Testületi ülés 2019.
május 30. 15.00 óra

2019.05.24.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/33-11/2019

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja:   2019. május 30. (csütörtök) 15.00 óra
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)  
I. em. Tárgyaló
 
Napirend:
   
I.  Beszámoló  a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról,  az  átruházott
 hatáskörök gyakorlásáról (117. sz. előterjesztés)  
  Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester,
    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
 
II.  Javaslat a Re-víz Duna menti Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadására (118.
sz. előterjesztés)
Előadó:      dr.  Fenyőházi  Elemér,  a  Re-víz  Duna  menti  Kft.
ügyvezetője
  Véleményezi:   valamennyi bizottság
 
III.  Javaslat az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2018. évi beszámolójának és 2019. évi
üzleti tervének elfogadására (119. sz. előterjesztés)
  Előadó:      Artim  Andrásné,  az  E.R.Ö.V.  Víziközmű  Zrt.
vezérigazgatója
        Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
IV.  Tájékoztató az  Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2018. évi munkájáról (120. sz. előterjesztés)
  Előadó:      Szabó  Antal,  az  Alisca  Terra  Regionális
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
        Véleményezi:  valamennyi bizottság
V.  Beszámoló a Tolnai Intézményműködtető Központ 2018. évi munkájáról (121.
sz. előterjesztés)
  Előadó:    Bauer  József,  a  Tolnai Intézményműködtető  Központ
intézményvezetője
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
VI.  Döntés  a  Wosinsky  Mór  Óvoda  2018/2019-es  nevelési  évre  vonatkozó
beszámolójának elfogadásáról és a 2019/2020-as nevelési év indításáról (122.
sz. előterjesztés)
  Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
Némethné  Szűts  Melitta,  a  Wosinsky  Mór  Óvoda
intézményvezető helyettese
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
VII.  Döntés a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 2019. évi értékvédelmi
keretösszeg emelésére vonatkozó javaslatáról (123. sz. előterjesztés)
  Előadó:       Guld Csaba, a bizottság elnöke
  Véleményezi:    Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
VIII.  Döntés Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának kérelméről (124.
sz. előterjesztés)
  Előadó:   Appelshoffer Ágnes polgármester   
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
IX.  Döntés a balatonszepezdi gyermektáboroztatásról (125. sz. előterjesztés)  
  Előadó:   Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
X.  Döntés a Tolnai Horgász Egyesülettel kötendő megállapodásról  (126. sz.
előterjesztés)
  Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XI.  Döntés a Tolnai Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi támogatásáról szóló
határozat módosításáról (127. sz. előterjesztés)
  Előadó:    Appelshoffer Ágnes elnök
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XII.  Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft.-vel a JETA-06-2018 és JETA 07-2018 pályázatok keretében tervezett építési munkálatok elvégzése tárgyában
kötendő szerződésekről (128. sz. előterjesztés)  
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIII.  Beszámoló  Tolna  Város  Önkormányzata  2018.  évi  belső  ellenőrzésére
vonatkozó éves jelentésről (129. sz. előterjesztés)  
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIV.  Javaslat együttműködési megállapodás kötésére a Protheus programban való
részvételről (130. sz. előterjesztés)  
  Előadó:   Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XV.  Döntés  a  Tolna-Fadd  kerékpárút  megépítéséhez  szükséges  területek
megvásárlásáról és területek értékesítéséről (131. sz. előterjesztés)
  Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XVI.  Döntés  a  Jövőnk  Energiája  Térségfejlesztési  Alapítványhoz  benyújtandó
pályázatokról (132. sz. előterjesztés)  
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XVII.  Javaslat  közalapítványok  alapító  okiratainak  módosítására  (133.  sz.
előterjesztés)  
  Előadó:   Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XVIII. Döntés  a  Folyószámla-hitelkeret  szerződés  megkötéséről  (134.  sz.
előterjesztés)  
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIX.  Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló
3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása (135. sz. előterjesztés)
  Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
        Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XX.  Az önkormányzat 2018. évi zárszámadása (136. sz. előterjesztés)
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
        Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XXI.  Döntés  a  közösségi  együttélés  alapvető  szabályairól  és  megsértésük
jogkövetkezményeiről  szóló  18/2016.  (XII.16.)  önkormányzati  rendelet
módosításáról (137. sz. előterjesztés)
Előadó:  Ezerné dr. Huber Éva jegyző
  Véleményezi:   valamennyi bizottság
 
XXII.  Döntés  szennyvízcsatorna  közműfejlesztések  hozzájárulási  díjának
 megállapításáról (138. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XXIII. A Gazdasági  és  Településfejlesztési Bizottság  beszámolója  az  átruházott
hatáskörben hozott határozatokról (139. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Guld Csaba, a bizottság elnöke
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XXIV. A  Humán  Bizottság  beszámolója  az  átruházott  hatáskörben  hozott
határozatokról (140. sz. előterjesztés)
  Előadó:    Baksainé Kenessei Éva bizottsági elnök
  Véleményezi:  Humán Bizottság  
 
XXV.  A polgármester  tájékoztatója  a  két  ülés  közötti  fontosabb  eseményekről,
intézkedésekről (141. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
 
XXVI. Bejelentések, interpellációk, kérdések
 
Tolna, 2019. május 23.
 
Appelshoffer Ágnes sk.
  polgármester

A kiadmány hiteléül:  
 
Ezerné dr. Huber Éva
          jegyző

 

Önkormányzat
2019.02.22.

Testületi ülés 2019.
február 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
február 28. 15.00 óra
2019.02.22.

Kétmilliárd felett van az idei költségvetés

Önkormányzat
Kétmilliárd felett van az idei költségvetés
2019.02.27.

Tolna BM eljárás megindítása

Önkormányzat
Tolna BM eljárás megindítása
2019.03.04.

Időközi egyéni önkormányzati választás

Önkormányzat
Időközi egyéni önkormányzati választás
2019.03.14.

Döntések a februári testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a februári testületi üléseken
2019.03.22.

Testületi ülés 2019.
március 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
március 28. 15.00 óra
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár