Testületi ülés 2016.
szeptember 29. 14.30 óra

2016.09.22.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1105-12/2016.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2016. szeptember 29. (csütörtök) 14.30 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról (188. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tolnai Tankerületének
tájékoztatója a 2015/2016. tanévről (189. sz. előterjesztés)
Előadó: Gerzsei Péter, a KLIK Tolnai Tankerületének igazgatója
Véleményezi: valamennyi bizottság

III. Beszámoló Tolna Város Önkormányzata által létrehozott közalapítványok
tevékenységéről (190. sz. előterjesztés)
Előadó: Pap Istvánné, a Tolnai Tudásért Közalapítvány
Kuratóriumának elnöke,
Ferenc Tibor, a Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért
Közalapítvány Kuratóriumának elnöke,
Palotás Györgyi, a TOLNAI HÁLÓ Közalapítvány
Kuratóriumának elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság

IV. Döntés a Dunagyöngye Agrár Kft. kérelméről (191. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

V. Döntés a IV. számú háziorvosi körzet működésével kapcsolatos kérdésekben
(192. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VI. Döntés a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. vételi ajánlatáról (193. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VII. Döntés a mözsi 131/A helyrajzi szám alatt nyilvántartott, gyógyszertár megne-
vezésű ingatlan vásárlásáról (194. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VIII. Javaslat a Tolnai Intézményműködtető Központ alapító okiratának
módosítására (195. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

IX. Döntés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X. 21.) önkormányzati rendeletének
módosításáról (196. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

X. Döntés a gázüzemű berendezések karbantartása és ellenőrzése tárgyában
benyújtott árajánlatok elbírálásáról (197. sz. előterjesztés)
Az ajánlatok beérkezését követően kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI. Javaslat a közterületek filmforgatási célú használatáról szóló 26/2013. (XI.4.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára (198. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XII. Döntés Tolna Város víziközmű-rendszere 2017. évi gördülő fejlesztési
tervének elfogadásáról (199. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIII. A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság beszámolója az átruházott
hatáskörben hozott határozatokról (200. sz. előterjesztés)
Előadó: Guld Csaba, a bizottság elnöke
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIV. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról (201. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XV. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
intézkedésekről (202. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XVI. Döntés a Gyneco-Dent-2000 Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel megkötött fel-
adatellátási szerződés módosításáról (203. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVII. Szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztása (204. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző

XVII. Bejelentések, interpellációk, kérdések


Tolna, 2016. szeptember 22.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2016.04.12.

Testületi döntések
2016 márciusi ülés

Önkormányzat
Testületi döntések
2016 márciusi ülés
2016.04.22.

Testületi ülés
2016. április 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés
2016. április 28. 15.00 óra
2016.05.06.

Rendkívüli testületi ülés
2016. május 10. 16.00 óra

Önkormányzat
Rendkívüli testületi ülés
2016. május 10. 16.00 óra
2016.05.09.

Testületi döntések
2016 áprilisi ülés

Önkormányzat
Testületi döntések
2016 áprilisi ülés
2016.05.19.

Testületi ülés
2016. május 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés
2016. május 26. 15.00 óra
2016.06.09.

Testületi döntések
2016 májusi ülés

Önkormányzat
Testületi döntések
2016 májusi ülés
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár