Testületi ülés 2018.
január 25. 15.00 óra

2018.01.19.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/12-2/2018

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja:   2018. január 25. (csütörtök) 15.00 óra
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)  
I. em. Tárgyaló
 
Napirend:   
 
I.  Beszámoló  a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról,  az  átruházott
 hatáskörök gyakorlásáról (2. sz. előterjesztés)  
  Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester,
    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
 
II.  A Képviselő-testület 2017. évi végre nem hajtott határozatainak áttekintése (3.
sz. előterjesztés)  
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
III.  Döntés a Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület támogatási kérelméről (4.
sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
IV.  A Tolnai  Önkormányzati  Tűzoltóság  2017.  évi  szakmai  és  pénzügyi
beszámolója, valamint 2018. évi támogatási kérelme (5. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes elnök
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
V.   A  nemzetiségi  önkormányzatokkal  kötött  együttműködési  megállapodások
felülvizsgálata  (6. sz. előterjesztés)  Az együttműködési megállapodások
egyeztetést követően kerülnek kiosztásra
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
VI.  Beszámoló  a  Gazdasági  és  Településfejlesztési  Bizottság  2017.  évi
munkájáról (7. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Guld  Csaba,  a  Gazdasági  és  Településfejlesztési
Bizottság elnöke
  Véleményezi:   Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
VII.   Beszámoló a Humán Bizottság 2017. évi munkájáról (8. sz. előterjesztés)
Előadó:     Baksainé Kenessei Éva, a Humán Bizottság elnöke
Véleményezi:  Humán Bizottság
 
VIII.  Javaslat  a  Tolnai  Kulturális  Központ  és  Könyvtár  intézményvezetőjének
megbízására irányuló pályázat kiírására (9. sz. előterjesztés)
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
   
IX.  Döntés  az  Ergonom  Munkavédelmi  Szolgáltató  Kft.-vel  kötött  szerződés
felmondásáról, valamint munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatás ellátására
vonatkozó pályázat kiírásáról (10. sz. előterjesztés)
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
X.  Döntés  a  tisztítószerek  beszerzése  tárgyában  benyújtott  árajánlatok
elbírálásáról (11. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XI.  Döntés a Tolna Város Önkormányzata fenntartásában és működtetésében
lévő  intézmények  riasztórendszereinek  üzemeltetése  tárgyában  benyújtott
árajánlatok elbírálásáról (12. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XII.  Döntés  a  város  Szabályozási  Terv  módosításának  tervezési  munkái
megrendeléséről, a településtervezési szerződés megkötéséhez szükséges
tervező kiválasztásáról (13. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIII.  Döntés  a Jövőnk  Energiája  Térségfejlesztési  Alapítványhoz  benyújtandó
pályázatokról (14. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XIV.  Döntés  az  Emberi  Erőforrás  Fejlesztési  Operatív  Program  EFOP-1.5.2
kódszámú  pályázat  megvalósításához  szükséges  szakemberek
kiválasztásáról (15. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XV.  Döntés  a  Tolna  Megyei  Kormányhivatal  Tolna  Város  Önkormányzata
Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető  szabályairól  és
megsértésük  jogkövetkezményeiről  szóló  18/2016.  (XII.16.)  önkormányzati
rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásról (16. sz. előterjesztés)
Előadó:    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XVI.  Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló
2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása (17. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:   valamennyi bizottság
 
XVII.  Döntés  szennyvízcsatorna  közműfejlesztések  hozzájárulási  díjának
megállapításáról (18. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XVIII. A  Gazdasági  és  Településfejlesztési  Bizottság  beszámolója  az  átruházott
hatáskörben hozott határozatokról (19. sz. előterjesztés)
Előadó:   Guld  Csaba,  a  Gazdasági  és  Településfejlesztési
Bizottság elnöke
Véleményezi:   Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIX.  A  Humán  Bizottság  beszámolója  az  átruházott  hatáskörben  hozott
határozatokról (20. sz. előterjesztés)
  Előadó:    Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök  
  Véleményezi:  Humán Bizottság  
 
XX.  A polgármester  tájékoztatója  a  két  ülés  közötti  fontosabb  eseményekről,
intézkedésekről (21. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
 
XXI.  Bejelentések, interpellációk, kérdések
 
 
Tolna, 2018. január 18.
 
 Appelshoffer Ágnes sk.
  polgármester

A kiadmány hiteléül:  
 
Ezerné dr. Huber Éva
          jegyző

 

Önkormányzat
2018.03.23.

Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra
2018.04.06.

Értékvédelmi pályázat kiírása - 2018

Önkormányzat
Értékvédelmi pályázat kiírása - 2018
2018.04.16.

Döntések a márciusi testületi- és rendkívüli ülésen

Önkormányzat
Döntések a márciusi testületi- és rendkívüli ülésen
2018.04.19.

Testületi ülés 2018.
április 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
április 26. 15.00 óra
2018.05.13.

Döntések az áprilisi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az áprilisi testületi ülésen
2018.05.14.

Rendkívüli testületi ülés
2018. május 17. 8.30 óra

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2018. május 17. 8.30 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár