Döntések az áprilisi testületi ülésen

2018.05.13.

Testületi ülés / Aki akar dolgozni, talál munkát

Számos beszámoló szerepelt a képviselő-testület április 26-i ülésének napirendjén, így a munkaerő-piaci helyzetről szóló. A képviselők több fontos döntést hoztak a városban megvalósítandó fejlesztésekről is.

A város munkaerő-piaci helyzetéről készített beszámolót Árvai Attila, a Szekszárdi Járási Hivatal foglalkoztatási osztályvezetője. A dokumentumból többek között kiderül, hogy a Tolnai járásban is munkaerőhiány alakult ki. Álláskeresők ugyan vannak a nyilvántartásban, de zömmel nem felelnek meg a munkaadók elvárásainak. Akik pedig megfelelnének, azok sok esetben a több műszakos munkát nem tudják vállalni, vagy a felajánlott bér nem megfelelő számukra. Akik korábban otthon önellátásra rendezkedtek be, azok a több műszakos munkarendben az állataikat nem tudják megfelelően gondozni. Mindenesetre ma aki akar, és kompromisszum kész, az el tud helyezkedni, ha nem is mindenki az általa elképzelt munkakörben.
A hiányszakmák között van a CNC gépkezelő, a varrónő, az operátor (autóipari betanított munkás), szakács, cukrász, kőműves, festő, adminisztrátor, informatikus, tehergépkocsi vezető. A hivatal idén is indít képzéseket a hiányszakmákban. Tolnán egyébként a 2018. januári adatok szerint a regisztrált álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív lakosság számához képest 6,5% volt. Ugyanez a mutató 2017 februárjában 8,3, míg 2016 februárjában 9,3% volt.

Támogatta Szegfű Attila r. törzszászlós körzeti megbízotti kinevezését a testület.

A Tolnai Intézményműködtető Központ (TIK) 2017. évi munkájáról is készült beszámoló, ezt is egyhangúlag elfogadta a testület.

A Thelena Kft. elmúlt évi munkájáról szóló beszámolót és az önkormányzati tulajdonú társaság idei üzleti tervét is elfogadásra érdemesnek tartották. A cég a korábbi év jelentős vesztesége után 2017-ben 578 ezer forint adózott nyereséget ért el. A 2018-as üzleti tervben egymillió forint feletti várható eredmény szerepel.

A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóság 2017. évi munkájáról szóló beszámolót is elfogadta a képviselő-testület.
A polgármester jelezte a megjelent katasztrófavédelmi vezetők felé, hogy a város szinte erőn felül – idén már 15 millió forinttal – támogatja a tolnai önkormányzati tűzoltóságot, a szervezet a környező településektől érdemi hozzájárulást nem kap. Jelezte: nem tudja, hogy Tolna meddig képes ezt a forrást biztosítani. A tűzoltók viszont nagyobb anyagi megbecsülést kellene, hogy kapjanak. Úgy vélte, ezt az állami feladatot további állami forrás bevonásával lehet csak megfelelően ellátni a jövőben.

A tolnai központi orvosi ügyelet tavalyi tevékenységéről a feladatot ellátó Emergency Service Kft. készített beszámolót. Az ügyelet hétvégéken, ünnepnapokon, illetve hétköznapokon 16 órától másnap reggel 8-ig biztosítja sürgős esetekben az orvosi ellátást. Tavaly 4316 volt az ügyeleti ellátottak száma az érintett településeken (Tolna, Fadd, Dombori, Bogyiszló, Fácánkert.) A felnőttek esetében közel ötszáz fővel, a gyerekek esetében több, mint száz fővel nőtt a betegforgalom. A házhoz hívások száma is nőtt, ám zömmel ambuláns ellátások történtek. Az érintett önkormányzatok összességében (lakosságszám arányosan) 21,8 millió forintot fizettek az ügyeleti ellátásért.
Appelshoffer Ágnes és Baksainé Kenessei Éva az ügyelettel kapcsolatos jelzéseire válaszolva a kft. ügyvezetője elmondta: nehéz biztosítani a folyamatos ügyeletet, egyrészt az általános orvoshiány miatt, másrészt, mert a környező városok ügyeletein jóval magasabb az orvosok díjazása, mint Tolnán. Az ügyvezető azt kérte, hogy ha bárkinek panasza van, akkor azt a konkrétumok megjelölésével – pontosan mi történt, mikor és hol – jelezzék a betegek, mert csak így tudják kivizsgálni az esetet, és azt, hogy történt-e orvosi hiba, vagy sem. Megjegyezte ugyanakkor, hogy például a telefonos tanácsadás is az ügyeleti munka része, illetve, hogy a lázcsillapítás jellemzően nem igényel orvosi beavatkozást, sőt, az új orvosi protokoll szerint az esetek zömében nem szükséges a lázat csillapítani.

Összesen 576 ezer forinttal támogatja idén az önkormányzat a tolnai ötödikes diákok balatonszepezdi táborozását. Idén nyáron a Wosinsky iskolából 39 diák és öt kísérő, a Széchenyiből 25 gyerek és 3 kísérő vesz részt az ötnapos programon. A gyerekek befizetései fedezik a szállás, az étkezés és az utazás költségeit. A Wosinsky Mór Általános Iskola, illetve a két iskolai alapítvány a tábor idejére szervezett programok költségeihez kérte ezúttal a támogatást, ami a program valamennyi résztvevője számára fejenként 8-8 ezer forint.

Hamarosan nyugdíjba vonul dr. Németh Katalin, az I. sz. házi gyermekorvosi körzet orvosa. A doktornő a feladat ellátási szerződését ez év június 30-ával felmondta. Az orvos lemondott a praxisjogról az önkormányzat javára. A testület tudomásul vette a felmondást és döntött a gyermekorvosi körzet praxisának ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról.

Szerződést köt a város a Thelena Kft-vel a rekultivált hulladéklerakó (egykori szeméttelep) utógondozásáról. A feladatot egy évre bruttó kb. 1,1 millió forintért látja el a cég.

Szintén a Thelena Kft-vel szerződik az önkormányzat négy fejlesztés elvégzésére.
Két projekt, a mözsi Zöldkert óvoda épületének felújítása, illetve a tolnai városközponti járdafelújítás folytatása, a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásával, a Hősök terén álló I. világháborús szobor felújítása a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány támogatásával valósulhat meg. A negyedik fejlesztés a Bartók Béla utcai iskola konyha-ebédlőjének korszerűsítése, amelyet a város önerőből old meg.
Az óvoda épületének rekonstrukciója bruttó mintegy 15 millió forintba kerül, ezt teljes egészében fedezi a JETA támogatása. A járdaépítés költsége bruttó 85,7 millió, ebből a JETA támogatása 40 millió Ft, a többi önerő. A szobor restaurálása bruttó 1,1 millióba, az ebédlő-konyha korszerűsítése pedig bruttó mintegy 19 millió forintba kerül.

Kiválasztották a város egyik több száz milliós TOP-pályázati támogatásának segítségével megvalósítandó beruházás kivitelezőjét is. Ez a projekt négy tolnai iskolaépület – a Kossuth, a Szent Imre, a Bartók és az Eötvös utcai – energetikai korszerűsítését célozza.
A nyílt közbeszerzési eljárásra öt ajánlat érkezett. Ezek közül mind a négy épület esetében a tolnai Pellio&Ceva Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, összesen nettó 254,7 millió forintért. Ám ez az ajánlat is meghaladja a rendelkezésre álló pályázati összeget, így a mintegy 48 millió forintnyi különbséget is várhatóan az önkormányzatnak kell állnia.

Pályázatot nyújt be a város a Festetich utca 34-66. házszámok közötti útburkolati
szakaszának felújítására. Az igényelt támogatás bruttó 24,8 millió forint, a város által biztosítandó önerő 8,2 millió.

Döntöttek arról, hogy a TOP-pályázati forrásból felújítás-átalakítás alatt álló Tolnai Idősek Klubja új eszközökkel való ellátására meghívásos eljárást indítanak, amit a gazdasági bizottság folytat majd le. Az eszközbeszerzés értéke bruttó 6,35 millió forint.

Arról is döntés született, hogy a volt laktanyában, TOP-pályázati támogatással kialakítandó játszóház és szabadidőpark eszközbeszerzésére közbeszerzési eljárást írnak ki. Ennek becsült értéke 25 millió forint.

Határoztak továbbá arról, hogy a Martinek ház – a CLLD pályázat révén megvalósítani tervezett – civil házzá alakításának tervezőjét meghívásos eljárás során választják ki.

Önkormányzat
2018.05.24.

Testületi ülés 2018.
május 31. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
május 31. 15.00 óra
2018.06.11.

Döntések az májusi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az májusi testületi ülésen
2018.06.24.

Testületi ülés 2018.
június 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
június 28. 15.00 óra
2018.07.06.

Döntések a júniusi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a júniusi testületi ülésen
2018.07.16.

Testületi ülés 2018.
július 17. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
július 17. 15.00 óra
2018.07.19.

Értékesítésre felkínált ingatlanok Tolnán

Önkormányzat
Értékesítésre felkínált ingatlanok Tolnán
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár