot és az együttműködési megállapodást a következő testületi ülésen tárgyalják meg.

Újabb egy évre köt szerződést a város a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt.-vel, havi bruttó 635 ezer forintért. A korábbi évi 5%-os díjemelkedéshez képest a mostani drágulás 20 százalékos.

Emléktáblát készíttet a város Mözsi-Szabó István festőművész emlékére. A táblát a művész tolnai, Deák Ferenc utcai házának utcafrontján fogják elhelyezni.

2020-ban is a szekszárdi Kerényi Kft. jelenteti meg a Tolnai Hírlapot, havi bruttó 458.470 forint vállalkozási díjért – döntött a testület.
 
Tíz százalékkal emelkednek a Tolnai Hírlap hirdetési díjai, 2020. februártól. A hirdetési tarifák 2015-ben emelkedtek utoljára.

Új bérleti szerződéseket köt a város a mözsi Vasút utca érintett lakóival, az ingatlanjaik és a vasút közötti, egyenként nagyjából 450 négyzetméteres önkormányzati területek bérbeadásáról – döntött a testület. Összesen hét ingatlant érint a határozat, a béréleti díj ingatlanonként évi 12 ezer forint.  

Sikeres volt az önkormányzat pályázata a városi bölcsőde megépítésére. A város több mint 457 millió forintos támogatást nyert el egy új, két csoportos bölcsőde kialakítására, amely a jelenlegi Bartók utcai játszótér mellett kap majd helyet.
A projekt megvalósításának első lépéseként a testület döntött arról, hogy meghívásos eljárásban fogják kiválasztani a tervezőt, csakúgy, mint a projektmenedzsert.

Döntés született a Komját Aladár utca elnevezésével kapcsolatban is. Mint azt megírtuk, a Magyar Patrióták Közössége kezdeményezte a Komját Aladár utca nevének módosítását, mivel szerintük Komját Aladár neve önkényuralmi politikai rendszerre utal.
A város ez ügyben megkérte a Magyar Tudományos Akadémia álláspontját, mely szerint Komját Aladár „Tanácsköztársaság alatti tevékenysége, valamint a kommunista hőskultuszban elfoglalt helye révén munkássága és emlékezete kapcsolható a kommunista önkényuralmi rendszerhez, de abban vezető szerepet nem játszott.”
Az utcanév módosítás az utcában több mint 25 ingatlant, 1 gazdasági társaságot és 3 egyéni vállalkozót érintene. A lakcímváltozás miatt új okmányokat kellene igényelniük. Ezen kívül értesíteni kellene a járási hivatalt, a járási földhivatalt, a Szekszárdi Rendőrkapitányságot, a postát, a katasztrófavédelmet, a mentőket és a közműszolgáltatókat is. A vállalkozások társasági szerződését, alapító okiratát is módosítani kellene.
A testület úgy döntött, hogy nem nevezi át az utcát.
 
Elfogadták a közbeszerzési szabályzatot, részben a közös önkormányzati hivatal megalakulása miatt. A beszerzési eljárások egyszerűsítése érdekében a 2 millió forint alatti beszerzéseknél nem kell beszerzési eljárást lefolytatni, abban a polgármester saját hatáskörben döntést hozhatna. A korábbi szabályozásnál 1 millió forint volt ez az összeghatár.
 
Döntöttek a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról. A testület legutóbb 2015 februárjában határozott ebben a kérdésben. 2015 márciusától a képviselők tiszteletdíja havi bruttó 60.500 forint, az akkori minimálbér 57,6%-a volt.
A testület mostani döntése alapján a képviselői alapdíj januártól bruttó havi 80 ezer forint, ami a jelenlegi minimálbér 49,7%-a.

A Paks II. beruházáshoz kapcsolódóan várhatóan sor kerül a térség infrastruktúrájának fejlesztésére, ezen belül a víziközművekére is. Ennek kapcsán a faddi önkormányzat azt tervezi, hogy – a tolnai önkormányzattal együttműködve – támogatási igényt nyújt be a Fadd-Dombori-Tolna víziközmű- és csatornarendszer fejlesztését célzó tervek elkészíttetésére. A képviselő-testület jóváhagyta az erről szóló együttműködési megállapodást.  

Önkormányzat
2019.06.12.

Döntések a májusi testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a májusi testületi üléseken
2019.06.20.

Testületi ülés 2019.
június 27. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
június 27. 15.00 óra
2019.07.12.

Döntések a júniusi testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a júniusi testületi üléseken
2019.07.26.

Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra
2019.08.09.

Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen
2019.09.10.

Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár