Testületi ülés 2016.
november 24. 15.00 óra

2016.11.17.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1105-14/2016.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2016. november 24. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról ( 223 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II . Döntés Tolna Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény
állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó
létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vag yon, jogok és
kötelezettségek átadás-átvételéről (224. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

III . Tájékoztató a Tolna Városi Értéktár Bizottság működésé ről (225 . sz.
előterjesztés)
Előadó: Reiter Antalné, a Tolna Városi Értéktár Bizottság elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság

IV . Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015 . évi működéséről (226 . sz.
előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

V . Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatal a háziorvosi körzetek
meghatározásáról szóló 25/2008. (VI.27.) önkormányzati rendeletével
kapcsolatos törvényességi felhívásának elfogadására (227 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

VI . Javaslat az orvosok feladat -ellátási szerződéseinek módosítására (228 . sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VII. Döntés a helyettesítő háziorvosi szolgálat ellátásáról szóló szerződés 1.
számú módosításáról (229 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VIII. Javaslat foglalkozás -egészségügyi szerződés megkötésére (230 . sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

IX. Döntés vérszállítási feladatok ellátása tárgyában megbízási szerződés
megkötéséről (231 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

X . Döntés Együttműködési Megállapodás elfogadásáról közbeszerzési eljárás
közösen történő lefolytatása érdekében (232 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI . Döntés a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított
Ellátási Társulás társulási megállapodásának módosításáról (233 . sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XII. Javaslat tisztítószerek beszerzésére (234 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIII. A város Településrendezési Eszközei 2016. évi 5 -ös számú módosításának
elfogadására (235. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. Döntés szennyvízcsatorna közműfejlesztések hozzájárulá si díjának
megállapításáról (236. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XV. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról ( 237 . sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XVI. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
intézkedésekről (238 . sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XVII . Bejelentések, interpellációk, kérdések

Tolna, 2016. november 17.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2017.10.19.

Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra
2017.11.07.

Testületi döntések
a október 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a október 26-ai ülésen
2017.11.24.

Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra
2017.12.07.

Testületi ülés 2017.
december 14. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
december 14. 15.00 óra
2017.12.13.

Testületi döntések
a november 30-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a november 30-ai ülésen
2018.01.11.

Testületi döntések
a december 14-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a december 14-ei ülésen
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár