Ingatlan értékesítése nyilvános liciteljárásos pályázat útján

2016.07.10.

HIRDETMÉNY - INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

1.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 171/2016. (VI.30.) önkormányzati határozata szerint eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2013. (VII.18.) önkormányzati rendelete 15.§ (1) és (4) bekezdése alapján a tulajdonát képező tolnai 797/12-ös helyrajzi számú ingatlana 5358 m2-nyi telekrészének értékesítésére az alábbi pályázatot írja ki:

2.) Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános liciteljárásos pályázat útján értékesítésre hirdeti meg tolnai 797/12-es helyrajzi számú ingatlana 5358 m2-nyi telekrészét az alábbi feltételekkel:

a) az ingatlan tolnai 797/12 hrsz alatt felvett, összesen 28432 m2 alapterületű „kivett sportpálya" megjelölésű ingatlan 5358 m2 területrésze.

b) az ingatlan per-, teher- és igénymentes

c) a legalacsonyabb elidegenítési ár 21.967.800.-Ft, (azaz huszonegymillió kilencszázhatvanhétezer nyolcszáz Forint), az árverési előleg összege 1.000.000,-Ft, (azaz egymillió Forint), mely összeget a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12071001-00153542-00100003 számú számlaszámra kell utalni 2016. augusztus 15. (hétfő) 16,00 óráig

d) Az árverési előleg a licit nyertese számára beszámításra kerül a vételár kiegyenlítésekor, a többi Ajánlattevő részére - az általuk megadott számlaszámra - a licitet követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

e) A pályázat nyertese az lesz, aki a legmagasabb, egyösszegű vételár megfizetésére tesz ajánlatot.

f) A pályázat nyertesével az adásvételi szerződés aláírására a versenyeztetést követő Képviselő-testületi döntés után 5 napon belül kerül sor.

g) Az adásvételi eljárás költségén túl a nyertes ajánlattevőnek meg kell térítenie az ingatlanbecslés költségét és a telekalakítással járó összes költséget is.

h) a pályázati tárgyalás helye: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Tolnai Polgármesteri Hivatal 11. sz. iroda; ideje: 2016. augusztus 17. (szerda) 14,00 óra

i) A tárgyaláson az ajánlattevők és meghatalmazásukban eljárók vehetnek részt

j) A tárgyaláson negatív licitet tenni nem lehet, az árat 500.000.- Ft-os licitekkel lehet emelni.

k) a pályázat nyertese a legmagasabb összegű ajánlatot tevő pályázó lehet, akinek személyét Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülésén határozza meg.

l) Az ingatlan értékesítéssel kapcsolatban információt nyújtó személy elérhetőségei: Mireider László osztályvezető- Tolnai Polgármesteri Hivatal Építési és Városfenntartási Osztály, Hősök tere 1- 11-es iroda vagy 06-74-540-800 vagy epites@tolna.hu. Az értékesítésre kínált ingatlanról készített értékbecslési dokumentáció és a vonatkozó Helyi Építési Szabályzat letölthető Tolna Város honlapjáról a www.tolna.hu címről érhető el.

Tolna, 2016. július 08.

Appelshoffer Ágnes
polgármester

Közélet
2016.11.23.

Különdíj: Nem csak a kályha melegít

Közélet
Különdíj: Nem csak a kályha melegít
2016.11.28.

Hetven éve kezdődött a svábok kitelepítése

Közélet
Hetven éve kezdődött a svábok kitelepítése
2016.12.14.

A járási hivatal dolgozói gyűjtöttek

Közélet
A járási hivatal dolgozói gyűjtöttek
2016.12.15.

Újra van állandó orvosa a mözsi körzetnek

Közélet
Újra van állandó orvosa a mözsi körzetnek
2016.12.15.

Aki a rácsok mögé viszi a karácsonyt

Közélet
Aki a rácsok mögé viszi a karácsonyt
2016.12.18.

Lajstromba veszik a stégeket a Tolnai-holtágon

Közélet
Lajstromba veszik a stégeket a Tolnai-holtágon
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár