Testületi ülés 2018.
április 26. 15.00 óra

2018.04.19.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/12-7/2018

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2018. április 26. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)

I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról (95. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. Tájékoztató Tolna város munkaerő-piaci helyzetéről (96. sz. előterjesztés)
Előadó: Árvai Attila, Szekszárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályvezető
Véleményezi: valamennyi bizottság

III. Beszámoló Tolna város közbiztonsági helyzetéről (97. sz. előterjesztés)
Előadó: dr. Pilisi Gábor r. ezredes, a Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetője
Csorba Szilárd c. r. alezredes, a Tolnai Rendőrőrs parancsnoka
dr. Szilák Mihály, a Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság

IV. Döntés Szegfű Attila r. törzsőrmester körzeti megbízotti kinevezéséről (98. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

V. Beszámoló a Tolnai Intézményműködtető Központ 2017. évi munkájáról (99. sz. előterjesztés)
Előadó: Bauer József, a Tolnai Intézményműködtető Központ intézményvezetője
Véleményezi: valamennyi bizottság

VI. A THELENA Városi Szolgáltató Kft. 2017. évi beszámolója és 2018. évi üzleti terve (100. sz. előterjesztés)
Előadó: Klein Antal, a THELENA Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetője
Véleményezi: valamennyi bizottság

VII. Beszámoló a Tolnai Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóság 2017. évi munkájáról (101. sz. előterjesztés)
Előadó: Kiefaber Gábor tű alezredes, kirendeltségvezető
Véleményezi: valamennyi bizottság

VIII. Szakmai és pénzügyi beszámoló a Tolna Központi ügyelet 2017. évi munkájáról (102. sz. előterjesztés)
Előadó: Rédei József ügyvezető
Véleményezi: valamennyi bizottság

IX. Döntés a balatonszepezdi gyermektáboroztatásról (103. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

X. Javaslat a közművelődési pályázatok elbírálására (104. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XI. Döntés a mözsi 131/A helyrajzi szám alatt nyilvántartott, gyógyszertár megnevezésű ingatlan tárgyában kötött földhasználati megállapodás módosításáról (105. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XII. Pályázat kiírása a I. sz. házi gyermekorvosi körzet praxisának betöltésére (106. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIII. Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft.-vel rekultivált hulladéklerakó utógondozása tárgyában kötendő szerződésről (107. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft.-vel a JETA-100-2017, JETA 100-102-2017, az I. világháborús szobor felújítása és a Tolna, Bartók Béla utcai iskola konyha-ebédlő korszerűsítése építési munkálatok elvégzése tárgyában kötendő szerződésekről (108. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XV. Döntés a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00005 azonosító számú „Épületenergetikai korszerűsítés Tolna Város Önkormányzata egyes épületein” tárgyú projekt közbeszerzési eljárásának eredményéről (109. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVI. Döntés a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (110. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

XVII. A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előadó: Guld Csaba, bizottsági elnök
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XVIII. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (111. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XIX. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről (112. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

Tolna, 2018. április 19.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2017.11.24.

Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra
2017.12.07.

Testületi ülés 2017.
december 14. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
december 14. 15.00 óra
2017.12.13.

Testületi döntések
a november 30-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a november 30-ai ülésen
2018.01.11.

Testületi döntések
a december 14-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a december 14-ei ülésen
2018.01.19.

Testületi ülés 2018.
január 25. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
január 25. 15.00 óra
2018.01.30.

Pályázatok programokra, felújításokra

Önkormányzat
Pályázatok programokra, felújításokra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár