Testületi ülés 2016.
szeptember 29. 14.30 óra

2016.09.22.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1105-12/2016.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2016. szeptember 29. (csütörtök) 14.30 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról (188. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tolnai Tankerületének
tájékoztatója a 2015/2016. tanévről (189. sz. előterjesztés)
Előadó: Gerzsei Péter, a KLIK Tolnai Tankerületének igazgatója
Véleményezi: valamennyi bizottság

III. Beszámoló Tolna Város Önkormányzata által létrehozott közalapítványok
tevékenységéről (190. sz. előterjesztés)
Előadó: Pap Istvánné, a Tolnai Tudásért Közalapítvány
Kuratóriumának elnöke,
Ferenc Tibor, a Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért
Közalapítvány Kuratóriumának elnöke,
Palotás Györgyi, a TOLNAI HÁLÓ Közalapítvány
Kuratóriumának elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság

IV. Döntés a Dunagyöngye Agrár Kft. kérelméről (191. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

V. Döntés a IV. számú háziorvosi körzet működésével kapcsolatos kérdésekben
(192. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VI. Döntés a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. vételi ajánlatáról (193. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VII. Döntés a mözsi 131/A helyrajzi szám alatt nyilvántartott, gyógyszertár megne-
vezésű ingatlan vásárlásáról (194. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VIII. Javaslat a Tolnai Intézményműködtető Központ alapító okiratának
módosítására (195. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

IX. Döntés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X. 21.) önkormányzati rendeletének
módosításáról (196. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

X. Döntés a gázüzemű berendezések karbantartása és ellenőrzése tárgyában
benyújtott árajánlatok elbírálásáról (197. sz. előterjesztés)
Az ajánlatok beérkezését követően kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI. Javaslat a közterületek filmforgatási célú használatáról szóló 26/2013. (XI.4.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára (198. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XII. Döntés Tolna Város víziközmű-rendszere 2017. évi gördülő fejlesztési
tervének elfogadásáról (199. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIII. A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott
hatáskörben hozott határozatokról (200. sz. előterjesztés)
Előadó: Guld Csaba, a bizottság elnöke
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról (201. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XV. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
intézkedésekről (202. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XVI. Döntés a Gyneco-Dent-2000 Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel megkötött fel-
adatellátási szerződés módosításáról (203. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVII. Szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztása (204. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző

XVII. Bejelentések, interpellációk, kérdések


Tolna, 2016. szeptember 22.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2017.06.12.

Testületi döntések
a május 25-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a május 25-ei ülésen
2017.06.22.

Testületi ülés 2017.
június 29. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
június 29. 15.00 óra
2017.06.30.

Tájékoztató TOP-os nyertes pályázatokról

Önkormányzat
Tájékoztató TOP-os nyertes pályázatokról
2017.07.13.

Testületi döntések
a június 29-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a június 29-ei ülésen
2017.08.09.

Testületi döntések
a július 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a július 26-ai ülésen
2017.09.22.

Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár