Testületi ülés
2016. augusztus 18. 16.00 óra

2016.08.16.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1105-10/2016.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2016. augusztus 18. (csütörtök) 16.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.) I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Döntés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött használati
szerződés megszüntetéséről (168. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

II. Döntés az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel kötendő kártalanítási
szerződésekről (169. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

III. Döntés Tolna Város közvilágítási hálózatának korszerűsítése megvalósításá-
hoz szükséges tervezői feladatok ellátása tárgyában árajánlatok elbírálásáról
(170. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IV. Döntés Tolna Város közvilágítási hálózatának korszerűsítése megvalósításá-
hoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő kiválasztása tárgyában árajánlatok
elbírálásáról (171. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

V. Döntés az Önkormányzati Tűzoltóság Tolna Közgyűlésébe új tagok delegálá-
sáról (172. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VI. Szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztása (173. sz. elő-
terjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

VII. Döntés a Sztárai Mihály Gimnázium átadásával kapcsolatos egyéb megálla-
podásról (174. sz. előterjesztés) A Pécsi Egyházmegyével történő tárgya-
lást (2016.08.18.) követően kerül kiosztásra
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VIII. Döntés közétkeztetési szerződés módosításáról (175. sz. előterjesztés)
A Pécsi Egyházmegyével történő tárgyalást (2016.08.18.) követően kerül
kiosztásra
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IX. Döntés önkormányzati kölcsön felvételéről (176. sz. előterjesztés)
Később kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

X. Döntés a Jerabek-Mosoda Kft.-vel textília tisztítása tárgyában kötendő szer-
ződésekről (177. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI. Döntés a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való
részvételről (178. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XII. Javaslat Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság
fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról szóló 6/2004. (III.2.) Ör. rendelete
módosítására (179. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIII. Döntés szennyvízcsatorna közműfejlesztés hozzájárulási díjának megállapítá-
sáról (180. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

Tolna, 2016. augusztus 16.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva, jegyző

Önkormányzat
2016.10.15.

Testületi döntések
szeptemberi / októberi ülések

Önkormányzat
Testületi döntések
szeptemberi / októberi ülések
2016.10.21.

Testületi ülés 2016.
október 27. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2016.
október 27. 15.00 óra
2016.11.09.

Testületi döntések
az október 27-i ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
az október 27-i ülésen
2016.11.17.

Testületi ülés 2016.
november 24. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2016.
november 24. 15.00 óra
2016.12.08.

Testületi ülés 2016.
december 15. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2016.
december 15. 15.00 óra
2016.12.15.

Testületi döntések
a november 24-i ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a november 24-i ülésen
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár