Testületi ülés 2018.
április 26. 15.00 óra

2018.04.19.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/12-7/2018

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2018. április 26. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)

I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról (95. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. Tájékoztató Tolna város munkaerő-piaci helyzetéről (96. sz. előterjesztés)
Előadó: Árvai Attila, Szekszárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályvezető
Véleményezi: valamennyi bizottság

III. Beszámoló Tolna város közbiztonsági helyzetéről (97. sz. előterjesztés)
Előadó: dr. Pilisi Gábor r. ezredes, a Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetője
Csorba Szilárd c. r. alezredes, a Tolnai Rendőrőrs parancsnoka
dr. Szilák Mihály, a Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság

IV. Döntés Szegfű Attila r. törzsőrmester körzeti megbízotti kinevezéséről (98. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

V. Beszámoló a Tolnai Intézményműködtető Központ 2017. évi munkájáról (99. sz. előterjesztés)
Előadó: Bauer József, a Tolnai Intézményműködtető Központ intézményvezetője
Véleményezi: valamennyi bizottság

VI. A THELENA Városi Szolgáltató Kft. 2017. évi beszámolója és 2018. évi üzleti terve (100. sz. előterjesztés)
Előadó: Klein Antal, a THELENA Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetője
Véleményezi: valamennyi bizottság

VII. Beszámoló a Tolnai Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóság 2017. évi munkájáról (101. sz. előterjesztés)
Előadó: Kiefaber Gábor tű alezredes, kirendeltségvezető
Véleményezi: valamennyi bizottság

VIII. Szakmai és pénzügyi beszámoló a Tolna Központi ügyelet 2017. évi munkájáról (102. sz. előterjesztés)
Előadó: Rédei József ügyvezető
Véleményezi: valamennyi bizottság

IX. Döntés a balatonszepezdi gyermektáboroztatásról (103. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

X. Javaslat a közművelődési pályázatok elbírálására (104. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XI. Döntés a mözsi 131/A helyrajzi szám alatt nyilvántartott, gyógyszertár megnevezésű ingatlan tárgyában kötött földhasználati megállapodás módosításáról (105. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XII. Pályázat kiírása a I. sz. házi gyermekorvosi körzet praxisának betöltésére (106. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIII. Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft.-vel rekultivált hulladéklerakó utógondozása tárgyában kötendő szerződésről (107. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft.-vel a JETA-100-2017, JETA 100-102-2017, az I. világháborús szobor felújítása és a Tolna, Bartók Béla utcai iskola konyha-ebédlő korszerűsítése építési munkálatok elvégzése tárgyában kötendő szerződésekről (108. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XV. Döntés a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00005 azonosító számú „Épületenergetikai korszerűsítés Tolna Város Önkormányzata egyes épületein” tárgyú projekt közbeszerzési eljárásának eredményéről (109. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVI. Döntés a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (110. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

XVII. A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előadó: Guld Csaba, bizottsági elnök
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVIII. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (111. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XIX. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről (112. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

Tolna, 2018. április 19.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2017.08.09.

Testületi döntések
a július 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a július 26-ai ülésen
2017.09.22.

Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra
2017.10.11.

Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen
2017.10.19.

Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra
2017.11.07.

Testületi döntések
a október 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a október 26-ai ülésen
2017.11.24.

Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár