Testületi döntések
2016 áprilisi ülés

2016.05.09.

Újabb pályázatok benyújtásáról döntöttek

Számos szervezet beszámolóját fogadta el a képviselő-testület az április 28-i ülésen. Emellett több támogatási kérelemről és új, TOP-pályázatok benyújtásáról is döntöttek.

Négy évre elosztva, összesen mintegy 30 millió forintos támogatást kért a Tolna VFC az önkormányzattól. A futballklub egy nagyszabású, komplex beruházási csomagot kíván benyújtani az MLSZ-hez. A tervek szerint felújítanák a jelenlegi öltözőt (50 millió forint), illetve létrehoznának egy nagyméretű műfüves pályát (132 millió forint) és egy strandfoci pályát (15 millió forint). Mindezt részben a TAO támogatási rendszer segítségével valósítanák meg, ami a költségek 70 százalékát biztosítaná. A fennmaradó 30 százaléknyi költség felét a klub teremtené elő, míg a saját erő másik felét a várostól kérte az egyesület.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a négy éven át 7,4 millió forintos támogatás helyett ezen összeg nem egészen felével, évente 3,5 millió forinttal támogatják a Városi Sporttelep öltözőjének felújítását 2017-től 2020-ig. Amennyiben ebből az összegből jut egyéb fejlesztési célra is, a támogatást arra is felhasználhatja a klub.

A Tolna-Mözsi Lovas Egyesület azt kérte a testülettől, hogy az önkormányzat idén is támogassa anyagilag a május 19-22. közötti országos mözsi fogathajtó versenyt, amelyet az egyesület szervez. A testület 400 ezer forint támogatást szavazott meg a lovas program megrendezéséhez.

Másodszorra elfogadták Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. Mint azt megírtuk, a márciusi ülésen e napirendi pont tárgyalásánál nem volt jelen a nemzetiségi önkormányzat képviselője, ezért a testület akkor nem fogadta el a beszámolót. Az áprilisi testületi ülésen sem volt jelen nemzetiségi képviselő, az azt megelőző bizottsági ülésen azonban igen.

Hasonló okokból tárgyalta újra a testület a roma nemzetiségi önkormányzat támogatási kérelmeit is. A rászoruló gyermekek és nyugdíjasok számára szervezendő kirándulásra 200 ezer forintot kért a roma önkormányzat, míg a hagyományőrző roma napra 400 ezer forintot. A testület úgy döntött, hogy a kirándulást 100 ezer forinttal, a roma nap megrendezését 200 ezer forinttal támogatja.

A város munkaerő-piaci helyzetéről készült beszámolót tudomásul vették. Árvai Attila foglalkoztatási osztályvezető elmondta, hogy március 23-a óta új helyen működik a tolnai munkaerő-piaci pont. A jelenlegi 5 fős létszámot szakmailag semmiképpen nem lenne szerencsés csökkenteni. A szakember szerint soha nem látott munkaerő-igényt tapasztalnak a foglalkoztatók részéről. Ugyanakkor véleménye szerint hamarosan már közfoglalkoztatásra is nehéz lesz embert találni, mert nagyon sokan nem alkalmasak a munkavégzésre.

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szekszárdi kirendeltsége is készített egy beszámolót, amit ugyancsak elfogadott a testület, hozzászólás nélkül.

A Tolnai Intézményműködtető Központ (TIK) elmúlt évi munkájáról szóló összefoglalót szintén elfogadták a képviselők. A polgármester és Sterczné Asztalos Zsuzsanna is jelezte, hogy elégedettek a TIK vezetője, Bauer József munkájával.

Véleményezték a Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői posztjára érkezett pályázatokat. (Az eddigi igazgató, Hága Lászlóné nyugdíjba vonul.) Két aspiráns küldött be érvényes anyagot, Herczig Lászlóné, az iskola jelenlegi igazgatóhelyettese, illetve Herczigné Hirling Adrienn, a megyei kormányhivatal oktatási főosztályának munkatársa. A polgármester hangsúlyozta, hogy szakmai kérdésről van szó, a szakma, azaz a pedagógusok állásfoglalásának kell a döntőnek lennie. Jelezte, hogy a pedagógusok 53-29 arányban Herczig Lászlónét támogatták.

Herczig Lászlóné az ülésen elmondta, hogy a kritikákra mindig oda fog figyelni. A felmerülő elvárásokat – a jogszabályok keretein belül – igyekszik teljesíteni.

Pirgi József alpolgármester közölte: mindkét pályázót nagyra tartja, és szerinte az lenne a legjobb az iskolának, ha mindkettőjüket be lehetne vonni a vezetésbe, emiatt Herczigné Hirling Adriennre szavaz.

A voksolásnál a testület részéről Herczig Lászlóné pályázatára 2 tartózkodás mellett 8 igen voks érkezett, Herczigné Hirling Adriennére 1 tartózkodás mellett 9 igen.

Az iskola új igazgatóját a miniszter fogja kinevezni. 

Egyetért a testület a Sztárai Mihály Gimnázium fenntartói jogának a katolikus egyház számára történő átadásával – döntött a testület, 2 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett. Ürmös M. Attila kérdésére válaszolva a polgármester elmondta: a gimnázium működtetését eddig a város biztosította, évi közel 40 millió forintból. A működtetés átadásával a gimnázium épülete a város tulajdonában marad, de a működtetés költsége nem terheli az önkormányzat büdzséjét. Sőt, a lovarda – tornateremként történő – használatáért minden bizonnyal bérleti díjat fognak kérni az egyháztól.

A rekultivált egykori szeméttelep utógondozásáról köt szerződést a város Thelena Kft-vel, évi bruttó mintegy 900 ezer forintért – döntött a testület. 

Trianoni emléktáblát kíván állíttatni az önkormányzat. A táblát a Hősök terén, az I. világháborús emlékművön helyezik el. Az 50x40 centiméteres emléktábla elkészítésére Imre Péter és Farkas Pál szobrászoktól, illetve egy dunaújvárosi cégtől kértek ajánlatot. A testület úgy döntött, hogy legfeljebb 200 ezer forintot fordít az emléktábla elkészíttetésére. A mementót június 4-én, az összetartozás napján, 17 órától avatják fel. A téma kapcsán rövid politikai jellegű vita alakult ki Herczig Zoltán és Ürmös M. Attila között. 

Döntöttek a város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról, amit jogszabály ír elő.

Három, értékesíteni kívánt önkormányzati telekrészre vonatkozó értékbecslést rendel meg az önkormányzat a Budai és Társa Kft-től. A képviselők márciusi ülésükön döntöttek a telekrészek értékesítéséről. Az értékbecslőtől kért árajánlat szerint a három telek értékbecslése összesen 140 ezer forintba kerül.

Újabb TOP-pályázatok benyújtásáról határoztak. Az egyik projekt az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztését szolgálja (Garay utcai rendelő-együttes felújítása). Határoztak a Zöld város kialakítása című (tolnai Duna-part rendezése), valamint a Barnamezős területek rehabilitációja című TOP-pályázat beadásáról is (volt laktanyai istállóépületből játszóház kialakítása).

A már korábban benyújtott kerékpárút építési TOP-pályázattal kapcsolatos konzorciumi megállapodásról is meghozták a szükséges döntéseket. A tolnai és a faddi önkormányzat, valamint a Magyar Közút alkotta konzorciumból utóbbi kilépett, ennek alapján megszüntették a régi megállapodást, és döntöttek egy újról, amiben csak Tolna és Fadd szerepel.

Ugyanezen pályázat kapcsán döntöttek közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról. Ennek érdekében felkérték a gazdasági bizottságot, hogy a meghívásos eljárást folytassa le.

Módosították az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a Thelena Kft.- átszervezése, illetve egyéb, időközben történt változások miatt.

Egy újabb kérelem érkezett a Szedresi utcából szennyvízcsatorna építés közműfejlesztési hozzájárulásának megállapításával kapcsolatban. Mivel a gerincvezetékre történő csatlakozás még nincs kiépítve, ennek költségét, bruttó 312.490 forintot kell a kérelmezőnek megfizetnie.

Önkormányzat
2017.05.10.

Testületi döntések
az április 27-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
az április 27-ei ülésen
2017.05.18.

Testületi ülés 2017.
május 25. 17.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
május 25. 17.00 óra
2017.06.12.

Testületi döntések
a május 25-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a május 25-ei ülésen
2017.06.22.

Testületi ülés 2017.
június 29. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
június 29. 15.00 óra
2017.06.30.

Tájékoztató TOP-os nyertes pályázatokról

Önkormányzat
Tájékoztató TOP-os nyertes pályázatokról
2017.07.13.

Testületi döntések
a június 29-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a június 29-ei ülésen
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár