Testületi ülés 2016.
november 24. 15.00 óra

2016.11.17.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1105-14/2016.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2016. november 24. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról ( 223 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II . Döntés Tolna Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény
állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó
létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vag yon, jogok és
kötelezettségek átadás-átvételéről (224. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

III . Tájékoztató a Tolna Városi Értéktár Bizottság működésé ről (225 . sz.
előterjesztés)
Előadó: Reiter Antalné, a Tolna Városi Értéktár Bizottság elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság

IV . Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015 . évi működéséről (226 . sz.
előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

V . Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatal a háziorvosi körzetek
meghatározásáról szóló 25/2008. (VI.27.) önkormányzati rendeletével
kapcsolatos törvényességi felhívásának elfogadására (227 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

VI . Javaslat az orvosok feladat -ellátási szerződéseinek módosítására (228 . sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VII. Döntés a helyettesítő háziorvosi szolgálat ellátásáról szóló szerződés 1.
számú módosításáról (229 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VIII. Javaslat foglalkozás -egészségügyi szerződés megkötésére (230 . sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

IX. Döntés vérszállítási feladatok ellátása tárgyában megbízási szerződés
megkötéséről (231 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

X . Döntés Együttműködési Megállapodás elfogadásáról közbeszerzési eljárás
közösen történő lefolytatása érdekében (232 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI . Döntés a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított
Ellátási Társulás társulási megállapodásának módosításáról (233 . sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XII. Javaslat tisztítószerek beszerzésére (234 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIII. A város Településrendezési Eszközei 2016. évi 5 -ös számú módosításának
elfogadására (235. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. Döntés szennyvízcsatorna közműfejlesztések hozzájárulá si díjának
megállapításáról (236. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XV. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról ( 237 . sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XVI. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
intézkedésekről (238 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XVII . Bejelentések, interpellációk, kérdések

Tolna, 2016. november 17.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2017.08.09.

Testületi döntések
a július 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a július 26-ai ülésen
2017.09.22.

Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra
2017.10.11.

Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen
2017.10.19.

Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra
2017.11.07.

Testületi döntések
a október 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a október 26-ai ülésen
2017.11.24.

Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár