Döntések a májusi testületi üléseken

2019.06.12.

Testületi ülés / Megállapodás a horgászok „tanyájáról” 

Megállapodás született az önkormányzat és a Tolnai Horgász Egyesület között egy Duna-parti mobil épület létesítéséről. Többek között ez a téma is szerepelt a képviselő-testület május 30-i ülésén.

Elfogadták az ERÖV Víziközmű Zrt. 2018. éves beszámolóját és a 2019. évi üzleti tervét. Artim Andrásné, a cég vezérigazgatója elmondta, hogy az elmúlt évben jelentős beruházást hajtottak végre a tolnai szennyvíztelepen, műanyagra cseréltek egy fém műtárgyat, amit a kivitelező annak idején tervezési hiba miatt épített be a létesítménybe.
Jelezte, hogy a várhatóan pályázati támogatásban részesülő Kossuth Lajos utcai vezetékcsere kivitelezőjének kiválasztási procedúráját célszerű lenne mielőbb elkezdeni. Jelezte azt is, hogy a városban 8,5 millió forint értékben szennyvízátemelő szivattyúk cseréjére is sor kerül majd.
A vezérigazgató arról is beszélt, hogy csökkentek a kintlevőségeik, miután a hátralékok behajtására egy külön csoportot hoztak létre. Azt is elmondta, hogy díjemelésre továbbra sincs lehetőség, mégis sikerült – minimális – nyereséggel zárniuk az évet.

A Tolnai Intézményműködtető Központ (TIK) is elkészítette múlt évi tevékenységéről szóló beszámolóját, amit a polgármester nagyon alaposnak ítélt. Továbbra is számítanak a TIK munkájára – mondta a városvezető.

Nem indít újabb óvodai csoportot az önkormányzat a 2019–2020-as nevelési évben, marad a 17 csoport – döntött a testület. A Wosinsky Mór Óvoda beszámolójában szerepelt, hogy egyre nagyobb a gyereklétszám, az óvodai csoportlétszámok pedig nagyon magasak, ezért megfontolandó lehet egy újabb csoport indítása. Ezt a Gesztenyéskert óvodában – a jelenlegi civil ház elköltöztetése után – kialakítandó új csoportszoba létrehozásával lehetne megoldani.
A polgármester jelezte: amíg nem dől el, hogy a katolikus egyház indít-e Tolnán óvodát, addig a városnak nem célszerű új csoport indításáról döntenie.
Appelshoffer Ágnes a napirend tárgyalása után virággal köszönte meg Sterczné Asztalos Zsuzsanna, az óvoda nyugdíjba vonult vezetőjének munkáját.

Kétszázezer forinttal 1,2 millió forintra emelte a testület az idei értékvédelmi keretösszeget. A helyi védettség alatt álló épületek felújításának támogatására korábban egymillió forintot szavazott meg a képviselő-testület. A keretösszeg emelése révén lehetővé vált, hogy ne 2, hanem 3 épület felújítását támogathassa a város.

Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata azt kérte a testülettől, hogy 200 ezer forinttal támogassa a nemzetiségi önkormányzat által, rászoruló gyerekeknek szervezett kirándulás, illetve 300 ezerrel a roma nap költségeit. A testület előbbi célra 100 ezer, utóbbira pedig 150 ezer forint támogatást szavazott meg.

Összesen egymillió forintot szavaztak meg a képviselők az 5. osztályos diákok balatonszepezdi táborozásának támogatására. Idén a Wosinsky iskolából 46, a Széchenyiből 23 diák vesz részt a programon, összesen 7 pedagógus kíséretével.

Megállapodás született a Tolnai Horgász Egyesület Duna-parti „horgásztanyájának” (kezelőépületének) ügyében. Az egyesület korábban azt kérte a várostól, hogy a Duna-part város alatti szakaszán egy eszköztárolót és egy közösségi stéget létesíthessen. Előbbi cél kapcsán korábban az egykori Popeye csárda hasznosítása is szóba került.
A megállapodás szerint a Tolnai Horgász Egyesület ez év szeptember végéig saját költségén elbontja a Popey épületét. Havi nettó tízezer forintért bérbe vesznek a várostól egy 350 négyzetméteres területet a Popeye telke alatt, ahol egy ideiglenes kezelőépületet létesítenek. Ha az egyesületnek megszűnik a halgazdálkodási joga a holtágon, ezt a mobil épületet el kell bontania, a területet pedig vissza kell adnia a városnak.

Módosították a Tolnai Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi támogatásáról szóló határozatot. A változtatás lényege, hogy a város által erre az évre megszavazott 13 millió forintos támogatást csak keretösszegként, úgymond „szükség esetén” biztosítják a tűzoltóságnak.

A Thelena Kft-vel szerződik a város a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásával megvalósítandó idei fejlesztések (városközponti járdafelújítás, Aprajafalva óvoda felújítása) elvégzésére – döntött a testület.

Együttműködési megállapodást köt a város a Protheus Zrt-vel és a paksi önkormányzattal. A cél a Paks és a környező települések gazdasági versenyképességének növelése, a természeti értékek fenntarthatósága. Az együttműködés tárgya egy közlekedési- és energia-infrastruktúrafejlesztési projekt megvalósítása.

A Tolna-Fadd kerékpárút megépítéséhez szükséges területek megvásárlásáról és területek értékesítéséről is döntés született. Erre azért van szükség, mert az engedélyezési tervek készítése során kiderült, hogy a korábban tervezett nyomvonal szélessége nem elég a kerékpárút megépítéséhez, így szükség van szomszédos magánterületek megvásárlására. Ezzel párhuzamosan viszont olyan, a város céljaira nem használható önkormányzati területek értékékesítésére is lehetőség kínálkozott, amely a területszerzések költségeinek finanszírozását is biztosíthatja.
Összesen nem egészen 2000 négyzetméternyi területet kell megvásárolni, és mintegy 2300 négyzetméternyi terület értékesítése jöhet szóba.

Újabb pályázatot hirdetett meg a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA). A kiírás szerint lehetőség van támogatást kérni folyamatban levő uniós pályázatokkal összefüggésben is. A testület úgy döntött, hogy két pályázatot nyújt be. Az egyik a volt laktanyában kialakítandó játszóház és szabadidőpark megvalósításával kapcsolatos. Mint ismeretes, a beruházás közbeszerzési eljárásának nyertes ajánlattevője is mintegy 75 millió forinttal drágább ajánlatott tett az elnyert támogatás összegénél. A szükséges önerő részbeni biztosítása érdekében a város 30 millió forint támogatási kérelmet nyújt be a JETA-hoz.
A másik pályázat a Duna-part fejlesztését célzó projekthez kapcsolódik. A forráshiány miatt meg nem valósult beruházási elemek pótlására benyújtott újabb pályázathoz szükség van kivitelei tervek elkészítésére is. Erre a célra 4 millió forintra pályázik az önkormányzat a JETA-nál.

Módosították a Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány, valamint a Tolnai Tudásért Közalapítvány alapító okiratát. Évek óta probléma, hogy ezek a közalapítványok megfelelő forrás hiányában nem tudnak hatékonyan működni, és a kuratóriumi tagok nem kívánják tevékenységüket tovább folytatni. Új tagok sem kívánják vállalni a feladatot. A vonatkozó törvény szerint azonban az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt. A fenti két közalapítvány kuratóriumi tagjai lemondtak, ezért szükséges az alapító okiratok módosítása, és a cégbírósághoz történő benyújtása. A közalapítványok így hivatalosan nem szűnnek meg, de a tevékenységük igen.

Ötvenmillió forint összegű folyószámla-hitelkeret szerződést köt az önkormányzat a Raiffeisen bankkal. Az év végéig visszafizetendő hitelkeretre a város kiegyensúlyozott gazdálkodása érdekében, a pályázatok miatt felmerülő átmeneti forráshiány finanszírozására van szükség.

Utoljára módosították a város 2018. évi költségvetését, majd elfogadták a tavalyi évi zárszámadást. Az önkormányzat működési bevételei 96,22%-ra, a működési kiadásai 83,59%-ra, a felhalmozási bevételek 92,50%-ra, a felhalmozási kiadások 59,37%-ra teljesültek. Összességében a bevételek 94,49 %-ra, a kiadások pedig 72,22 %-ra teljesültek.

Két újabb kérelem érkezett szennyvízcsatorna közműfejlesztési díjának megállapítása érdekében, egy a Rákóczi utcából, egy a mözsi Szent István utcából. Mindkét esetben megtörtént már a gerincvezetékre történő csatlakozás, így 120-120 ezer forint csatlakozási díjat kell fizetniük a háztulajdonosoknak.

A Wosinsky Mór Óvoda is szeretne részt venni az ún. CLLD-pályázatban. A pályázat beadásához az önkormányzatnak, mint fenntartónak a hozzájáruló nyilatkozata szükséges, amit a képviselő-testület megadott.

Szűcsné dr. Zsiga Éva, a mözsi IV. számú háziorvosi körzet eddigi orvosa sikeres szakvizsgát tett, így megszűnt a korábbi munkaszerződése. A doktornő a későbbiekben is szeretné ellátni a mözsi háziorvosi feladatokat, vállalkozóként. Az ehhez szükséges ügyintézés idejére, átmenetileg dr. Erdősi József helyettesít a mözsi körzetben, ez év július 31-ig.
Szűcsné Dr. Zsiga Éva a vállalkozása beindítása mellett pályázni szeretne a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására. A pályázathoz csatolni kell az önkormányzat szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat legalább 6 évre feladat-ellátási szerződést kíván kötni vele. A testület megadta a hozzájárulást.

 

Önkormányzat
2019.06.12.

Döntések a májusi testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a májusi testületi üléseken
2019.06.20.

Testületi ülés 2019.
június 27. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
június 27. 15.00 óra
2019.07.12.

Döntések a júniusi testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a júniusi testületi üléseken
2019.07.26.

Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra
2019.08.09.

Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen
2019.09.10.

Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár