Testületi ülés 2019.
május 30. 15.00 óra

2019.05.24.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/33-11/2019

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja:   2019. május 30. (csütörtök) 15.00 óra
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)  
I. em. Tárgyaló
 
Napirend:
   
I.  Beszámoló  a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról,  az  átruházott
 hatáskörök gyakorlásáról (117. sz. előterjesztés)  
  Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester,
    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
 
II.  Javaslat a Re-víz Duna menti Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadására (118.
sz. előterjesztés)
Előadó:      dr.  Fenyőházi  Elemér,  a  Re-víz  Duna  menti  Kft.
ügyvezetője
  Véleményezi:   valamennyi bizottság
 
III.  Javaslat az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2018. évi beszámolójának és 2019. évi
üzleti tervének elfogadására (119. sz. előterjesztés)
  Előadó:      Artim  Andrásné,  az  E.R.Ö.V.  Víziközmű  Zrt.
vezérigazgatója
        Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
IV.  Tájékoztató az  Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2018. évi munkájáról (120. sz. előterjesztés)
  Előadó:      Szabó  Antal,  az  Alisca  Terra  Regionális
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
        Véleményezi:  valamennyi bizottság
V.  Beszámoló a Tolnai Intézményműködtető Központ 2018. évi munkájáról (121.
sz. előterjesztés)
  Előadó:    Bauer  József,  a  Tolnai Intézményműködtető  Központ
intézményvezetője
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
VI.  Döntés  a  Wosinsky  Mór  Óvoda  2018/2019-es  nevelési  évre  vonatkozó
beszámolójának elfogadásáról és a 2019/2020-as nevelési év indításáról (122.
sz. előterjesztés)
  Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
Némethné  Szűts  Melitta,  a  Wosinsky  Mór  Óvoda
intézményvezető helyettese
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
VII.  Döntés a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 2019. évi értékvédelmi
keretösszeg emelésére vonatkozó javaslatáról (123. sz. előterjesztés)
  Előadó:       Guld Csaba, a bizottság elnöke
  Véleményezi:    Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
VIII.  Döntés Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának kérelméről (124.
sz. előterjesztés)
  Előadó:   Appelshoffer Ágnes polgármester   
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
IX.  Döntés a balatonszepezdi gyermektáboroztatásról (125. sz. előterjesztés)  
  Előadó:   Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
X.  Döntés a Tolnai Horgász Egyesülettel kötendő megállapodásról  (126. sz.
előterjesztés)
  Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XI.  Döntés a Tolnai Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi támogatásáról szóló
határozat módosításáról (127. sz. előterjesztés)
  Előadó:    Appelshoffer Ágnes elnök
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XII.  Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft.-vel a JETA-06-2018 és JETA 07-2018 pályázatok keretében tervezett építési munkálatok elvégzése tárgyában
kötendő szerződésekről (128. sz. előterjesztés)  
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIII.  Beszámoló  Tolna  Város  Önkormányzata  2018.  évi  belső  ellenőrzésére
vonatkozó éves jelentésről (129. sz. előterjesztés)  
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIV.  Javaslat együttműködési megállapodás kötésére a Protheus programban való
részvételről (130. sz. előterjesztés)  
  Előadó:   Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XV.  Döntés  a  Tolna-Fadd  kerékpárút  megépítéséhez  szükséges  területek
megvásárlásáról és területek értékesítéséről (131. sz. előterjesztés)
  Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XVI.  Döntés  a  Jövőnk  Energiája  Térségfejlesztési  Alapítványhoz  benyújtandó
pályázatokról (132. sz. előterjesztés)  
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XVII.  Javaslat  közalapítványok  alapító  okiratainak  módosítására  (133.  sz.
előterjesztés)  
  Előadó:   Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XVIII. Döntés  a  Folyószámla-hitelkeret  szerződés  megkötéséről  (134.  sz.
előterjesztés)  
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIX.  Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló
3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása (135. sz. előterjesztés)
  Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
        Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XX.  Az önkormányzat 2018. évi zárszámadása (136. sz. előterjesztés)
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
        Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XXI.  Döntés  a  közösségi  együttélés  alapvető  szabályairól  és  megsértésük
jogkövetkezményeiről  szóló  18/2016.  (XII.16.)  önkormányzati  rendelet
módosításáról (137. sz. előterjesztés)
Előadó:  Ezerné dr. Huber Éva jegyző
  Véleményezi:   valamennyi bizottság
 
XXII.  Döntés  szennyvízcsatorna  közműfejlesztések  hozzájárulási  díjának
 megállapításáról (138. sz. előterjesztés)
Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XXIII. A Gazdasági  és  Településfejlesztési Bizottság  beszámolója  az  átruházott
hatáskörben hozott határozatokról (139. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Guld Csaba, a bizottság elnöke
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XXIV. A  Humán  Bizottság  beszámolója  az  átruházott  hatáskörben  hozott
határozatokról (140. sz. előterjesztés)
  Előadó:    Baksainé Kenessei Éva bizottsági elnök
  Véleményezi:  Humán Bizottság  
 
XXV.  A polgármester  tájékoztatója  a  két  ülés  közötti  fontosabb  eseményekről,
intézkedésekről (141. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
 
XXVI. Bejelentések, interpellációk, kérdések
 
Tolna, 2019. május 23.
 
Appelshoffer Ágnes sk.
  polgármester

A kiadmány hiteléül:  
 
Ezerné dr. Huber Éva
          jegyző

 

Önkormányzat
2019.06.12.

Döntések a májusi testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a májusi testületi üléseken
2019.06.20.

Testületi ülés 2019.
június 27. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2019.
június 27. 15.00 óra
2019.07.12.

Döntések a júniusi testületi üléseken

Önkormányzat
Döntések a júniusi testületi üléseken
2019.07.26.

Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2019. július 30. (kedd) 8.00 óra
2019.08.09.

Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a júliusi rendkívüli testületi ülésen
2019.09.10.

Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az augusztusi rendkívüli testületi ülésen
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár