Testületi ülés
2020. február 27. 13.30h

2020.02.21.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/48-3/2020.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja:             2020. február 27. (csütörtök) 13.30 óra

Az ülés helye:                     Városháza (7130 Tolna, Hősök tere 1.) 1. em. Tárgyaló

Napirend:  
I.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott    hatáskörök gyakorlásáról (27. sz. előterjesztés)
    Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester,
            Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II.    Döntés az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. kérelméről (28. sz. előterjesztés)
    Előadó:         Appelshoffer Ágnes polgármester
    Véleményezi:    Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
                    Jogi Bizottság

III.    Döntés a Tolna-Mözsi Lovas Egyesület támogatási kérelméről (29. sz. előterjesztés)
    Előadó:         Appelshoffer Ágnes polgármester
    Véleményezi:    Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IV.    A városi sportegyesületek 2019. évi beszámolója (30. sz. előterjesztés)
    Előadó:        sportegyesületek elnökei
    Véleményezi:    valamennyi bizottság

V.    A városi sportegyesületek 2020. évi támogatása és sportfinanszírozása (31. sz. előterjesztés)
Előadó:        Appelshoffer Ágnes polgármester
    Véleményezi:    valamennyi bizottság

VI.    Beszámoló a nemzetközi munkacsoport 2019. évi munkájáról és az önkormányzat 2020. évi nemzetközi tervének elfogadása (32. sz. előterjesztés)
    Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
                Heilmann Józsefné, a nemzetközi munkacsoport elnöke
    Véleményezi:     valamennyi bizottság

VII.    Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására a 2020/2021-es nevelési évre (33. sz. előterjesztés)
    Előadó:            Appelshoffer Ágnes polgármester
    Véleményezi:    Humán Bizottság
            Jogi Bizottság

VIII.    Javaslat a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 2020. évi munkatervének és szolgáltatási tervének elfogadására (34. sz. előterjesztés)
    Előadó:            Appelshoffer Ágnes polgármester
    Véleményezi:    Humán Bizottság
            Jogi Bizottság

IX.    Döntés a Tolnai Intézményműködtető Központtal, valamint a Szekszárdi Tankerületi Központtal megkötött háromoldalú bérleti szerződés módosításáról (35. sz. előterjesztés)
    Előadó:         Appelshoffer Ágnes polgármester
        Véleményezi:    Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
                    Jogi Bizottság

X.    Javaslat Tolna Város Önkormányzatának a sportról szóló 28/2008. (VI.27.) önkormányzati rendelete módosítására (36. sz. előterjesztés)
Előadó:    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
    Véleményezi:     Humán Bizottság
            Jogi Bizottság

XI.    Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft.-vel kötendő szerződésekről (37. sz. előterjesztés)
Előadó:           Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:     Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
                    Jogi Bizottság

XII.    Döntés a TOP.2.1.1.-15-TL1-2016-00001 kódszámú, „Játszóház és szabadidőpark kialakítása Tolna városában” tárgyú projekt megvalósítása érdekében eszközbeszerzéshez szükséges saját forrás biztosításáról, a hozzá kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvánnyal kötött Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezéséről (38. sz. előterjesztés)
Előadó:          Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:    Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
                    Jogi Bizottság

XIII.    Javaslat a TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00008 kódszámú „Bölcsőde létrehozása Tolna városában” című projekt keretében projektmenedzser és tervező kiválasztására (39. sz. előterjesztés)
Előadó:        Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:    Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
Jogi Bizottság

XIV.    Döntés a ZP-1-2019-5605 kódszámú, „Tolna 0208 hrsz-ú mezőgazdasági út fejlesztése” című projekt kivitelezőjének kiválasztása tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról (40. sz. előterjesztés)
Előadó:        Appelshoffer Ágnes polgármester
    Véleményezi:    Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
Jogi Bizottság

XV.    Döntés a közművelődési pályázat keretösszegének megállapításáról, valamint a pályázat kiírásáról (41. sz. előterjesztés)
Előadó:            Appelshoffer Ágnes polgármester
    Véleményezi:    valamennyi bizottság

XVI.    Javaslat kérelem benyújtására a 2020-2021. évi közfoglalkoztatási keret igénybevételére (42. sz. előterjesztés) A pályázati felhívás megjelenését követően kerül kiküldésre!
Előadó:        Appelshoffer Ágnes polgármester
    Véleményezi:    valamennyi bizottság

XVII.    A jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott döntések tapasztalatairól (43. sz. előterjesztés)
Előadó:    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
    Véleményezi:    valamennyi bizottság

XVIII.    Döntés a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról (44. sz. előterjesztés)
Előadó:          Appelshoffer Ágnes polgármester
    Véleményezi:    valamennyi bizottság

XIX.    Javaslat a Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 126. sz. alatti ingatlan értékesítésére (45. sz. előterjesztés)
Előadó:        Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:    Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
Jogi Bizottság

XX.    Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 17/2006. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosítására (46. sz. előterjesztés)
Előadó:    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
    Véleményezi:     valamennyi bizottság

XXI.    Döntés szennyvízcsatorna közműfejlesztések hozzájárulási díjának megállapításáról (47. sz. előterjesztés)
Előadó:         Appelshoffer Ágnes polgármester
    Véleményezi:    Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXII.    A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (48. sz. előterjesztés)
    Előadó:         Guld Csaba, a Bizottság elnöke
    Véleményezi:    Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXIII.    A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (49. sz. előterjesztés)
    Előadó:        Baksainé Kenessei Éva bizottsági elnök
    Véleményezi:    Humán Bizottság

XXIV.    A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről (50. sz. előterjesztés)
Előadó:        Appelshoffer Ágnes polgármester

XXV.    Bejelentések, interpellációk, kérdések

Tolna, 2020. február 20.
    

Appelshoffer Ágnes sk.
    polgármester

A kiadmány hiteléül:

Ezerné dr. Huber Éva
                    jegyző

 

Önkormányzat
2020.02.04.

Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga

Önkormányzat
Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga
2020.02.10.

Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h

Önkormányzat
Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h
2020.02.10.

Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen

Önkormányzat
Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen
2020.02.11.

Tájékoztató tolna város településrendezési eszközeinek módosításáról

Önkormányzat
Tájékoztató tolna város településrendezési eszközeinek módosításáról
2020.02.21.

Testületi ülés
2020. február 27. 13.30h

Önkormányzat
Testületi ülés
2020. február 27. 13.30h
2020.03.02.

A legnagyobb tétel a bölcsőde építése

Önkormányzat
A legnagyobb tétel a bölcsőde építése
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár