Lakossági fórum - tájékoztató levél

2017.04.05.

MEGHÍVÓ Településképi Arculati Kézikönyv készítését megelőző Lakossági Fórumra

A Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben kapott felhatalmazásánál fogva, Tolna Város Önkormányzata kezdeményezi a város Településképi Arculati Kézikönyvének (a továbbiakban: TAK) és Településképi rendeletének elkészítését.

Az építészeti tervezést érintő jogszabályi környezetben zajló változások során, nagyobb hangsúly került az önkéntes jogszabálykövetésre, emiatt mind az építtetőkre, mind pedig a tervezőkre nagyobb erkölcsi felelősség hárul Tolna Város építészeti örökségének megóvása céljából.

A TAK készítésének társadalmi egyeztetése során, Tolna Város Önkormányzata lakossági fórum keretében is tájékoztatja a lakosságot a készülő dokumentumok várható hatásairól, melynek időpontja 2017. április 20.- 17.00 óra; helyszíne Tolna Város Polgármesteri Hivatala, 1. emeleti díszterme.

Tolna Város Önkormányzata a Város Helyi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: HÉSz) 2017. évi módosításáról, a gazdasági és lakossági igények függvényében dönt. A hatályos HÉSz a következő címen érhető el, www.tolna.hu

A készítendő TAK és Településképi rendelettel kapcsolatos észrevételeiket, kérelmeiket, továbbá a HÉSz módosítását érintő kérelmeiket a lakossági fórumot követő 15. nappal bezárólag juttathatják el,
a) papír alapon Tolna Város Polgármesterének címezve - 7130, Tolna, Hősök tere 1.
b) elektronikus úton a tolna@tolna.hu és másolatban a(z) epites@tolna.hu címre.

Az alábbi címen www.tolna.hu elérhető a város, helyi építészeti örökségének védelméről szóló hatályos rendelete, és a helyi védelemmel érintett területek és épületek Értékvédelmi Katasztere. Erre az anyagra épül a készítendő TAK és a Településképi rendelet. Célszerű az anyag áttanulmányozása, mivel a helyi védelemmel érintett ingatlanok tulajdonosainak kötöttségei és kötelezettségei is keletkezhetnek a védelem okán, melyek természetesen ezidáig is fennálltak. A TAK készítése során a védendő épületek köre felülvizsgálatra kerül.

A Településképi rendelet elfogadását követően a HÉSz mellett a Településképi rendeletben foglaltakat is alkalmazni kell mind az építési engedély-, mind a lakóépületek egyszerű bejelentése-, mind pedig a nem engedélyköteles építési tevékenységek esetében is.

Építési beruházás esetén, a HÉSz módosításának kezdeményezéséhez a kérelmeket telepítési tanulmánytervvel együtt kell benyújtani, melynek része a beépítési terv.

A telepítési tanulmányterv tartalma:

 • Az érintett terület rövid bemutatása.
 • A módosítás során elérendő célok összefoglalása, a szabályozás e célból módosítandó elemeinek összefoglalása.
 • Javaslat a szabályozás módosítására (szöveges és/vagy rajzi munkarész).
 • Országos, vagy helyi védelemmel érintett ingatlanok esetén az építészeti örökség sérülésének lehetőségei összefoglalása.

A beépítési terv tartalma:

 • Meglévő, megmaradó épület kontúrja.
 • Tervezett épület kontúrja.
 • Tervezett funkció.
 • Tervezett szintszám.
 • Telken belüli zöldfelület és parkolás bemutatása.
 • Szükség esetén javasolt telekhatár, javasolt építési hely.

Minden esetben kérjük megjelölni:

 • Kérelmező nevét
 • elérhetőségét (telefonszám és e-mailcím)
 • Tervező/ tanulmányterv vagy beépítési terv készítőjének nevét
 • elérhetőségét (telefonszám és e-mailcím

 

Közélet
2017.06.20.

Országos tűzgyújtási tilalom van!

Közélet
Országos tűzgyújtási tilalom van!
2017.06.23.

Régi és új harmonikus kapcsolata

Közélet
Régi és új harmonikus kapcsolata
2017.06.29.

Valami bűzlik Tolnán! De mi?

Közélet
Valami bűzlik Tolnán! De mi?
2017.07.03.

76 tagot számlál a szűk család Lukácséknál

Közélet
76 tagot számlál a szűk család Lukácséknál
2017.07.04.

Fontos lépést tettek a dunai vízpótlás érdekében

Közélet
Fontos lépést tettek a dunai vízpótlás érdekében
2017.07.10.

Más megoldást kell keresni

Közélet
Más megoldást kell keresni
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár