Testületi ülés
2016. augusztus 18. 16.00 óra

2016.08.16.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1105-10/2016.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2016. augusztus 18. (csütörtök) 16.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.) I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Döntés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött használati
szerződés megszüntetéséről (168. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

II. Döntés az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel kötendő kártalanítási
szerződésekről (169. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

III. Döntés Tolna Város közvilágítási hálózatának korszerűsítése megvalósításá-
hoz szükséges tervezői feladatok ellátása tárgyában árajánlatok elbírálásáról
(170. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IV. Döntés Tolna Város közvilágítási hálózatának korszerűsítése megvalósításá-
hoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő kiválasztása tárgyában árajánlatok
elbírálásáról (171. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

V. Döntés az Önkormányzati Tűzoltóság Tolna Közgyűlésébe új tagok delegálá-
sáról (172. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VI. Szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztása (173. sz. elő-
terjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

VII. Döntés a Sztárai Mihály Gimnázium átadásával kapcsolatos egyéb megálla-
podásról (174. sz. előterjesztés) A Pécsi Egyházmegyével történő tárgya-
lást (2016.08.18.) követően kerül kiosztásra
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

VIII. Döntés közétkeztetési szerződés módosításáról (175. sz. előterjesztés)
A Pécsi Egyházmegyével történő tárgyalást (2016.08.18.) követően kerül
kiosztásra
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

IX. Döntés önkormányzati kölcsön felvételéről (176. sz. előterjesztés)
Később kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

X. Döntés a Jerabek-Mosoda Kft.-vel textília tisztítása tárgyában kötendő szer-
ződésekről (177. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XI. Döntés a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való
részvételről (178. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XII. Javaslat Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság
fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról szóló 6/2004. (III.2.) Ör. rendelete
módosítására (179. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIII. Döntés szennyvízcsatorna közműfejlesztés hozzájárulási díjának megállapítá-
sáról (180. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

Tolna, 2016. augusztus 16.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva, jegyző

Önkormányzat
2017.08.09.

Testületi döntések
a július 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a július 26-ai ülésen
2017.09.22.

Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra
2017.10.11.

Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen
2017.10.19.

Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
október 26. 15.00 óra
2017.11.07.

Testületi döntések
a október 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a október 26-ai ülésen
2017.11.24.

Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
november 30. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár