Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra

2017.09.22.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1104-14/2017.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2017. szeptember 28. (csütörtök) 15.00 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.) I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról (191. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. Mözsi-Szabó István életművével kapcsolatos felajánlás (192. sz. előterjesztés) Az előterjesztés a Humán Bizottság ülését követően kerül kiosztásra
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

III. Döntés a 970/120-as helyrajzi számú telken tervezett sportpályák létesítéséről és finanszírozására irányuló megállapodásról (193. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IV. Döntés a Tolna Városi Futball Club kérelméről (194. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

V. Tájékoztató a Szekszárdi Tankerületi Központ fenntartásában működő tolnai intézmények 2016/2017. évi tanévéről (195. sz. előterjesztés)
Előadó: Gerzsei Péter, Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatója
Véleményezi: valamennyi bizottság

VI. Beszámoló Tolna Város Önkormányzata által létrehozott közalapítványok tevékenységéről (196. sz. előterjesztés)
Előadó: Pap Istvánné, a Tolnai Tudásért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke,
Ferenc Tibor, a Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke,
Palotás Györgyi, a TOLNAI HÁLÓ Közalapítvány Kuratóriumának elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság

VII. Döntés a mözsi 131/A helyrajzi szám alatt nyilvántartott, gyógyszertár megne-vezésű ingatlan vásárlásáról (197. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VIII. Javaslat Tolna Város Önkormányzata közalapítványai alapító okiratainak módosítására (198. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

IX. Javaslat Alapító Okiratok módosítására (199. sz. előterjesztés) Az előterjesztés a Magyar Államkincstárral való egyeztetést követően kerül kiosztásra
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

X. Döntés Tolna Város tulajdonában lévő ivóvíz és szennyvíz közműrendszerek 2018. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról (200. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XI. Döntés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00941 kódszámú, „Tolna Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” tárgyú pályázat megvalósításához szükséges eszközbeszerzést és szolgáltatást végző szervezet kiválasztása tárgyában beérkezett árajánlatok elbírálásáról (201. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XII. Döntés a TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00003 azonosító számú, „Fenntartható települési közlekedés fejlesztése, kerékpárút építés Tolna és Fadd településen” tárgyú projekt kerékpárforgalmi hálózati tervének és Megvalósíthatósági Tanulmányának elkészítéséhez szükséges tervező kiválasztása tárgyában beérkezett árajánlatok elbírálásáról (202. sz. előterjesztés) Az előterjesztés az árajánlatok beérkezését követően kerül kiosztása
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIII. Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert TOP-2.1.2-15 és a TOP-2.1.1.-15 kódszámú pályázatok megvalósításához szükséges kommunikációs szolgáltatást végző szervezet kiválasztásáról (203. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert TOP-2.1.2-15 és a TOP-2.1.1.-15 kódszámú pályázatok megvalósításához szükséges műszaki ellenőrzést végző szervezet kiválasztásáról (204. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XV. Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert TOP-2.1.2-15 és a TOP-2.1.1.-15 kódszámú pályázatok megvalósításához szükséges projektkoordinátor kiválasztásáról (205. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVI. Döntés Tolna Város Önkormányzata kitüntető díjainak adományozásáról szóló 11/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (206. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVII. Javaslat az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 19/2009. (V.29.) önkormányzati rendelet módosítására (207. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVIII. Döntés szennyvízcsatorna közműfejlesztés hozzájárulási díjának megállapításáról (208. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIX. A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (209. sz. előterjesztés)
Előadó: Guld Csaba, a bizottság elnöke
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XX. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (210. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XXI. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről (211. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XXII. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Tolna, 2017. szeptember 21.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2018.02.22.

Az idei, az építkezés költségvetése lesz

Önkormányzat
Az idei, az építkezés költségvetése lesz
2018.03.14.

Testületi döntések
a február 22-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a február 22-ei ülésen
2018.03.23.

Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra
2018.04.06.

Értékvédelmi pályázat kiírása - 2018

Önkormányzat
Értékvédelmi pályázat kiírása - 2018
2018.04.16.

Döntések a márciusi testületi- és rendkívüli ülésen

Önkormányzat
Döntések a márciusi testületi- és rendkívüli ülésen
2018.04.19.

Testületi ülés 2018.
április 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
április 26. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár