Testületi ülés 2018.
január 25. 15.00 óra

2018.01.19.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/12-2/2018

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja:   2018. január 25. (csütörtök) 15.00 óra
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)  
I. em. Tárgyaló
 
Napirend:   
 
I.  Beszámoló  a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról,  az  átruházott
 hatáskörök gyakorlásáról (2. sz. előterjesztés)  
  Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester,
    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
 
II.  A Képviselő-testület 2017. évi végre nem hajtott határozatainak áttekintése (3.
sz. előterjesztés)  
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
III.  Döntés a Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület támogatási kérelméről (4.
sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
IV.  A Tolnai  Önkormányzati  Tűzoltóság  2017.  évi  szakmai  és  pénzügyi
beszámolója, valamint 2018. évi támogatási kérelme (5. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes elnök
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
V.   A  nemzetiségi  önkormányzatokkal  kötött  együttműködési  megállapodások
felülvizsgálata  (6. sz. előterjesztés)  Az együttműködési megállapodások
egyeztetést követően kerülnek kiosztásra
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
VI.  Beszámoló  a  Gazdasági  és  Településfejlesztési  Bizottság  2017.  évi
munkájáról (7. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Guld  Csaba,  a  Gazdasági  és  Településfejlesztési
Bizottság elnöke
  Véleményezi:   Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
VII.   Beszámoló a Humán Bizottság 2017. évi munkájáról (8. sz. előterjesztés)
Előadó:     Baksainé Kenessei Éva, a Humán Bizottság elnöke
Véleményezi:  Humán Bizottság
 
VIII.  Javaslat  a  Tolnai  Kulturális  Központ  és  Könyvtár  intézményvezetőjének
megbízására irányuló pályázat kiírására (9. sz. előterjesztés)
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
   
IX.  Döntés  az  Ergonom  Munkavédelmi  Szolgáltató  Kft.-vel  kötött  szerződés
felmondásáról, valamint munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatás ellátására
vonatkozó pályázat kiírásáról (10. sz. előterjesztés)
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
X.  Döntés  a  tisztítószerek  beszerzése  tárgyában  benyújtott  árajánlatok
elbírálásáról (11. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XI.  Döntés a Tolna Város Önkormányzata fenntartásában és működtetésében
lévő  intézmények  riasztórendszereinek  üzemeltetése  tárgyában  benyújtott
árajánlatok elbírálásáról (12. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XII.  Döntés  a  város  Szabályozási  Terv  módosításának  tervezési  munkái
megrendeléséről, a településtervezési szerződés megkötéséhez szükséges
tervező kiválasztásáról (13. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIII.  Döntés  a Jövőnk  Energiája  Térségfejlesztési  Alapítványhoz  benyújtandó
pályázatokról (14. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XIV.  Döntés  az  Emberi  Erőforrás  Fejlesztési  Operatív  Program  EFOP-1.5.2
kódszámú  pályázat  megvalósításához  szükséges  szakemberek
kiválasztásáról (15. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XV.  Döntés  a  Tolna  Megyei  Kormányhivatal  Tolna  Város  Önkormányzata
Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető  szabályairól  és
megsértésük  jogkövetkezményeiről  szóló  18/2016.  (XII.16.)  önkormányzati
rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásról (16. sz. előterjesztés)
Előadó:    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XVI.  Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló
2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása (17. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:   valamennyi bizottság
 
XVII.  Döntés  szennyvízcsatorna  közműfejlesztések  hozzájárulási  díjának
megállapításáról (18. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XVIII. A  Gazdasági  és  Településfejlesztési  Bizottság  beszámolója  az  átruházott
hatáskörben hozott határozatokról (19. sz. előterjesztés)
Előadó:   Guld  Csaba,  a  Gazdasági  és  Településfejlesztési
Bizottság elnöke
Véleményezi:   Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIX.  A  Humán  Bizottság  beszámolója  az  átruházott  hatáskörben  hozott
határozatokról (20. sz. előterjesztés)
  Előadó:    Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök  
  Véleményezi:  Humán Bizottság  
 
XX.  A polgármester  tájékoztatója  a  két  ülés  közötti  fontosabb  eseményekről,
intézkedésekről (21. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
 
XXI.  Bejelentések, interpellációk, kérdések
 
 
Tolna, 2018. január 18.
 
 Appelshoffer Ágnes sk.
  polgármester

A kiadmány hiteléül:  
 
Ezerné dr. Huber Éva
          jegyző

 

Önkormányzat
2018.06.24.

Testületi ülés 2018.
június 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
június 28. 15.00 óra
2018.07.06.

Döntések a júniusi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a júniusi testületi ülésen
2018.07.16.

Testületi ülés 2018.
július 17. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
július 17. 15.00 óra
2018.07.19.

Értékesítésre felkínált ingatlanok Tolnán

Önkormányzat
Értékesítésre felkínált ingatlanok Tolnán
2018.07.19.

A volt Művelődési Ház értékesítése

Önkormányzat
A volt Művelődési Ház értékesítése
2018.08.09.

Rendkívüli testületi ülések júliusban

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülések júliusban
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár