Óvodai beíratás

2020.06.15.

ÓVODAI BEÍRATÁS

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó, hagyományos formában történő óvodai beiratkozásokat nem tette lehetővé, a kötelező felvételt biztosító óvodák 2020. április 21-ig hivatalból felvették a körzetükbe tartozó azon gyermekeket, akikkel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvodába nyertek felvételt.

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a járványügyi intézkedések enyhítésének következtében a Wosinsky Mór Óvoda 2020. július 6-10-ig mindennap 8.00-17.00 óráig óvodai beiratkozást tart telephelyein, az alábbi időpontokban:

2020. július 6. Gesztenyéskert Óvoda /Tolna, Festetich u.131./
2020. július 7. Zöldkert Óvoda /Tolna, Mözs Szent I. u.38./
2020. július 8. Aprajafalva Óvoda /Tolna, Alkotmány u.76./
2020. július 9. Selyem Óvoda /Tolna, Selyemgyár u. 5./
2020. július 10. Pitypang Óvoda /Tolna, Bartók B. u. 41./

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a 2017. szeptember 1 - 2018. augusztus 31. között született gyermekeknek 2021. év szeptemberétől kötelező az óvodába járás. Kérjük, hogy a beiratkozáson csak azok a szülők jelenjenek meg személyesen, akiknek gyermeke a 2020/2021-es tanévben szeretné megkezdeni az óvodát.

A beiratkozásra várjuk azokat a szülőket is, akik már határozatot kaptak az óvodai felvételről, mert a kötelező nyilatkozatokat ki kell tölteniük, valamint az óvodakezdésről további információkat szolgáltat az intézmény.

 

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek TAJ-kártyája
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • orvosi igazolás ( a gyermek egészséges, óvodába beíratható)
  • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 

A jogorvoslati eljárás szabályai:

A felvételi kérelmet elutasító óvodavezetői határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül a szülő fellebbezést nyújthat be a Tolnai Önkormányzati Közös Hivatal Jegyzőjéhez, aki másodfokon hoz döntést. A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé. Az óvodavezetői döntés jogerős, amennyiben a fenti határidőn belül nem nyújtottak be fellebbezést, vagy fellebbezési jogukról lemondtak.

 

Tolna, 2020. június 15.

 

Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2019.12.10.

Döntések a novemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a novemberi testületi ülésen
2020.01.11.

Önkormányzat | Döntések a decemberi testületi ülésen

Önkormányzat
Önkormányzat | Döntések a decemberi testületi ülésen
2020.01.17.

Pályázati felhívás házi gyermekorvosi munkakörre

Önkormányzat
Pályázati felhívás házi gyermekorvosi munkakörre
2020.02.04.

Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga

Önkormányzat
Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga
2020.02.10.

Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h

Önkormányzat
Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h
2020.02.10.

Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen

Önkormányzat
Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár