Testületi ülés 2019.
február 28. 15.00 óra

2019.02.22.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/33-5/2019

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja:   2019. február 28. (csütörtök) 15.00 óra
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)  
I. em. Tárgyaló
 
Napirend:   
 
I.  Beszámoló  a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról,  az  átruházott
 hatáskörök gyakorlásáról (36. sz. előterjesztés)  
  Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester,
    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
 
II.  A polgármester és a jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
döntések tapasztalatairól (37. sz. előterjesztés)
Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester, Ezerné dr. Huber Éva
jegyző
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
III.  Beszámoló  a  nemzetközi  munkacsoport  2018.  évi  munkájáról  és  az
önkormányzat 2019. évi nemzetközi tervének elfogadása (38. sz. előterjesztés)  
  Előadó:   Appelshoffer Ágnes polgármester
       Heilmann Józsefné, a nemzetközi munkacsoport elnöke
   Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
IV.  A városi sportegyesületek 2018. évi beszámolója (39. sz. előterjesztés)
  Előadó:    sportegyesületek elnökei
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
V.  A városi sportegyesületek 2019. évi támogatása és sportfinanszírozása (40. sz.
előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
VI.  Döntés a Tolnai Honvédelmi Sport Egyesület kérelméről (41. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
VII.  Döntés közvilágítási lámpatest felszereléséről, a Thelena Város Szolgáltató Kft-vel való szerződéskötésről (42. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
VIII.  Javaslat közvilágítási hálózatot karbantartó szervezet kiválasztására irányuló
eljárás megindítására (43. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
IX.  Döntés a közművelődési pályázat keretösszegének megállapításáról, valamint
a pályázat kiírásáról (44. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
X.  Javaslat  kérelem  benyújtására  a  2019-2020.  évi közfoglalkoztatási  keret
igénybevételére (45. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XI.  Döntés a Wosinsky Mór Óvoda intézményvezetőjének megbízására irányuló
pályázat kiírásáról (46. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
 Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XII.  Javaslat a Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 126. sz. alatti ingatlan értékesítésére (47.
sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIII.  Döntés a Magyar Telekom Nyrt.-vel kötendő szerződésről (48. sz. előterjesztés)
  Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
 Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIV.  Döntés a Magyar Ergométer Szövetség kérelméről (49. sz. előterjesztés)
  Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
 Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XV.  Döntés  az  EFOP-1.5.2.  kódszámú pályázat  megvalósításához  szükséges
közösségszervező kiválasztása tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról
(50. sz. előterjesztés) Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
 Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XVI.  Döntés a TOP-7.1.1-16-2016-00041 azonosító számú „Összefogás Tolnáért”
tárgyú projekt közbeszerzési eljárásának eredményéről (51. sz. előterjesztés)
Az előterjesztés az ajánlatok beérkezését követően kerül kiküldésre
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
 Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XVII.  Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló
6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására (52. sz. előterjesztés)
Előadó:  Ezerné dr. Huber Éva jegyző
  Véleményezi:   valamennyi bizottság
 
XVIII. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről
és  elidegenítésükre  vonatkozó  szabályokról  szóló  17/2006.  (IX.15.)
önkormányzati rendelet módosítására (53. sz. előterjesztés)
Előadó:  Ezerné dr. Huber Éva jegyző
  Véleményezi:   valamennyi bizottság
 
XIX.  Döntés  szennyvízcsatorna  közműfejlesztések  hozzájárulási  díjának
  megállapításáról (54. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XX.  A  Gazdasági  és  Településfejlesztési  Bizottság  beszámolója  az  átruházott
hatáskörben hozott határozatokról (55. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Guld Csaba, a bizottság elnöke
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XXI.  A  Humán  Bizottság  beszámolója  az  átruházott  hatáskörben  hozott
határozatokról (56. sz. előterjesztés)
  Előadó:    Baksainé Kenessei Éva, a bizottsági elnöke  
  Véleményezi:  Humán Bizottság  
 
XXII.  A polgármester  tájékoztatója  a  két  ülés  közötti  fontosabb  eseményekről,
intézkedésekről (57. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
 
XXIII. Bejelentések, interpellációk, kérdések
 
Tolna, 2019. február 21.

Appelshoffer Ágnes sk.
  polgármester

A kiadmány hiteléül:  
Ezerné dr. Huber Éva
          jegyző

 

Önkormányzat
2019.04.10.

Döntések a márciusi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a márciusi testületi ülésen
2019.04.12.

Rendkívüli testületi ülés
2019. április 16. (kedd) 8.00

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2019. április 16. (kedd) 8.00
2019.04.17.

Testületi ülés 2019.
április 25. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
április 25. 15.00 óra
2019.05.07.

Döntések az áprilisi testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések az áprilisi testületi üléseken
2019.05.24.

Testületi ülés 2019.
május 30. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
május 30. 15.00 óra
2019.06.12.

Döntések a májusi testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a májusi testületi üléseken
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár